Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

4. Kanon pism prearystotelików

Tabela 1. Kanon prearystotelików: autorzy, teksty i ich objętość (ilość znaków według Thesaurus Linguae Grecae) oraz ilość fragmentów logicznych

— kolejność autorów według imion polskich (alfabet łaciński)

— kolejność dzieł według wydania źródłowego

Jeżeli liczba wyrażająca objętość jest równa 0, znaczy to, że niemożliwe było ustalenie za pomocą TLG jego objętości; dotyczy to głównie fragmentów i tekstów wchodzących w skład większych całości; w przypadku Rzeczpospolitej Platona znana jest tylko całkowita jej objętość (678 797 znaków), zaś objętość poszczególnych części (ks. I, ks. II–IX i ks. X) jest estymowana na podstawie proporcji tych części w angielskim tłumaczeniu Jowetta (odpowiednio: 79 133, 555 377 i 72 425 znaków).

L.p.Autor, tytułilość znakówil. fr.
I.Αἰσχύλος (Ajschylos)3748140
1.῾Ικετίδες (Błagalnice)47 7590
2.Πέρσαι (Persowie)49 0680
3.Προμηϑεὺς Δεσμώτης (Promeusz skowany)53 4880
4.῾Επτὰ ἐπὶ Θήβας (Siedmiu przeciw Tebom)49 1060
5.᾿Αγαμέμνων (Agamemnon)75 7880
6.Χοηφόροι (Ofiarnice)50 7700
7.᾿Ευμενίδες (Eumenidy)48 8350
8.Fragmenty00
II.᾿Ανδοκίδης (Andokides)141 8160
9.1. Περὶ τῶν μυστερίων (W sprawie Misteriów)80 8360
10.2. Περὶ τῆς ἑαυτοῦ καϑόδου (W sprawie własnego powrotu)15 3870
11.3. Περὶ τῆς πρὸς Λακεδαιμονὶους εἰρήνης (W sprawie pokoju ze Spartą)22 3750
12.4. Κατὰ ᾿Αλκιβιάδου (Przeciw Alkibiadesowi)23 2180
13.Fragmenty00
III.᾿Αντίφων (Antyfon)144 2593
14.1. Φαρμακείας κατὰ τῆς μητρυίας (Oskarżenie macochy o otrucie ojca)13 8440
15.2. Τετραλογία α (Pierwsza Tetralogia)20 7482
16.3. Τετραλογία β (Druga Tetralogia)17 5060
17.4. Τετραλογία γ (Trzecia Tetralogia)15 6291
18.5. Περὶ τοῦ ῾Ηρώδου φόνου (O zabójstwie Herodesa)49 3130
19.6. Περι τοῦ χορευτοῦ (O choreucie)27 2190
20.Fragmenty00
IV.᾿Αριστοφάνης (Arystofanes)925 3862
21.᾿Αχαρνῆς (Acharnejczycy)68 9910
22.῾Ιππῆς (Rycerze)82 7970
23.Νεφέλαι (Chmury)88 1862
24.Σφῆκες (Osy)88 8860
25.Εἰρήνη (Pokój)76 1050
26.῎Ορνιϑες (Ptaki)101 2360
27.Λυσιστράτη (Lizystrata)75 2890
28.Θεσμοφοριάζουσαι (Tesmoforie)69 0760
29.Βάτραχοι (Żaby)88 6110
30.᾿Εκκλησιάζουσαι (Sejm kobiet)69 6440
31.Πλοῦτος (Plutos)75 2861
32.Fragmenty41 2790
V.Δημοσϑένης (Demostenes)837 2330
33.4. Κατὰ Φιλίππου α (Filipika I)26 1510
34.14. Περὶ τῶν Συμμοριῶν (W sprawie okręgów podatkowych)20 5570
35.15. ῾Υπὲρ τῆς ῾Ροδίων ᾿Ελευϑερίας (W obronie wolności Rodyjczyków)17 8160
