Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików

Tabela 2. Znalezione fragmenty logiczne w pismach prearystotelików: zastosowane reguły, ich ilość, ilość kroków, ilość znaków

L.p.FragmentRegułyilość regułilość krokówilość znaków
1.Antyfon, Tetralogia pierwsza I, 4–52.2.5, 2.2.5, 2.2.5, 2.2.6, 2.5512465
2.Antyfon, Tetralogia pierwsza II, 4–62.1.2, 2.8.124919
3.Antyfon, Tetralogia trzecia III, 21.1.2.6, 3.4.1626434
4.Arystofanes, Chmury 1055–10572.2.713137
5.Arystofanes, Chmury 1399–14191.1.1.915944
6.Arystofanes, Plutos 581–5862.2.413306
7.Eurypides, Cyklop 669–675 00306
8.Eurypides, Alkestis 518–5291.2.4.714465
9.Herodot, Dzieje III,37,1–38,22.2.3, 3.4.424661
10.Herodot, Dzieje V,53,1–54,22.3.1, 7.27210791
11.Herodot, Dzieje VII, 8γ1–32.1.515457
12.Herodot, Dzieje VII, 11,1–22.2.713104
13.Herodot, Dzieje VIII, 61,1–2 00465
14.Hipokrates, Sztuka II1.2.4.1, 1.2.4.5, 1.3.9.1, 2.2.5410642
15.Hipokrates, Sztuka V1.1.1.314357
16.Hipokrates, O naturze ludzkiej II2.2.5, 2.2.6, 3.4.837308
17.Izokrates, Przeciw Euthynusowi 51.2.4.513237
18.Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie IV, 4,19–241.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.2, 1.2.1.6, 1.2.1.6, 1.2.4.5, 1.2.4.57162134
19.Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie IV, 5,4–57.2014406
20.Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie IV, 5,7–81.1.1.113415
21.Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie IV, 6,1–41.1.1.314670
22.Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie IV, 6,5–61.1.1.1, 1.1.1.1, 1.1.1.739981
23.Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie IV, 6,81.1.1.213272
24.Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie IV, 6,104.314221
25.Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie IV, 6,10–111.2.1.7, 1.2.1.9, 1.3.1.1, 1.3.5.2410670
26.Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie IV, 7,6–71.2.4.3, 1.2.4.3, 1.2.4.5, 1.2.4.6, 1.2.4.6515604
27.Ksenofont, Uczta 5,4–71.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.6, 1.1.1.6, 1.1.1.6, 1.1.1.66171061
28.Ksenofont, Cyropedia III, 1, 10–11 & 13–15 & 381.2.6.4151919
29.Ksenofont, Cyropedia IV, 5, 27–281.2.4.113339
30.Ksenofont, Cyropedia VI, 1,41 00383
31.Ksenofont, Cyropedia VIII, 4,19–217.7, 7.7, 7.7, 7.23412551
32.(Pseudo-)Ksenofont, Rzeczpospolita Ateńska I, 10–111.1.1.5, 2.2.5, 3.4.137604
33.Platon, Eutyfron 10d12–e81.2.4.4, 1.2.4.624356
34.Platon, Fedon 75b4–c61.1.1.113465
35.Platon, Fedon 76a1–8 & b4–c51.2.5.3, 2.625778
36.Platon, Fedon 78c1–9 & 79a6–b15 & 80b8–c11.1.1.10151017
37.Platon, Fedon 93b8–c10 & 94a1–b31.2.4.1, 1.2.4.5, 4.137993
38.Platon, Fedon 92e4–93a10 & 94c3–d6 & 94e7–95a32.2.5, 2.2.6, 2.2.6, 3.1.1, 3.4.8, 3.4.86101181
39.Platon, Fedon 104d4–e31.2.4.113366
40.Platon, Fedon 105a1–5 & c9–e91.3.5.5, 7.2626876
41.Platon, Fedon 106b2–3 & c9–d2 & e1–41.1.1.213375
42.Platon, Teajtet 151e8–152a91.1.1.2, 1.1.1.225397
43.Platon, Teajtet 163a7–11 & 163d1–164b121.1.2.6, 1.2.7.1, 1.3.12, 4.3491576
44.Platon, Teajtet 181d8–e82.11, 6.324377
45.Platon, Teajtet 182d8–183a1 & 183b7–c41.2.4.1, 1.2.4.2, 4.638655
46.Platon, Teajtet 186b11–e121.1.1.1, 1.2.10.2, 1.2.10.2, 1.3.2, 1.3.5.13, 1.3.7.26141074
47.Platon, Teajtet 187a9–b71.2.5.213343
48.Platon, Teajtet 187b4–6 & 189a6–b91.2.3, 1.2.4.1, 1.2.4.3, 1.3.5.347509
49.Platon, Teajtet 201b7–c72.2.213352
