Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

 1. Antyfon, Tetralogia pierwsza I, 4–5
 2. Antyfon, Tetralogia pierwsza II, 4–6
 3. Antyfon, Tetralogia trzecia III, 2
 4. Arystofanes, Chmury 1055–1057
 5. Arystofanes, Chmury 1399–1419
 6. Arystofanes, Plutos 581–586
 7. Eurypides, Cyklop 669–675
 8. Eurypides, Alkestis 518–529
 9. Herodot, Dzieje III,37,1–38,2
 10. Herodot, Dzieje V,53,1–54,2
 11. Herodot, Dzieje VII, 8γ1–3
 12. Herodot, Dzieje VII, 11,1–2
 13. Herodot, Dzieje VIII, 61,1–2
 14. Hipokrates, Sztuka II
 15. Hipokrates, Sztuka V
 16. Hipokrates, O naturze ludzkiej II
 17. Izokrates, Przeciw Euthynusowi 5
 18. Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie IV, 4,19–24
 19. Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie IV, 5,4–5
 20. Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie IV, 5,7–8
 21. Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie IV, 6,1–4
 22. Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie IV, 6,5–6
 23. Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie IV, 6,8
 24. Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie IV, 6,10
 25. Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie IV, 6,10–11
 26. Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie IV, 7,6–7
 27. Ksenofont, Uczta 5,4–7
 28. Ksenofont, Cyropedia III, 1, 10–11 & 13–15 & 38
 29. Ksenofont, Cyropedia IV, 5, 27–28
 30. Ksenofont, Cyropedia VI, 1, 41
 31. Ksenofont, Cyropedia VIII, 4, 19–21
 32. (Pseudo-)Ksenofont, Rzeczpospolita Ateńska I, 10–11
 33. Platon, Eutyfron 10d12–e8
 34. Platon, Fedon 75b4–c6
 35. Platon, Fedon 76a1–8 & b4–c5
 36. Platon, Fedon 78c1–9 & 79a6–b15 & 80b8–c1
 37. Platon, Fedon 93b8–c10 & 94a1–b3
 38. Platon, Fedon 92e4–93a10 & 94c3–d6 & 94e7–95a3
 39. Platon, Fedon 104d4–e3
 40. Platon, Fedon 105a1–5 & c9–e9
 41. Platon, Fedon 106b2–3 & c9–d2 & e1–4
 42. Platon, Teajtet 151e8–152a9
 43. Platon, Teajtet 163a7–11 & 163d1–164b12
 44. Platon, Teajtet 181d8–e8
 45. Platon, Teajtet 182d8–183a1 & 183b7–c4
 46. Platon, Teajtet 186b11–e12
 47. Platon, Teajtet 187a9–b7
 48. Platon, Teajtet 187b4–6 & 189a6–b9
 49. Platon, Teajtet 201b7–c7
 50. Platon, Teajtet 201d8–202c5
 51. Platon, Teajtet 203c1–e1 & 204d1–205e8
 52. Platon, Parmenides 127d6–128a3
 53. Platon, Parmenides 137c4–142a6
 54. Platon, Parmenides 144e8–145a4
 55. Platon, Parmenides 145c7–d4
 56. Platon, Parmenides 145e1–6
 57. Platon, Parmenides 145e7–146a3
 58. Platon, Parmenides 148e4–10
 59. Platon, Parmenides 150c6–e5
 60. Platon, Parmenides 151e3–152a3
 61. Platon, Parmenides 153b1–7
 62. Platon, Parmenides 161a6–b4
 63. Platon, Parmenides 161c3–6
 64. Platon, Fileb 54c1–d3
 65. Platon, Uczta 187b2–6
 66. Platon, Uczta 199e6–200a4 & 200e2–201c9
 67. Platon, Uczta 202c6–d7
 68. Platon, Uczta 204a8–b5
 69. Platon, Faidros 245c5–246a2
 70. Platon, Alkibiades I 111b3–8 & 111e11–112a5 & 112c8–d3
 71. Platon, Alkibiades I 113a7–b7
 72. Platon, Alkibiades I 116b2–10
 73. Platon, Alkibiades I 116c9–d4
 74. Platon, Alkibiades I 125a1–b8
 75. Platon, Alkibiades I 129e3–8
 76. Platon, Alkibiades I 130a7–c7
