Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków

218. Mowy podwójne, 2, 22–25

To samo, co w poprzednim fragmencie, tyle że o pięknie i szpetocie.

22καὶ αἴ τινά γα καλὸν οἴδαντι ἄνδρα, τοῦτον καὶ αἰσχρὸν τὸν αὐτόν· καὶ αἴ τινά γα λευκόν, καὶ μέλανα τοῦτον τὸν αὐτόν. καἰ καλόν γ' ἐστὶ τὼς ϑεὼς σέβεσϑαι, καὶ αἰσχρὸν αὖ τὼς ϑεὼς σέβεσϑαι, αἴπερ τωὐτὸν αἰσχρὸν καὶκαλόν ἐστι. 23καὶ τάδε μὲν περὶ ἁπάντων εἰρήσϑω μοι· τρέψομαι δὲ ἐπὶ τὸν λόγον αὐτῶν, ὃν λέγοντι. 24αἰ γὰρ τὰν γυναῖκα καλόν ἐστι κοσμεῖσϑαι, τὰν γυναῖκα 〈καὶ〉 αἰσχρὸν κοσμεῖσϑαι, αἴπερ τωὐτὸν αἰσχρὸν καὶ καλόν· καὶ τἆλλα κατὰ τωὐτόν. 25ἐν Λακεδαίμονί ἐστι καλὸν τὰς παῖδας γυμνάζεσϑαι, ἐν Λακεδαίμονί ἐστιν αἰσχρὸν τὰς πῖδας γυμνάζεσϑαι, καὶ τἆλλα οὕτως.

1.

καλόν […] ἐστὶ τὼς ϑεὼς σέβεσϑαι (2, 22)

τὼς ϑεὼς σέβεσϑαι ⊆ καλόν

oddawać cześć bogom ⊆ piękne

Zał.

2.

αἰσχρὸν αὖ τὼς ϑεὼς σέβεσϑαι αἴπερ τωὐτὸν αἰσχρὸν καὶκαλόν ἐστι (2, 22)

καλόν = αἰσχρόν → τὼς ϑεὼς σέβεσϑαι ⊆ αἰσχρόν

piękne = szpetne → oddawać cześć bogom ⊆ szpetne

1., R3.4.2

3.

αἰ γὰρ τὰν γυναῖκα καλόν ἐστι κοσμεῖσϑαι, τὰν γυναῖκα 〈καὶ〉 αἰσχρὸν κοσμεῖσϑαι (2, 24)

τὰν γυναῖκα κοσμεῖσϑαι ⊆ καλόν → τὰν γυναῖκα κοσμεῖσϑαι ⊆ αἰσχρόν

to, by kobieta się przyozdabiała ⊆ piękne → to, by kobieta się przyozdabiała ⊆ szpetne

4., R3.4.7

4.

τωὐτὸν αἰσχρὸν καὶ καλόν (2, 24)

αἰσχρόν = καλόν

szpetne = piękne

Zał.

5.

ἐν Λακεδαίμονί ἐστι καλὸν τὰς παῖδας γυμνάζεσϑαι (2, 25)

ἐν Λακεδαίμονὶ τὰς παῖδας γυμνάζεσϑαι ⊆ καλόν

W Sparcie uprawianie gimnastyki przez dziewczęta ⊆ piękne

Zał.

6.

ἐν Λακεδαίμονί ἐστιν αἰσχρὸν τὰς πῖδας γυμνάζεσϑαι (2, 25)

ἐν Λακεδαίμονὶ τὰς παῖδας γυμνάζεσϑαι ⊆ αἰσχρόν

W Sparcie uprawianie gimnastyki przez dziewczęta ⊆ szpetne

4., 5., R1.2.1.6

(Gajda)

Z pewnością rzeczą piękną jest oddawać cześć bogom, a zatem szpetne jest oddawanie czci bogom, jeśli tym samym jest piękne i szpetne.

Tak powiedziałem o wszystkich tych rzeczach; przejdę teraz do argumentów, którymi posługują się wymienieni. Jeśli bowiem jest piękne, by kobieta się przyozdabiała, szpetne jest, gdy kobieta się przyozdabia, skoro piękne i szpetne jest tym samym. W Sparcie jest rzeczą piękną to, iż dziewczęta oddają się ćwiczeniom gimnastycznym; w Sparcie jest szpetne to, iż dziewczęta oddają się ćwiczeniom gimnastycznym, i tak dalej.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.