Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków

216. Gorgiasz, Obrona Palamedesa 26

Palamedes wykazuje, że oskarżenie, według którego w przebiegły sposób miał zdradzić Greków, zawiera błędne koło.

βουλοίμην δ' ἂν παρὰ σοῦ πυϑέσϑαι, πότερον τοὺς σοϕοὺς ἄνδρας νομίζεις ἀνοήτους ἢ ϕρονίμους. εἰ μὲν γὰρ ἀνοήτους, καινὸς ὁ λόγος, ἀλλ' οὐκ ἀληϑής. εἰ δὲ ϕρονίμους, οὐ δήπου προσήκει τούς γε ϕρονοῦντας ἐξαμαρτάνειν τὰς μεγίστας ἁμαρτίας καὶ μᾶλλον αἱρεῖσϑαι κακὰ πρὸ παρόντων ἀγαϑῶν. εἰ μὲν οὗν εἰμι σοϕός, οὐχ ἥμαρτον· εἰ δ' ἥμαρτον, οὐ σοϕός εἰμι. οὐκοῦν δι' ἀμϕότερα ἂν εἴης ψευδής.

[1.

Οδυσσεὺς ἀληϑής ἐστι → Παλαμήδης ⊆ ἁμαρτάνων ∧ Παλαμήδης ⊆ σοϕός

Odyseusz mówi prawdę → Palamedes ⊆ przestępca ∧ Palamedes ⊆ mądry

Fakt]

2.

πότερον τοὺς σοϕοὺς ἄνδρας νομίζεις ἀνοήτους ἢ ϕρονίμους (26)

σοϕός ⊆ ἀνόητος ∪ ϕρόνιμος

mądry ⊆ bezmyślny ∪ rozsądny

Zał.

3.

εἰ […] ἀνοήτους, καινὸς ὁ λόγος, ἀλλ' οὐκ ἀληϑής (26)

σοϕός ∥ ἀνόητος

mądry ∥ bezmyślny

Zał.

4.

εἰ […] ϕρονίμους, οὐ δήπου προσήκει τούς γε ϕρονοῦντας ἐξαμαρτάνειν τὰς μεγίστας ἁμαρτίας καὶ μᾶλλον αἱρεῖσϑαι κακὰ πρὸ παρόντων ἀγαϑῶν (26)

σοϕός ⊆ ϕρόνιμος → σοϕός ∥ ἁμαρτάνων

mądry ⊆ rozsądny → mądry ∥ przestępca

5., R3.4.8

[5.

ϕρόνιμος ∥ ἁμαρτάνων

rozsądny ∥ przestępca

Zał.]

6.

εἰ μὲν οὗν εἰμι σοϕός, οὐχ ἥμαρτον (26)

Παλαμήδης ⊆ σοϕός → Παλαμήδης ∥ ἁμαρτάνων

Palamedes ⊆ mądry → Palamedes ∥ przestępca

2., 3., 4., R3.5.2

7.

εἰ δ' ἥμαρτον, οὐ σοϕός εἰμι (26)

Παλαμήδης ⊆ ἁμαρτάνων → Παλαμήδης ∥ σοϕός

Palamedes ⊆ przestępca → Palamedes ∥ mądry

2., 3., 4., R3.5.3

8.

οὐκοῦν δι' ἀμϕότερα ἂν εἴης ψευδής (26)

~ Οδυσσεὺς ἀληϑής ἐστι

~ Odyseusz mówi prawdę

1., 6., 7., R3.4.18

(Tuszyńska)

26. Może mógłbym dowiedzieć się od ciebie, czy uważasz ludzi mądrych za bezmyślnych, czy za rozsądnych? Jeśli bowiem za bezmyślnych, to jest to nowy, ale nieprawdziwy punkt widzenia. Jeżeli zaś za rozsądnych, to przecież nie godzi się, żeby ludzie mądrzy dopuszczali się największych przewinień i wybierali raczej zło niż dostępne dobro. Jeżeli zatem jestem mądry, nie popełniłem przestępstwa, a jeżeli popełniłem, to nie jestem mądry. W obu przypadkach byłbyś kłamcą.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.