Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików

Kolejność w ramach punktu:

 1. ilość przesłanek
 2. kolejność alfabetyczna zmiennych (w przesłankach): najpierw zmienne nazwowe (litery łacińskie), potem zdaniowe (litery greckie)
 3. kolejność funktorów (w przesłankach) według listy: ⊆, =, ∦, ¬, ∥, ⊈, ≠, ∪, ∩, →, ~, ∧, ∨, ⊻, ↔, ⊥, funktory specyficzne
 4. jeżeli układy przesłanek są identyczne, punkty 2. i 3. odnoszą się do wniosku

Po każdej regule podano numery fragmentów, w których występuje (jeżeli w jednym fragmencie pojawia się kilka razy, numer jest powtórzony stosowną ilość razy); numery fragmentów nie należących do kanonu (fragmenty presokratyków i pseudo-Platona) podano kursywą.

Typy reguł (liczby w nawiasie oznaczają ilość znalezionych reguł danego typu i ilość ich wystąpień)

I. Sylogistyka (rachunek nazw, predykatów)

1.1. Funktory jednego rodzaju (25, 101)

1.1.1. ⊆ (13, 84)

1.1.2. = (11, 16)

1.1.3. ∥ (1, 1)

1.2. Funktory dwóch rodzajów (46, 119)

1.2.1. ⊆ = (12, 21)

1.2.2. ⊆ ∦ (3, 4)

1.2.3. ⊆ ¬ (1, 1)

1.2.4. ⊆ ∥ (10, 64)

1.2.5. ⊆ ⊈ (3, 5)

1.2.6. ⊆ ∩ (6, 6)

1.2.7. = ¬ (3, 3)

1.2.8. = ∥ (4, 6)

1.2.9. = ≠ (1, 1)

1.2.10. ¬ ∥ (3, 8)

1.3. Funktory trzech rodzajów (39, 52)

1.3.1. ⊆ = ¬ (2, 2)

1.3.2. ⊆ = ∥ (1, 1)

1.3.3. ⊆ = ∪ (1, 1)

1.3.4. ⊆ = ∩ (2, 2)

1.3.5. ⊆ ¬ ∥ (13, 20)

1.3.6. ⊆ ∥ ⊈ (1, 2)

1.3.7. ⊆ ∥ ≠ (3, 5)

1.3.8. ⊆ ∥ ∪ (7, 7)

1.3.9. ⊆ ∥ ∩ (2, 2)

1.3.10. ⊆ ⊈ ≠ (2, 3)

1.3.11. ⊆ ∪ ∩ (1, 1)

1.3.12. = ¬ ⊈ (1, 1)

1.3.13. ∦ ∥ ⊈ (1, 2)

1.3.14. ∦ ∥ ≠ (1, 2)

1.3.15. ¬ ∥ ∩ (1, 1)

1.4. Funktory czterech rodzajów (5, 5)

1.4.1. ⊆ ∦ ∥ ⊈ (1, 1)

1.4.2. ⊆ ¬ ∥ ∩ (1, 1)

1.4.3. ⊆ ∥ ∪ ∩ (3, 3)

II. Rachunek zdań (43, 91)

2.1. → (5, 24)

2.2. → ~ (13, 41)

2.3. → ∧ (8, 9)

2.4. → ∨ (1, 1)

2.5. ~ ∨ (1, 1)

2.6. ~ ⊻ (1, 1)

2.7. → ~ ∧ (3, 3)

2.8. → ~ ∨ (8, 8)

2.9. → ~ ⊻ (1, 1)

2.10. → ~ ∧ ∨ (1, 1)

2.11. ↔ ~ ∧ ∨ ⊻ (1, 1)

III. Rachunek zdań + sylogistyka (reguły mieszane) (37, 48)

3.1. ⊆ → (6, 8)

3.2. ⊆ ∧ (1, 1)

3.3. = → (1, 1)

3.4. Funktory co najmniej trzech rodzajów, bez ∪ i ∩ (19, 27)

3.5. Funktory co najmniej trzech rodzajów z ∪ lub ∩ (10, 11)

IV. Dowody niewprost (6, 13)

V. ω-reguła (1, 1)

VI. Paralogizmy (4, 5)

VII. Reguły specyficzne (30, 33)

R1.1.1.1 rownanie 18, 20, 22, 22, 27, 34, 46, 57, 60, 84, 98, 99, 101, 110, 112, 116, 120, 120, 123, 125, 125, 126, 140, 140, 141, 141, 146, 147, 153, 158, 159, 208

R1.1.1.2 rownanie 18, 18, 23, 27, 41, 42, 42, 64, 68, 71, 74, 74, 79, 95, 95, 104, 105, 107, 107, 123, 123, 135, 140, 148

