Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków

208. Hippon, Fr. 1

W starożytnym przypisie do Homera znajduje się jedyny cytat z Hippona z Metapontu, w którym tenże twierdzi, że wszelka woda pochodzi z morza.

τὰ γὰρ ὕδατα πινόμενα πάντα ἐκ τῆς ϑαλάσσης ἐστίν· οὐ γὰρ δή που τὰ ϕρέατα βαϑύτερα ἢ ἡ ϑάλασσά ἐστιν ἐξ ὧν πίνομεν· οὕτω γὰρ οὐκ 〈ἂν〉 ἐκ τῆς ϑαλάσσης τὸ ὕδωρ εἴη, ἀλλ' ἄλλοϑέν ποϑεν. νῦν δὲ ἡ βαϑυτέρα ἐστὶ τῶν ὑδάτων. ὅσα οὖν καϑύπερϑεν τῆς ϑλάσσης ἐστί, πάντα ἀπ' αὐτῆς ἐστιν.

1.

τὰ […] ὕδατα πινόμενα πάντα ἐκ τῆς ϑαλάσσης ἐστίν

τὰ ὕδατα πινόμενα ⊆ ἐκ τῆς ϑαλάσσης ὄν

woda pitna ⊆ pochodzące z morza

2., 3., R1.1.1.1

2.

νῦν δὲ ἡ βαϑυτέρα ἐστὶ τῶν ὑδάτων

τὰ ὕδατα πινόμενα ⊆ ὑπὲρ τῆς ϑαλάσσης ὄν

woda pitna ⊆ będące ponad morzem

Zał.

3.

ὅσα οὖν καϑύπερϑεν τῆς ϑλάσσης ἐστίν, πάντα ἀπ' αὐτῆς ἐστιν

ὑπὲρ τῆς ϑαλάσσης ὄν ⊆ ἐκ τῆς ϑαλάσσης ὄν

będące ponad morzem ⊆ pochodzące z morza

Zał.

(Minakowski)

Wody pitne wszystkie są z morza: studnie bowiem, z których pijemy nie są głębsze od morza: gdyby tak było, woda nie pochodziłaby z morza, ale skądinąd. Teraz zaś morze głębsze jest od wód. Co więc znad morza jest, wszystko jest z niego.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.