50.Platon, Teajtet 201d8–202c51.2.4.3, 1.2.4.3, 1.2.10.1371181
51.Platon, Teajtet 203c1–e1 & 204d1–205e81.1.2.3, 1.1.2.5, 1.1.2.7, 1.2.10.1, 1.2.9, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.7.1, 3.4.510233206
52.Platon, Parmenides 127d6–128a32.2.513726
53.Platon, Parmenides 137c4–142a61.2.4.4, 1.2.4.4, 1.2.4.5, 1.2.4.5, 1.2.4.5, 1.2.10.1, 1.2.10.1, 1.2.10.3, 1.3.5.3, 1.3.5.3, 1.3.5.3, 1.3.5.7, 1.3.8.4, 1.4.3.1, 1.4.3.2, 1.4.3.3, 2.1.1, 2.1.1 2.1.1, 2.1.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.4, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.6, 2.2.10, 2.3.4, 2.7.2, 2.10, 3.1.2, 3.4.3, 3.4.9, 3.4.10, 3.4.11, 3.4.12, 3.4.13, 3.4.14, 3.4.17, 3.5.1, 3.5.5, 3.5.6, 3.5.7, 3.5.9, 7.16471028210
54.Platon, Parmenides 144e8–145a41.1.1.414238
55.Platon, Parmenides 145c7–d42.2.513241
56.Platon, Parmenides 145e1–63.1.112217
57.Platon, Parmenides 145e7–146a31.1.1.113218
58.Platon, Parmenides 148e4–103.1.112275
59.Platon, Parmenides 150c6–e53.5.816655
60.Platon, Parmenides 151e3–152a31.1.1.113409
61.Platon, Parmenides 153b1–71.1.1.314282
62.Platon, Parmenides 161a6–b41.1.1.715294
63.Platon, Parmenides 161c3–62.2.513146
64.Platon, Fileb 54c1–d31.1.1.2, 1.2.4.125567
65.Platon, Uczta 187b2–61.2.4.714175
66.Platon, Uczta 199e6–200a4 & 200e2–201c92.1.2, 3.1.3, 7.9371533
67.Platon, Uczta 202c6–d71.2.4.3, 1.3.5.425421
68.Platon, Uczta 204a8–b51.1.1.2, 7.825289
69.Platon, Fajdros 245c5–246a21.1.1.4, 1.1.1.829987
70.Platon, Alkibiades I 111b3–8 & 111e11–112a5 & 112c8–d31.3.1313468
71.Platon, Alkibiades I 113a7–b71.1.1.213312
72.Platon, Alkibiades I 116b2–101.1.1.314218
73.Platon, Alkibiades I 116c9–d41.1.1.314244
74.Platon, Alkibiades I 125a1–b81.1.1.2, 1.1.1.2, 1.2.2.139499
75.Platon, Alkibiades I 129e3–82.1.113160
76.Platon, Alkibiades I 130a7–c71.2.4.3, 1.2.4.3, 1.3.8.737734
77.Platon, Alkibiades I 133c18–24 & 133e4–134b31.1.1.12110783
78.Platon, Alkibiades II 139a13–c22.3.313485
79.Platon, Hipparch 226e10–227d11.1.1.2, 6.2, 6.437999
80.Platon, Hipparch 231e2–232a51.1.1.715374
81.Platon, Rywale 136e8–b63.4.1514737
82.Platon, Charmides 159d4–121.2.5.213237
83.Platon, Charmides 160b3–91.3.10.213271
84.Platon, Charmides 160b9–d41.1.1.113519
85.Platon, Charmides 161a2–b41.3.10.213420
86.Platon, Charmides 161d6–e5 & 162a7–91.2.5.1, 7.1725420
87.Platon, Charmides 162e7–163a51.2.2.213213
88.Platon, Charmides 163b1–c81.3.13, 1.3.6, 4.437739
89.Platon, Charmides 164a9–d33.4.1916856
90.Platon, Charmides 168b5–d3 & e3–82.2.514888
91.Platon, Laches 192b5–d121.2.4.1, 1.2.4.525899
92.Platon, Laches 193d1–101.2.4.413302
93.Platon, Lyzis 214e2–215c21.2.4.10, 1.2.10.3, 1.3.5.83141005
94.Platon, Eutydem 276a3–b51.3.5.1014497
95.Platon, Eutydem 276e8–277b21.1.1.2, 1.1.1.225560
96.Platon, Eutydem 277b6–c71.2.4.1, 1.2.4.525479
97.Platon, Eutydem 281b4–c4 & d2–e21.1.1.815745
98.Platon, Eutydem 283c5–d81.1.1.1, 1.3.5.625525
99.Platon, Eutydem 283e1–284c61.1.1.1, 1.1.1.7, 1.2.4.1, 1.2.4.9, 4.15151326
100.Platon, Eutydem 286d4–101.2.4.213190
101.Platon, Eutydem 293b7–e11.1.1.1, 1.2.5.2, 4.238901
102.Platon, Eutydem 295b2–296d41.1.1.11, 1.1.1.3282549
103.Platon, Eutydem 297e5–298a2 & 298c8–36.1, 6.126484
104.Platon, Eutydem 299d1–e31.1.1.213387
105.Platon, Eutydem 300a1–51.1.1.213219
106.Platon, Eutydem 301b5–c5 00403
107.Platon, Eutydem 301e10–302a5 & 302d4–5 & 302d8–303a51.1.1.2, 1.1.1.2, 1.2.6.2371160