R1.1.1.3 rownanie 15, 21, 61, 72, 73, 102, 121, 148, 156

R1.1.1.4 rownanie 54, 155

R1.1.1.5 rownanie 32

R1.1.1.5a rownanie 69

R1.1.1.6 rownanie 27, 27, 27, 27

R1.1.1.7 rownanie 22, 62, 80, 99

R1.1.1.8 rownanie 69, 97

R1.1.1.9 rownanie 5

R1.1.1.10 rownanie 36

R1.1.1.11 rownanie 102, 132

R1.1.1.12 rownanie 77

R1.1.2.1 rownanie 134

R1.1.2.2 rownanie 133

R1.1.2.3 rownanie 51

R1.1.2.4 rownanie 129, 301, 301

R1.1.2.5 rownanie 51

R1.1.2.6 rownanie 3, 43, 134, 217

R1.1.2.7 rownanie 51

R1.1.2.8 rownanie 217

R1.1.2.9 rownanie 121

R1.1.2.10 rownanie 301

R1.1.2.11 rownanie 133

R1.1.3 rownanie 303

R1.2.1.1 rownanie 120

R1.2.1.2 rownanie 114

R1.2.1.3 rownanie 129, 217

R1.2.1.4 rownanie 127, 133, 217

R1.2.1.5 rownanie 219

R1.2.1.6 rownanie 18, 18, 133, 148, 149, 217, 218

R1.2.1.7 rownanie 25

R1.2.1.8 rownanie 129

R1.2.1.9 rownanie 25

R1.2.1.10 rownanie 120

R1.2.1.11 rownanie 121

R1.2.1.12 rownanie 304

R1.2.2.1 rownanie 74

R1.2.2.2 rownanie 87

R1.2.2.3 rownanie 137, 137

R1.2.3 rownanie 48

R1.2.4.1 rownanie 14, 29, 37, 39, 45, 48, 64, 91, 96, 99, 116, 125, 129, 140, 141, 150

