Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

68. Platon, Uczta 204a8–b5

Wieszczka Diotyma tłumaczy Sokratesowi, że filozofią nie zajmują się ani mędrcy, ani głupcy, ale ci, którzy będąc pośrodku, pragną mądrości.

Sokrates, Diotyma:

204a8Τίνες οὖν, ἔϕην ἐγώ, ὦ Διοτίμα, οἱ ϕιλοσοϕοῦντες, εἰ 9μήτε οἱ σοϕοὶ μήτε οἱ ἀμαϑεῖς;

b1Δῆλον δή, ἔϕη, τοῦτό γε ἤδη καὶ παιδί, ὅτι οἱ μεταξὺ 2τούτων ἀμϕοτέρων, ὧν ἂν εἴη καὶ ὁ ῎Ερως. ἔστιν γὰρ δὴ τῶν 3καλλίστων ἡ σοϕία, ῎Ερως δ' ἐστὶν ἔρως περὶ τὸ καλόν, 4ὥστε ἀναγκαῖον ῎Ερωτα ϕιλόσοϕον εἶναι, ϕιλόσοϕον δὲ 5ὄντα μεταξὺ εἶναι σοϕοῦ καὶ ἀμαϑοῦς.

1.

οἱ ϕιλοσοϕοῦντες (204a8) μήτε οἱ σοϕοὶ μήτε οἱ ἀμαϑεῖς (204a9) οἱ μεταξὺ τούτων ἀμϕοτέρων (204b1–2)

ϕιλοσοϕὀς ⊆ μεταξὺ σοϕίας καὶ ἀμαϑείας ὄν

miłośnik mądrości ⊆ będący pomiędzy mądrością a głupotą

Zał.

2.

ἔστιν γὰρ δὴ τῶν καλλίστων ἡ σοϕία (204b2–3)

σοϕία ⊆ καλόν

mądrość ⊆ piękno

Zał.

3.

῎Ερως δ' ἐστὶν ἔρως περὶ τὸ καλόν (204b3)

῎Ερως ⊆ ἔρως καλοῦ

Eros ⊆ miłośnik piękna

Zał.

4.

ὥστε ἀναγκαῖον ῎Ερωτα ϕιλόσοϕον εἶναι (204b4)

῎Ερως ⊆ ϕιλοσοϕός

Eros ⊆ miłośnik mądrości

2., 3., R7.8

5.

ἀναγκαῖον ῎Ερωτα (204b4) μεταξὺ εἶναι σοϕοῦ καὶ ἀμαϑοῦς (204b5)

῎Ερως ⊆ μεταξὺ σοϕίας καὶ ἀμαϑείας ὄν

Eros ⊆ będący pomiędzy mądrością a głupotą

1., 4., R1.1.1.2

(Witwicki)

— Moja Diotymo — powiadam — a któż się w takim razie zajmuje filozofią, jeżeli mądry nie, a głupi także nie?

— To — powiada — nawet i dziecko rozumie, że ci, którzy są czymś pośrednim pomiędzy jednymi i drugimi. Do tych i Eros należy. Bo mądrość to rzecz niezaprzeczenie piękna, a Eros to miłość tego co piękne; przeto musi Eros być miłośnikiem mądrości, filozofem, a filozofem będąc, pośrodku jest pomiędzy mądrością i głupotą.

(Jowett)

”But — who then, Diotima,” I said, ”are the lovers of wisdom, if they are neither the wise nor the foolish?” ”A child may answer that question,” she replied; ”they are those who are in a mean between the two; Love is one of them. For wisdom is a most beautiful thing, and Love is of the beautiful; and therefore Love is also a philosopher: or lover of wisdom, and being a lover of wisdom is in a mean between the wise and the ignorant. …”


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.