Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków

205. Melissos, Fr. 2

Skoro byt jest nieskończony czasowo, jest także nieskończony przestrzennie, bo nie będąc takim, nie mógłby być wieczny.

ὅτε τοίνυν οὐκ ἐγένετο, ἔστι δέ, ἀεὶ ἦν καὶ ἀεὶ ἔσται καὶ ἀρχὴν οὐκ ἔχει οὐδὲ τελευτήν, ἀλλ' ἄπειρόν ἐστιν. εἰ μὲν γὰρ ἐγένετο, ἀρχὴν ἂν εἶχεν (ἤρξατο γὰρ ἂν ποτε γινόμενον) καὶ τελευτήν (ἐτελεύτησε γὰρ ἄν ποτε γινόμενον)· ὅτε δὲ μήτε ἤρξατο μήτε ἐτελεύτησεν, ἀεί τε ἦν καὶ ἀεὶ ἔσται 〈καὶ〉 οὐκ ἔχει ἀρχὴν οὐδὲ τελευτήν· οὐ γὰρ ἀεὶ εἶναι ἀνυστόν, ὅ τι μὴ πᾶν ἔστι.

1.

ἀεὶ ἦν καὶ ἀεὶ ἔσται

τὸ ὂν ἀεὶ ἦν καὶ ἀεὶ ἔσται

byt jest wieczny

Zał.

2.

ἀρχὴν οὐκ ἔχει οὐδὲ τελευτήν

~ τὸ ὂν ἔχει ἀρχὴν καὶ τελευτήν

~ byt ma początek i koniec

1., 3., R2.2.2

3.

οὐκ ἔχει ἀρχὴν οὐδὲ τελευτήν· οὐ γὰρ ἀεὶ εἶναι ἀνυστόν, ὅ τι μὴ πᾶν ἔστι

τὸ ὂν ἔχει ἀρχὴν καὶ τελευτήν → ~ τὸ ὂν ἀεὶ ἦν καὶ ἀεὶ ἔσται

byt ma początek i koniec → ~ byt jest wieczny

Zał.

(Heinrich)

Ponieważ zatem nie powstało, jest jednak, było i zawsze będzie — nie ma więc początku i końca, lecz jest nieskończone. Gdyby bowiem było powstało, musiałoby mieć początek, gdyż musiałoby kiedyś powstać — i koniec, gdyż musiałoby, powstawszy, kiedyś zniknąć. Jeżeliby więc nigdy nie poczęło się i nie skończyło, lecz było zawsze i zawsze będzie, to nie ma ani początku ani końca, gdyż nic nie może być, nie będąc całkowicie.

(Kirk)

Since, then, it did not come to be, but is, it always was and always will be, and it has no beginning nor end but is unlimited. For if it had come to be, it would have a beginning (for it would have begun coming into being at some time) and an end (for it would have ended coming into being at some time). But since it neither began nor ended, it always was and always will be and it has no beginning nor end; for what is not entire cannot be always.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.