Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków

210. Anaksagoras, Fr. 12

Początek opisu wszechwładnego Rozumu.

τὰ μὲν ἄλλα παντὸς μοῖραν μετέχει, νοῦς δέ ἐστιν ἄπειρον καὶ αὐτοκρατὲς καὶ μέμεικται οὐδενὶ χρήματι, ἀλλὰ μόνος αὐτὸς ἐϕ' ἑαυτοῦ ἐστιν. εἰ μὴ γὰρ ἐϕ' ἑαυτοῦ ἦν, ἀλλά τεῳ ἐμέμεικτο ἄλλῳ, μετεῖχεν ἂν ἁπάντων χρημάτων, εἰ ἐμέμεικτό τεῳ· ἐν παντὶ γὰρ παντὸς μοῖρα ἔνεστιν, ὥσπερ ἐν τοῖς πρόσϑεν μοι λέλεκται· καὶ ἂν ἐκώλυεν αὐτὸν τὰ συμμεμειγμένα, ὥστε μηδενὸς χρήματος κρατεῖν ὁμοίως ὡς καὶ μόνον ἐόντα ἐϕ' ἑαυτοῦ. ἔστι γὰρ λεπτότατόν τε πάντων χρημάτων καὶ καϑαρώτατον, καὶ γνώμην γε περὶ παντὸς πᾶσαν ἴσχει καὶ ἰσχύει μέγιστον· καὶ ὅσα γε ψυχὴν ἔχει, καὶ τὰ μείζω καὶ τὰ ἐλάσσω, πάντων νοῦς κρατεῖ.

1.

τὰ […] ἄλλα παντὸς μοῖραν μετέχει

A μέμεικταί ἄλλῳ → A μέμεικται παντός

A jest zmieszane z czymkolwiek → A jest zmieszane ze wszystkim

Zał.

2.

νοῦς […] μέμεικται οὐδενὶ χρήματι

~ νοῦς μέμεικταί ἄλλῳ

~ rozum jest zmieszany z czymkolwiek

3., 4., 5., R2.2.10

3.

εἰ […] τεῳ ἐμέμεικτο ἄλλῳ, μετεῖχεν ἂν ἁπάντων χρημάτων, εἰ ἐμέμεικτό τεῳ

νοῦς μέμεικταί ἄλλῳ → νοῦς μέμεικται παντός

rozum jest zmieszany z czymkolwiek → rozum jest zmieszany ze wszystkim

1., A/νοῦς

4.

καὶ ἂν ἐκώλυεν αὐτὸν τὰ συμμεμειγμένα, ὥστε μηδενὸς χρήματος κρατεῖν

νοῦς μέμεικται παντός → ~ νοῦς κρατεῖ πάντων

rozum jest zmieszany ze wszystkim → ~ rozum rządzi wszystkim

Zał.

5.

πάντων νοῦς κρατεῖ

νοῦς κρατεῖ πάντων

rozum rządzi wszystkim

Zał.

(Kirk)

All other things have a portion of everything, but Mind is infinite and self-ruled, and is mixed with nothing but is all alone by itself. For if it was not by itself, but was mixed with anything else, it would have a share of all things if it were mixed with any; for in everything there is a portion of everything, as I said earlier; and the things that were mingled with it would hinder it so that it could control nothing in the same way as it does now being alone by itself. For it is the finest of all things and the purest, it has all knowledge about everything and the greatest power; and Mind controls all things, both the greater and the smaller, that have life.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.