Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków

 1. Zenon, Fr. 1
 2. Zenon, Fr. 2
 3. Zenon, Fr. 3
 4. Melissos, Fr. 1
 5. Melissos, Fr. 2
 6. Melissos, Fr. 6
 7. Melissos, Fr. 7
 8. Hippon, Fr. 1
 9. Filolaos, Fr. 2
 10. Anaksagoras, Fr. 12
 11. Diogenes z Apollonii, Fr. 2
 12. Gorgiasz, Pochwała Heleny 6–8 & 15 & 19–20
 13. Gorgiasz, Obrona Palamedesa 6–12
 14. Gorgiasz, Obrona Palamedesa 22 & 24
 15. Gorgiasz, Obrona Palamedesa 25
 16. Gorgiasz, Obrona Palamedesa 26
 17. Mowy podwójne, 1, 11–15
 18. Mowy podwójne, 2, 22–25
 19. Mowy podwójne, 3, 13–14
 20. Mowy podwójne, 4, 6

Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.