36.16. ῾Υπὲρ Μεγαλοπολιτῶν (W obronie ludu Megalopolis)15 2550
37.20. Πρὸς Λεπτίνην (Przeciw Leptinesowi)89 3560
38.22. Κατὰ ᾿Ανδροτίωνος (Przeciw Androtionowi)44 0240
39.23. Κατὰ ᾿Αριστοκράτους (Przeciw Arystokratesowi)123 1670
40.24. Κατὰ Τιμοκράτους (Przeciw Timokratesowi)116 1740
41.27. Κατὰ ᾿Αϕόβου α (Przeciw Afobowi I)36 8230
42.28. Κατὰ ᾿Αϕόβου β (Przeciw Afobowi II)12 4690
43.29. Πρὸς ῎Αϕοβον (Przeciw Afobowi III)31 4250
44.30. Πρὸς ᾿Ονήτορα α (Przeciw Onetorowi I)19 1920
45.31. Πρὸς ᾿Ονήτορα β (Przeciw Onetorowi II)7 5100
46.35. Πρὸς Λάκριτον (Przeciw Lakritowi)30 3390
47.36. ῾Υπὲρ Φορμίωνος (For Formionowi)31 8890
48.43. Πρὸς Μακάρτατον (Przeciw Makartatowi)51 3260
49.47. Κατὰ Εὐέργου καὶ Μνησιβούλου Ψευδομαρτυριῶν (Przeciw Euergowi)43 5360
50.49. Πρὸς Τιμόϑεον (Przeciw Timotheusowi)34 6540
51.50. Πρὸς Πολυκλέα (Przeciw Poliklesowi)34 6540
52.51. Περὶ τοῦ Στεϕάνου τῆς Τριηραρχίας (W sprawie the wieńca trierarchicznego)10 9600
53.52. Πρὸς Κάλλιππον (Przeciw Kallippowi)17 1270
54.53. Πρὸς Νικόστρατον (Przeciw Nikostratowi)16 2460
55.Προοίμια (Wstępy): 7, 8, 13, 21, 22, 24, 27, 37, 43, 46, 506 5830
VI.Εὐριπίδης (Eurypides)1 321 9122
56.Κύκλωψ (Cyklop)37 3291
57.῎Αλκηστις (Alkestis)57 9681
58.Μήδεια (Medea)69 5350
59.Ηρακλεῖδαι (Heraklidzi)54 2100
60.῾Ιππόλυτος (Hippolytos uwieńczony)71 1990
61.᾿Ανδρομάχη (Andromache)63 8910
62.᾿Εκάβη (Hekabe)63 3250
63.῾Ικετίδες (Błagalnice)62 7210
64.῾Ηρακλῆς (Oszalały Herakles)70 1040
65.῎Ιων (Ijon)82 4010
66.Τρῳάδες (Trojanki)64 0500
67.᾿Ηλέκτρα (Elektra)86 6680
68.᾿Ιφιγένεια ἡ ἐν Ταύροις (Ifigenia w kraju Taurów)74 6160
69.῾Ελένη (Helena)86 6680
70.Φοίνισσαι (Fenicjanki)88 2600
71.᾿Ορέστης (Orestes)89 0030
72.Βάκχαι (Bachantki)68 4810
73.᾿Ιφιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι (Ifigenia w Aulidzie)82 5240
74.῾Ρῆσος (Rhesos)48 9590
VII.῾Ηρόδοτος (Herodot)1 491 3755
75.῾Ιστορίαι (Dzieje)1 491 3755
VIII.῾Ησιόδος (Hezjod)129 2600
76.῎Εργα καὶ ἡμέραι (Prace i dnie)46 1720
77.᾿Ορνιϑομαντεία (Wróżenie z ptaków)00
78.᾿Αστρονομία (Astronomia)00
79.Χείρωνος ὑποϑῆκαι (Przykazania Chirona)00
80.Μεγάλα ἔργα (Wielkie prace)00
81.᾿Ιδαῖοι δάκτυλοι (Daktyle Idajskie)00
82.Θεογόνια (Teogonia)56 4090
83.Καταλόγοι γυναικῶν. ᾿Ηοῖαι (Katalog niewiast i Eoie)00
84.᾿Ασπίς (Tarcza Heraklesa)26 6790
85.Κήυκος γάμος (Ślub Keyksa)00
86.Μεγάλαι ἠοῖαι (Wielkie Eoie)00
87.Μελαμπόδεια (Melampodia)00
88.Αἰγίμιος (Egimios)00
89.Fragmenty nieznanego położenia00
90.Fragmenty wątpliwe00