 77. Platon, Alkibiades I 133c18–24 & 133e4–134b3
 78. Platon, Alkibiades II 139a13–c2
 79. Platon, Hipparch 226e10–227d1
 80. Platon, Hipparch 231e2–232a5
 81. Platon, Rywale 136e8–b6
 82. Platon, Charmides 159d4–12
 83. Platon, Charmides 160b3–9
 84. Platon, Charmides 160b9–d4
 85. Platon, Charmides 161a2–b4
 86. Platon, Charmides 161d6–e5 & 162a7–9
 87. Platon, Charmides 162e7–163a5
 88. Platon, Charmides 163b1–c8
 89. Platon, Charmides 164a9–d3
 90. Platon, Charmides 168b5–d3 & e3–8
 91. Platon, Laches 192b5–d12
 92. Platon, Laches 193d1–10
 93. Platon, Lyzis 214e2–215c2
 94. Platon, Eutydem 276a3–b5
 95. Platon, Eutydem 276e8–277b2
 96. Platon, Eutydem 277b6–c7
 97. Platon, Eutydem 281b4–c4 & d2–e2
 98. Platon, Eutydem 283c5–d8
 99. Platon, Eutydem 283e1–284c6
 100. Platon, Eutydem 286d4–10
 101. Platon, Eutydem 293b7–e1
 102. Platon, Eutydem 295b2–296d4
 103. Platon, Eutydem 297e5–298a2 & 298c8–3
 104. Platon, Eutydem 299d1–e3
 105. Platon, Eutydem 300a1–5
 106. Platon, Eutydem 301b5–c5
 107. Platon, Eutydem 301e10–302a5 & 302d4–5 & 302d8–303a5
 108. Platon, Protagoras 332a4–333b4
 109. Platon, Protagoras 333d4–6
 110. Platon, Protagoras 358d5–359a1
 111. Platon, Protagoras 359e1–4
 112. Platon, Protagoras 359e4–360a5
 113. Platon, Protagoras 360a8–b4
 114. Platon, Protagoras 360c1–d8
 115. Platon, Gorgiasz 454c7–e2
 116. Platon, Gorgiasz 460a5–c6
 117. Platon, Gorgiasz 474c4–d2
 118. Platon, Gorgiasz 475a1–e6
 119. Platon, Gorgiasz 475e7–477a4
 120. Platon, Gorgiasz 477a5–e6
 121. Platon, Gorgiasz 506c5–507d6
 122. Platon, Gorgiasz 521b4–c2
 123. Platon, Menon 87b2–e4 & 88c1–89a5
 124. Platon, Menon 89d1–e7 & 96b6–d1
 125. Platon, Menon 96e7–97c5 & 98b7–99b10
 126. Platon, Hippiasz większy 283e9–285b4
 127. Platon, Hippiasz większy 295e5–10
 128. Platon, Hippiasz większy 296b1–d5
 129. Platon, Hippiasz większy 296d6–297d9
 130. Platon, Hippiasz większy 301b2–c3 & 301e9–302b3
 131. Platon, Hippiasz większy 303e8–304a3
 132. Platon, Hippiasz mniejszy 365d6–366a8
 133. Platon, Hippiasz mniejszy 366d3–6 & 367a8–d9 & 368d7–369c2
 134. Platon, Hippiasz mniejszy 375d8–376b6
 135. Platon, Ijon 541a1–b5
 136. Platon, Ijon 542a2–b4
 137. Platon,  Rzeczpospolita I 334b7–335e6
 138. Platon, Rzeczpospolita I 350a6–c11
 139. Platon, Rzeczpospolita I 352a5–b4
 140. Platon, Rzeczpospolita I 353b2–354a11
 141. Platon, Rzeczpospolita II 379b1–c8
 142. Platon, Rzeczpospolita IV 439a9–e1
 143. Platon, Rzeczpospolita V 477e4–478a2
 144. Platon, Rzeczpospolita X 602d6–e3 & 602e8–603a9
 145. Platon, Rzeczpospolita X 604a10–b5
 146. Platon, Rzeczpospolita X 609a9–c1 & d4–11 & 610e10–611a3
 147. Platon, Rzeczpospolita X 612e2–613b3
 148. Platon, Timajos 27d5–28a6 & b2–c3
 149. Platon, Timajos 28a6–b2 & 28c3–29b1
 150. Platon, Timajos 29d7–e3
 151. Platon, Timajos 29a2–6 & 30a6–b6
 152. Platon, Timajos 29a2–6 & 30c2–5
 153. Platon, Timajos 31a2–b3
 154. Platon, Timajos 31b4–8
 155. Platon, Timajos 87c4–6
 156. Platon, Minos 314d8–315a3
 157. Platon, Minos 317b2–7
 158. Platon, Prawa II 654a9–b8
 159. Platon, Prawa IX 860d5–9

Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.