Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków

204. Melissos, Fr. 1

Melissos dowodzi, że Byt nie miał początku i nie będzie miał końca.

ἀεὶ ἦν ὅ τι ἦν καὶ ἀεὶ ἔσται. εἰ γὰρ ἐγένετο, ἀναγκαῖόν ἐστι πρὶν γενέσϑαι εἶναι μηδέν· εἰ τοίνυν μηδὲν ἦν, οὐδαμὰ ἂν γένοιτο οὐδὲν ἐκ μηδενός.

1.

ἀεὶ ἦν ὅ τι ἦν

~ τὸ ὄν ἐγένετο

~ byt miał początek

2., 3., 4., R2.2.10

2.

εἰ […] ἐγένετο, ἀναγκαῖόν ἐστι πρὶν γενέσϑαι εἶναι μηδέν

τὸ ὄν ἐγένετο → τὸ ὄν μηδὲν ἦν

byt miał początek → byt był niczym

Zał.

3.

εἰ […] μηδὲν ἦν, οὐδαμὰ ἂν γένοιτο οὐδὲν ἐκ μηδενός

τὸ ὄν μηδὲν ἦν → ~ τὸ ὄν ἐστί

byt był niczym → ~ byt istnieje

Zał.

[4.

τὸ ὄν ἐστί

byt istnieje

Fakt]

(Heinrich)

Zawsze było, co było, i zawsze będzie. Gdyby bowiem było powstało, to przed powstaniem musiałoby być niczem. A gdyby było niczem, to z niczego w żaden sposób nie mogłoby powstać coś.

(Kirk)

It always was whatever it was and it always will be. For if it came to be, it is necessary that before it came into being it was nothing. Now if it was nothing, in no way could anything come to be from nothing.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.