IX.῾Ιπποκράτης (Hipokrates)871 6473
91.1. Περὶ ἀρχαίης ἰητρικῆς (O dawnej medycynie)42 7000
92.2. Περὶ ἀέρων ὑδάτων τόπων (O powietrzach, wodach, miejscach)57 7150
93.3. Προγνωστικόν (Rokowania)40 8980
94.4. Περὶ διαίτης ὀξέων (O diecie w chorobach ostrych, bez Dodatku)48 2100
95.6. ᾿Επιδημίαι 1 (Epidemie I)00
96.᾿Επιδημίαι 3 (Epidemie III)00
97.7. Περὶ τῶν ἐν κεϕαλῇ τραυμάτων (O ranach w głowę)37 5230
98.8. Κατ' ἰητρεῖον (Co przystoi lekarzowi)16 8270
99.9. Περὶ ἀγμῶν (O złamaniach)86 9460
100.10. Περὶ ἀρϑρῶν (O stawach)165 2780
101.11. Μοχλικόν (Narzędzia do nastawiania)39 1990
102.12. ᾿Αϕορισμοί (Aforyzmy)60 5030
103.18. Περὶ τέχνης (O sztuce)20 6372
104.19. Περὶ ϕύσιος ἀνϑρώπου (O naturze ludzkiej)29 3321
105.20. Περὶ διαίτης ὑγιεινῆς (O diecie w zdrowiu)11 5000
106.21. Περὶ ϕυσῶν (O wyziewach)21 7800
107.27. Περὶ ἱερῆς νούσου (O chorobie świętej)36 3990
108.31. Περὶ διαίτης 1–4 (O diecie I–IV)156 2000
X.῞Ομηρος (Homer)1 714 4690
109.᾿Ιλιάς (Iliada)903 0230
110.᾿Οδυσσεία (Odyseja)682 9080
111.1. Εἰς Διόνυσον (Do Dionizosa)1 2000
112.2. Εἰς Δημήτραν (Do Demeter)27 2560
113.3. Εἰς ᾿Απόλλωνα (Do Apollona)31 4660
114.4. Εἰς ῾Ηρμῆν (Do Hermesa)32 1770
115.5. Εἰς ᾿Αϕροδίτην (Do Afrodyty)16 1500
116.6. Εἰς ᾿Αϕροδίτην (Do Afrodyty)1 1690
117.7. Εἰς Διόνυσον (Do Dionizosa)3 3620
118.8. Εἰς ῎Αρεα (Do Aresa)9580
119.9. Εἰς ῎Αρτεμιν (Do Artemidy)5370
120.10. Εἰς ᾿Αϕροδίτην (Do Afrodyty)3750
121.11. Εἰς ᾿Αϑηνᾶν (Do Ateny)3240
122.12. Εἰς ῞Ηραν (Do Hery)2990
123.13. Εἰς Δημήτραν (Do Demeter)2130
124.14. Εἰς Μητέρα Θεῶν (Do Matki Bogów)3840
125.15. Εἰς ῾Ηρακλέα λεοντόϑυμον (Do Heraklesa o Lwim Sercu)5670
126.16. Εἰς ᾿Ασκληπιόν (Do Asklepiosa)3200
127.17. Εἰς Διοσκούρους (Do Dioskurów)3190
128.18. Εἰς ᾿Απόλλωνα (Do Hermesa)6880
129.19. Εἰς Πᾶνα (Do Pana)2 7470
130.20. Εἰς ῞Ηϕαιστον (Do Hefajstosa)4830
131.21. Εἰς ῾Ερμῆν (Do Apollona)3300
132.22. Εἰς Ποσειδῶνα (Do Poseidona)4070
133.23. Εἰς Δία (Do Zeusa)2510
134.24. Εἰς ῾Εστίαν (Do Hestii)3230
135.25. Εἰς Μοῦσας καὶ ᾿Απόλλωνα (Do Muz i Apollona)4520
136.26. Εἰς Διόνυσον (Do Dionizosa)7760
137.27. Εἰς ῎Αρτεμιν (Do Artemidy)1 1710
138.28. Εἰς ᾿Αϑηνᾶν (Do Ateny)8080
139.29. Εἰς ῾Εστίαν (Do Hestii)1 1140
140.30. Εἰς Γῆν μητέρα πάντων (Do Ziemi, matki wszystkich)10
141.33. Εἰς Διοσκούρους (Do Dioskurów)3100
142.34. Εἰς Ξένους (Do Gości)5220
143.᾿Επιγράμματα (Epigramaty Homera)00
144.Τιτανομαχία (Wojna z Tytanami)00
145.Οἰδιπόδεια (Opowieść o Edypie)00
146.Θηβαΐς (Tebaida)00