R1.2.4.2 rownanie 45, 100, 126, 137

R1.2.4.3 rownanie 26, 26, 48, 50, 50, 67, 76, 76, 129, 152, 207, 207

R1.2.4.4 rownanie 33, 53, 53, 92, 144, 156

R1.2.4.5 rownanie 14, 17, 18, 18, 26, 37, 53, 53, 53, 91, 96, 124, 125, 137, 144

R1.2.4.6 rownanie 26, 26, 33, 145, 156

R1.2.4.7 rownanie 8, 65, 131

R1.2.4.8 rownanie 131

R1.2.4.9 rownanie 99

R1.2.4.10 rownanie 93

R1.2.5.1 rownanie 86

R1.2.5.2 rownanie 47, 82, 101

R1.2.5.3 rownanie 35

R1.2.6.1 rownanie 138

R1.2.6.2 rownanie 107

R1.2.6.3 rownanie 140

R1.2.6.4 rownanie 28

R1.2.6.5 rownanie 154

R1.2.6.6 rownanie 121

R1.2.7.1 rownanie 43

R1.2.7.2 rownanie 108

R1.2.7.3 rownanie 108

R1.2.8.1 rownanie 129, 301

R1.2.8.2 rownanie 301

R1.2.8.3 rownanie 146

R1.2.8.4 rownanie 125, 127

R1.2.9 rownanie 51

R1.2.10.1 rownanie 50, 51, 53, 53

R1.2.10.2 rownanie 46, 46

R1.2.10.3 rownanie 53, 93

R1.3.1.1 rownanie 25

R1.3.1.2 rownanie 114

R1.3.2 rownanie 46

R1.3.3 rownanie 120

R1.3.4.1 rownanie 138

R1.3.4.2 rownanie 118

R1.3.5.1 rownanie 157

R1.3.5.2 rownanie 25, 121, 133

R1.3.5.3 rownanie 48, 53, 53, 53, 126, 128

R1.3.5.4 rownanie 67

R1.3.5.5 rownanie 40

R1.3.5.6 rownanie 98

R1.3.5.7 rownanie 53

R1.3.5.8 rownanie 93

R1.3.5.9 rownanie 113

R1.3.5.10 rownanie 94

R1.3.5.11 rownanie 303

R1.3.5.12 rownanie 141

R1.3.5.13 rownanie 46

R1.3.6 rownanie 88, 306

R1.3.7.1 rownanie 117

R1.3.7.2 rownanie 46, 302

R1.3.7.3 rownanie 111, 142

R1.3.8.1 rownanie 120

R1.3.8.2 rownanie 156

R1.3.8.3 rownanie 125

R1.3.8.4 rownanie 53

R1.3.8.5 rownanie 118

R1.3.8.6 rownanie 209

R1.3.8.7 rownanie 76

R1.3.9.1 rownanie 14

R1.3.9.2 rownanie 112

R1.3.10.1 rownanie 143

R1.3.10.2 rownanie 83, 85

R1.3.11 rownanie 118

R1.3.12 rownanie 43

R1.3.13 rownanie 70, 88

R1.3.14 rownanie 115, 156

R1.3.15 rownanie 124

R1.4.1 rownanie 128

R1.4.2 rownanie 124

R1.4.3.1 rownanie 53

R1.4.3.2 rownanie 53

R1.4.3.3 rownanie 53

R2.1.1 rownanie 51, 53, 53, 53, 53, 53, 75, 202, 207, 207, 214

R2.1.2 rownanie 2, 51, 53, 66, 130, 130, 149, 153, 307

R2.1.3 rownanie 51, 215

R2.1.4 rownanie 122

R2.1.5 rownanie 11

R2.2.1 rownanie 201, 206

R2.2.2 rownanie 49, 205, 207

R2.2.3 rownanie 9

R2.2.4 rownanie 6, 53, 53, 207

R2.2.5 rownanie 1, 1, 1, 14, 16, 32, 38, 52, 53, 53, 55, 63, 90, 215

R2.2.6 rownanie 1, 16, 38, 38, 53, 53

R2.2.7 rownanie 4, 12, 211

R2.2.8 rownanie 207

R2.2.9 rownanie 213

R2.2.10 rownanie 53, 204, 210

R2.2.11 rownanie 136

R2.2.12 rownanie 213

R2.2.13 rownanie 213

R2.3.1 rownanie 10

R2.3.2 rownanie 108

R2.3.3 rownanie 78

R2.3.4 rownanie 53

R2.3.5 rownanie 307

R2.3.6 rownanie 215

R2.3.7 rownanie 307

R2.3.8 rownanie 307, 307

R2.4 rownanie 212

R2.5 rownanie 1

R2.6 rownanie 35

R2.7.1 rownanie 51

R2.7.2 rownanie 53

R2.7.3 rownanie 203

R2.8.1 rownanie 2

R2.8.2 rownanie 214

R2.8.3 rownanie 213

R2.8.4 rownanie 213

R2.8.5 rownanie 214

R2.8.6 rownanie 213

R2.8.7 rownanie 213

R2.8.8 rownanie 213

R2.9 rownanie 136

R2.10 rownanie 53

R2.11 rownanie 44

R3.1.1 rownanie 38, 56, 58

R3.1.2 rownanie 53

R3.1.3 rownanie 66

R3.1.4 rownanie 119

R3.1.5 rownanie 146

R3.1.6 rownanie 121

R3.2 rownanie 130

R3.3 rownanie 108

R3.4.1 rownanie 32

R3.4.2 rownanie 218

R3.4.3 rownanie 53

R3.4.4 rownanie 9

R3.4.5 rownanie 51

R3.4.6 rownanie 219, 220

R3.4.7 rownanie 218, 219, 220, 220, 220

R3.4.8 rownanie 16, 38, 38, 216

R3.4.9 rownanie 53

R3.4.10 rownanie 53

R3.4.11 rownanie 53

R3.4.12 rownanie 53

R3.4.13 rownanie 53

R3.4.14 rownanie 53

R3.4.15 rownanie 81

R3.4.16 rownanie 3

R3.4.17 rownanie 53

R3.4.18 rownanie 216

R3.4.19 rownanie 89

R3.5.1 rownanie 53

R3.5.2 rownanie 216

R3.5.3 rownanie 216

R3.5.4 rownanie 138, 138

R3.5.5 rownanie 53

R3.5.6 rownanie 53

R3.5.7 rownanie 53

R3.5.8 rownanie 59

R3.5.9 rownanie 53

R3.5.10 rownanie 134

R4.1 rownanie 37, 99

R4.2 rownanie 101

R4.3 rownanie 24, 43, 130, 130, 131, 307

R4.4 rownanie 88, 129

R4.5 rownanie 108

R4.6 rownanie 45

R5 rownanie 133

R6.1 rownanie 103, 103

R6.2 rownanie79

R6.3 rownanie 44

R6.4 rownanie 79

R7.1 rownanie 305

R7.2 rownanie 301, 301

R7.3 rownanie 141

R7.4 rownanie 137

R7.5 rownanie 137

R7.6 rownanie 119

R7.7 rownanie 31, 31, 31

R7.8 rownanie 68

R7.9 rownanie 66

R7.10 rownanie 139

R7.11 rownanie 137

R7.12 rownanie 137

R7.13 rownanie 137

R7.14 rownanie 138

R7.15 rownanie 138

R7.16 rownanie 53

R7.17 rownanie 86

R7.18 rownanie 119

R7.19 rownanie 137

R7.20 rownanie 19

R7.21 rownanie 119

R7.22 rownanie 119

R7.23 rownanie 31

R7.24

rownanie

140

R7.25

rownanie

140

R7.26 rownanie 40

R7.27 rownanie 10

R7.28 rownanie 151

R7.29 rownanie 126

R7.30 rownanie 305


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.