108.Platon, Protagoras 332a4–333b41.2.7.2, 1.2.7.3, 2.3.2, 3.3, 4.55132171
109.Platon, Protagoras 333d4–6 03136
110.Platon, Protagoras 358d5–359a11.1.1.113493
111.Platon, Protagoras 359e1–41.3.7.313146
112.Platon, Protagoras 359e4–360a51.1.1.1, 1.3.9.226433
113.Platon, Protagoras 360a8–b41.3.5.914161
114.Platon, Protagoras 360c1–d81.2.1.2, 1.3.1.226659
115.Platon, Gorgiasz 454c7–e21.3.1413444
116.Platon, Gorgiasz 460a5–c61.1.1.1, 1.2.4.125749
117.Platon, Gorgiasz 474c4–d21.3.7.113337
118.Platon, Gorgiasz 475a1–e61.3.4.2, 1.3.8.5, 1.3.11381557
119.Platon, Gorgiasz 475e7–477a43.1.4, 7.6, 7.18, 7.21, 7.225141884
120.Platon, Gorgiasz 477a5–e61.1.1.1, 1.1.1.1, 1.2.1.1, 1.2.1.10, 1.3.3, 1.3.8.16151494
121.Platon, Gorgiasz 506c5–507d61.1.1.3, 1.1.2.9, 1.2.1.11, 1.2.6.6, 1.3.5.2, 3.1.66232198
122.Platon, Gorgiasz 521b4–c22.1.414283
123.Platon, Menon 87b2–e4 & 88c1–89a51.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.2392285
124.Platon, Menon 89d1–e7 & 96b6–d11.2.4.5, 1.3.15, 1.4.2371070
125.Platon, Menon 96e7–97c5 & 98b7–99b101.1.1.1, 1.1.1.1, 1.2.4.1, 1.2.4.5, 1.2.8.4, 1.3.8.36143044
126.Platon, Hippiasz większy 283e9–285b41.1.1.1, 1.2.4.2, 1.3.5.3, 7.294132379
127.Platon, Hippiasz większy 295e5–101.2.1.4, 1.2.8.425256
128.Platon, Hippiasz większy 296b1–d51.3.5.3, 1.4.125837
129.Platon, Hippiasz większy 296d6–297d91.1.2.4, 1.2.1.3, 1.2.1.8, 1.2.4.1, 1.2.4.3, 1.2.8.1, 4.47172011
130.Platon, Hippiasz większy 301b2–c3 & 301e9–302b32.1.2, 2.1.2, 3.2, 4.3, 4.3511993
131.Platon, Hippiasz większy 303e8–304a31.2.4.7, 1.2.4.8, 4.337390
132.Platon, Hippiasz mniejszy 365d6–366a81.1.1.1116915
133.Platon, Hippiasz mniejszy 366d3–6 & 367a8–d9 & 368d7–369c21.1.2.11, 1.1.2.2, 1.2.1.4, 1.2.1.6, 1.3.5.2, 56152206
134.Platon, Hippiasz mniejszy 375d8–376b61.1.2.1, 1.1.2.6, 3.5.103111130
135.Platon, Ijon 541a1–b51.1.1.213521
136.Platon, Ijon 542a2–b42.2.11, 2.925443
137.Platon, Rzeczpospolita I 334b7–335e61.2.2.3, 1.2.2.3, 1.2.4.2, 1.2.4.5, 7.4, 7.5, 7.11, 7.12, 7.13, 7.1910252981
138.Platon, Rzeczpospolita I 350a6–c111.2.6.1, 1.3.4.1, 3.5.4, 3.5.4, 7.14, 7.15613931
139.Platon, Rzeczpospolita I 352a5–b47.1013379
140.Platon, Rzeczpospolita I 353b2–354a111.1.1.1, 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.2.4.1, 1.2.6.3, 7.24, 7.257181691
141.Platon, Rzeczpospolita II 379b1–c81.1.1.1, 1.1.1.1, 1.2.4.1, 1.3.5.12, 7.3513666
142.Platon, Rzeczpospolita IV 439a9–e11.3.7.3131096
143.Platon, Rzeczpospolita V 477e4–478a21.3.10.113217
144.Platon, Rzeczpospolita X 602d6–e3 & 602e8–603a91.2.4.4, 1.2.4.525545
145.Platon, Rzeczpospolita X 604a10–b51.2.4.613193
146.Platon, Rzeczpospolita X 609a9–c1 & d4–11 & 610e10–611a31.1.1.1, 1.2.8.3, 3.1.538890
147.Platon, Rzeczpospolita X 612e2–613b31.1.1.113671
148.Platon, Timajos 27d5–28a6 & b2–c31.1.1.2, 1.1.1.3, 1.2.1.638768
149.Platon, Timajos 28a6–b2 & 28c3–29b11.2.1.6, 2.1.225742
150.Platon, Timajos 29d7–e31.2.4.113191
151.Platon, Timajos 29a2–6 & 30a6–b67.2815540
152.Platon, Timajos 29a2–6 & 30c2–51.2.4.313390
153.Platon, Timajos 31a2–b31.1.1.1, 2.1.225482
154.Platon, Timajos 31b4–81.2.6.515208
155.Platon, Timajos 87c4–61.1.1.41489
156.Platon, Minos 314d8–315a31.1.1.3, 1.2.4.4, 1.2.4.6, 1.3.14, 1.3.8.2514594
157.Platon, Minos 317b2–71.3.5.112269
158.Platon, Prawa II 654a9–b81.1.1.113239
159.Platon, Prawa IX 860d5–91.1.1.113223
Średnio:2,56,8868761,1
Wszystko:3971095121015