147.᾿Επίγονοι (Epigoni)00
148.Κύπρια (Opowieści cypryjskie)00
149.Αἰϑιοπίς (Etiopida)00
150.᾿Ιλιὰς μικρά (Mała Iliada)00
151.᾿Ιλίου πέρσις (Zburzenie Ilionu)00
152.Νόστοι (Powroty)00
153.Τηλεγονία (Opowieść o Telegonosie)00
154.᾿Αμϕιαράου ἐξέλασις (Wyprawa Amfiaraosa)00
155.Οἰχαλίας ἅλωσις (Zdobycie Ojchalii)00
156.Φωκαίς (Fokaida)00
157.Μαργίτης (Margites)00
158.Κέκρωπες (Kerkopi)00
159.᾿Επικιχλίδες (Epikichlides)00
XI.᾿Ισαῖος (Izajos)182 2660
160.Περὶ τοῦ Μενεκλέους κλήρου (W sprawie spadku Meneklesa)21 1510
161.Περὶ τοῦ Δικαιογένους κλήρου (W sprawie spadku Dikajogenesa)24 9720
162.Περὶ τοῦ Φιλοκτήμονος κλήρου (W sprawie spadku Filoktemona)29 5270
163.Περὶ τοῦ ᾿Απολλοδώρου κλήρου (W sprawie spadku Apollodorosa)21 5740
164.Περὶ τοῦ Κίρωνος κλήρου (W sprawie spadku Kirona)24 5580
165.Περὶ τοῦ ᾿Αστυϕίλου κλήρου (W sprawie spadku Astyfilosa)18 7170
166.Περὶ τοῦ ᾿Αριστάρχου κλήρου (W sprawie spadku Aristarchosa)13 8920
167.Περὶ τοῦ ῾Αγνίου κλήρου (W sprawie spadku Hagniasa)27 8750
168.Fragmenty00
XII.᾿Ισοκράτης (Izokrates)746 3091
169.1. Πρὸς Δημόνικον (Do Demonika)23 4220
170.2. Πρὸς Νικόκλεα (Do Nikoklesa)24 3720
171.3. Νικόκλης ἢ Κύπριοι (Nikokles albo Cypryjczycy)30 3740
172.4. Πανηγυρικός (Panegiryk)89 0680
173.6. ᾿Αρχίδαμος (Archidamos)50 9290
174.7. ᾿Αρεοπαγιτικός (Mowa za Areopagiem)37 6000
175.8. Περὶ εἰρήνης (W sprawie pokoju)65 7600
176.9. Εὐαγόρας (Euagoras)37 6220
177.10. ῾Ελένη (Pochwała Heleny)30 4050
178.11. Βούσιρις (Buzyrys)22 4640
179.13. Κατὰ τῶν σοϕιστῶν (Przeciw sofistom)11 0890
180.14. Πλαταικός (Mowa platejska)26 9010
181.15. Περὶ ἀντιδόσεως (W sprawie zamiany majątku)146 8890
182.16. Περὶ τοῦ ζεύγους (W sprawie zaprzęgu)23 5990
183.17. Τραπεζιτικός (Przeciw bankierowi)28 0160
184.18. Πρὸς Καλλίμαχον (Przeciw Kallimachowi)29 3190
185.19. Αἰγινητικός (Mowa eginecka)23 7560
186.20. Κατὰ Λοιχίτου (Przeciw Lojchitowi)9 0710
187.21. Πρὸς Εὐϑύνουν (Przeciw Euthynusowi w procesie bez świadków)8 9221
188.List 1. Διονυσίῳ (Do Dionizjosa)4 7160
189.List 6. Τοῖς ᾿Ιάσονος παισίν (Do dzieci Jazona)7 1220
190.List 8. Τοῖς Μυτιληναίων ἀρχοῦσιν (Do władców Mityleny)5 4380
191.List 9. ᾿Αρχιδάμῳ (Do Archidamosa)9 4550
XIII.Ξενοφῶν (Ksenofont)2 478 63815
192.῾Ελληνικά (Historia grecka)539 1890
193.᾿Απομνημονεύματα (Wspomnienia o Sokratesie)278 9699
194.Οἰκονομικός (Ekonomik)137 0590
195.Συμπόσιον (Uczta)72 4871
196.᾿Απολογία Σωκράτους (Obrona Sokratesa)15 7490
197.Κύρου ἀνάβασις (Wyprawa Cyrusa)454 0820
198.Κύρου παιδεία (O wychowaniu Cyrusa — Cyropedia)612 4024
199.῾Ιέρων (Hieron)46 5390
200.᾿Αγησίλαος (Agesilaos)59 1460
201.Λακεδαιμονίων πολιτεία (Ustrój polityczny Sparty — Rzeczpospolita Lacedemońska)39 4870
202.Πόροι (O dochodach)30 3560
203.῾Ιππαρχικός (Dowódca kawalerii)45 3240
204.Περὶ ἱππικής (O jeździectwie)52 8830
205.Κυνηγετικός (O łowiectwie)70 2980
206.Αϑηναίων πολιτεία (Ustrój polityczny Aten — Rzeczpospolita Ateńska)24 6681
XIV.Λυσίας (Lizjasz)421 2930
207.1. ῾Υπὲρ τοῦ ᾿Ερατοσϑένους ϕόνον (Obrona w sprawie zabójstwa Eratostenesa)19 3970
208.2. ᾿Επιτάϕιος (Mowa Pogrzebowa)33 6370
209.3. Πρὸς Σίμωνα (Obrona Symona)17 8630
210.4. Περὶ τραύματος ἐκ προνοίας (O ranie z premedytacją)7 7020
211.5. ῾Υπὲρ Καλλίου ἱεροσυλίας (Obrona Kalliasa)2 3090
212.6. Κατὰ ᾿Ανδοκίδου (Przeciwko Andokidesowi)21 2090
213.7. Περὶ τοῦ σηκοῦ (W sprawie pnia oliwnego)16 3500
214.8. Πρὸς τοὺς συνουσιαστὰς κακολογιῶν (Oskarżenie o kalumnię przeciw współczłonkom towarzystwa)8 3670
215.9. ῾Υπὲρ τοῦ στρατιώτου (Obrona żołnierza)7 3970
216.10. Κατὰ Θεομνήστου α (Przeciw Teomnestosowi I)11 8590
217.11. Κατὰ Θεομνήστου β (Przeciw Teomnestosowi II)4 3480
218.12. Κατὰ ᾿Ερατοσϑένους (Przeciw Eratostenesowi)7940
219.13. Κατὰ ᾿Αγοράτου (Przeciw Agoratosowi)40 3650
220.14. Κατὰ ᾿Αλκιβιάδου λιποταξίου (Przeciw Alkibiadesowi I)19 9860
221.15. Κατὰ ᾿Αλκιβιάδου ἀστρατείας (Przeciw Alkibiadesowi II)5 0500
222.16. ῾Υπὲρ Μαντιϑέου (W obronie Mantiteosa)9 6610
223.17. Δημοσίων ἀδικημάτων (W sprawie majątku Eratona)4 8140
224.18. Περὶ τῆς δημεύσεως τοῦ Νικίου ἀδελϕοῦ (W sprawie konfiskaty majątku brata Nikiasza)11 2030
225.19. ῾Υπὲρ τῶν ᾿Αριστοϕάνους χρημάτων (W sprawie majątku Arystofanesa)25 4480
226.20. ῾Υπὲρ Πολυστράτου (W obronie Polystratosa)15 1540
227.21. Δωροδοκίας ἀπαράσημος (Przeciw oskarżeniu o branie łapówek)10 6830
228.22. Κατὰ τῶν σιτοπωλῶν (Przeciw handlarzom zbożem)9 4160
229.23. Κατὰ Παγκλέωνος (Przeciw Pankleonowi)6 5790
230.24. Περὶ τοῦ μὴ δίδοσϑαι τῷ ἀδυνάτῳ ἀργύριον (W sprawie odmowy przyznania renty inwalidzie wojennemu)11 2710
231.25. Δήμου καταλύσεως (W sprawie zamachu na demokrację)16 9860
232.26. Περὶ τῆς Εὐάνδρου δοκιμασίας (W sprawie lustracji Euandrosa)11 2610
233.27. Κατὰ ᾿Επικράτους (Przeciw Epikratesowi)6 3340
234.28. Κατὰ ᾿Εργοκλέους (Przeciw Ergoklesowi)7 7220
235.29. Κατὰ Κατὰ Φιλοκράτους (Przeciw Filokratesowi)5 5510
236.30. Κατὰ Νικομάχου (Przeciw Nicomachosowi)15 5360