Presokratycy (za Dielsem)

L.p.FragmentRegułyilość regułilość krokówilość znaków
201.Zenon, Fr. 12.2.112210
202.Zenon, Fr. 22.1.113362
203.Zenon, Fr. 32.7.314316
204.Melissos, Fr. 12.2.1014117
205.Melissos, Fr. 22.2.213297
206.Melissos, Fr. 62.2.11290
207.Melissos, Fr. 71.2.4.3, 1.2.4.3, 2.1.1, 2.1.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.87171322
208.Hippon, Fr. 11.1.1.113226
209.Filolaos, Fr. 21.3.8.614385
210.Anaksagoras, Fr. 122.2.1015499
211.Diogenes z Apollonii, Fr. 22.2.713505
212.Gorgiasz, Pochwała Heleny 6–8 & 15 & 19–202.4161984
213.Gorgiasz, Obrona Palamedesa 6–122.2.9, 2.2.12, 2.2.13, 2.8.3, 2.8.4, 2.8.6, 2.8.7, 2.8.88372441
214.Gorgiasz, Obrona Palamedesa 22 & 242.1.1, 2.8.2, 2.8.5313937
215.Gorgiasz, Obrona Palamedesa 252.1.3, 2.2.5, 2.3.639480
216.Gorgiasz, Obrona Palamedesa 263.4.8, 3.4.18, 3.5.2, 3.5.348322
217.Mowy podwójne, 1, 11–151.1.2.6, 1.1.2.8, 1.2.1.3, 1.2.1.4, 1.2.1.6511945
218.Mowy podwójne, 2, 22–251.2.1.6, 3.4.2, 3.4.736478
219.Mowy podwójne, 3, 13–141.2.1.5, 3.4.6, 3.4.735440
220.Mowy podwójne, 4, 63.4.6, 3.4.7, 3.4.7, 3.4.745348
Średnio:2,557,5635,2
Wszystko:5115012704

Pseudo-Platon (poza tetralogiami Trazyllosa)

L.p.FragmentRegułyilość regułilość krokówilość znaków
301.O sprawiedliwym 374e8–375d41.1.2.4, 1.1.2.4, 1.1.2.10, 1.2.8.1, 1.2.8.2, 7.2, 7.27151302
302.Syzyf 389d5–e21.3.7.213253
303.Syzyf 390d6–e81.1.3, 1.3.5.1126517
304.Eryksjasz 393c2–4 & 393e5–394a51.2.1.1216695
305.Eryksjasz 398c5–d87.1, 7.3026499
306.Eryksjasz 400e10–401a71.3.613442
307.Eryksjasz 404c2–405a12.1.2, 2.3.5, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.8, 4.36141228
Średnio:2,867,5714705,14
Wszystko:20534936


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.