237.31. Κατὰ Φίλωνος δοκιμασίας (W sprawie lustracji Filona)14 5500
238.32. Κατὰ Διογείτονος (Przeciw Diogejtonowi)14 1310
239.33. ᾿Ολημπικός (Mowa Olimpijska)3 5510
240.34. Περὶ τῆς πολιτείας (W sprawie zamachu na ustrój)4 8090
XV.Πλάτων (Platon)4 419 430127
241.I.1. Εὐϑύϕρων (Eutyfron)40 4511
242.I.2. ᾿Απολογία Σωκράτους (Obrona Sokratesa)67 3170
243.I.3. Κρίτων (Kriton)32 4280
244.I.4. Φαίδων (Fedon)168 6118
245.II.1. Κρατύλος (Kratylos)145 9760
246.II.2. Θεαίτητος (Teajtet)182 48710
247.II.3. Σοϕιστής (Sofista)135 0630
248.II.4. Πολιτικός (Polityk)143 8200
249.III.1. Παρμενίδης (Parmenides)114 52612
250.III.2. Φίληβος (Fileb)145 5121
251.III.3. Συμπόσιον (Uczta)132 9894
252.III.4. Φαῖδρος (Fajdros)131 1611
253.IV.1. ᾿Αλκιβιάδης (Alkibiades I)86 4638
254.IV.2. ᾿Αλκιβιάδης δεύτερος (Alkibiades II)34 1001
255.IV.3. ῞Ιππαρχος (Hipparch)18 7612
256.IV.4. ᾿Ερασταί (᾿Αντερασταί) (Miłośnicy (Rywale))18 9051
257.V.1. Θεάγης (Teages)27 7570
258.V.2. Χαρμίδης (Charmides)62 7619
259.V.3. Λάχης (Laches)60 2552
260.V.4. Λύσις (Lyzis)52 8061
261.VI.1. Εὐϑύδημος (Eutydem)97 24114
262.VI.2. Πρωταγόρας (Protagoras)136 6427
263.VI.3. Γοργίας (Gorgiasz)210 6288
264.VI.4. Μένων (Menon)79 3673
265.VII.1. ῾Ιππίας μείζων (Hippiasz większy)66 1996
266.VII.2. ῾Ιππίας ἐλάττων (Hippiasz mniejszy)34 0713
267.VII.3. ῎Ιων (Ijon)30 8912
268.VII.4. Μενέξενος (Meneksenos)38 5730
269.VIII.1. Κλειτοϕῶν (Klejtofon)12 1400
270.VIII.2. Πολιτείας α (Rzeczpospolita — Państwo, ks. I)75 9834
271.VIII.2. Πολιτείας β–ϑ (Rzeczpospolita — Państwo, ks. II–IX)533 2713
272.VIII.2. Πολιτείας ι (Rzeczpospolita — Państwo, ks. X)69 5424
273.VIII.3. Τίμαιος (Timajos)181 7498
274.VIII.4. Κριτίας (Krytiasz)38 1970
275.IX.1. Μίνως (Minos)23 3042
276.IX.2. Νόμοι (Prawa)810 2412
277.IX.3. ᾿Επινομίς (Epinomis)47 8930
278.IX.4. ᾿Επιστολαί (Listy)131 3490
XVI.Σοφοκλῆς (Sofokles)518 0860
279.Αἴας (Ajas)69 3820
280.᾿Ηλέκτρα (Elektra)75 5060
281.Οἰδίπους Τύραννος (Król Edyp)79 2040
282.᾿Αντιγόνη (Antygona)65 0280
283.Τραχίνιαι (Trachinki)63 4950
284.Φιλοκτήτης (Filoktet)75 1630
285.Οἰδίπους ἐπὶ Κολώνῳ (Edyp w Kolonie)90 3080
XVII.Θουκυδίδης (Tukidydes)1 214 3520
286.῾Ιστορίαι (Dzieje)1 214 3520
Epika1 843 7290
Tragedia2 214 8122
Komedia925 3863
Retoryka2 473 1764
Medycyna871 6473
Historia*3 698 9985
Filozofia*5 904 797142
Wszystko17 932 545159

*) Z pism Ksenofonta Anabazę i Hellenika włączyłem do historii, resztę zaś do filozofii.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.