Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

17. Izokrates, Przeciw Euthynusowi 5

Obrona stratega Nikiasza przeciw oskarżeniu Euthynusa.

5Οἶμαι δὴ πάντας εἰδέναι ὅτι μάλιστα συκοϕαντεῖν ἐπιχειροῦσιν οἱ λέγειν μὲν δεινοί, ἔχοντες δὲ μηδέν, τοὺς ἀδυνάτους μὲν εἰπεῖν, ἱκανοὺς δὲ χρήματα τελεῖν. Νικίας τοίνυν Εὐϑύνου πλείω μὲν ἔχει, ἧττον δὲ δύναται λέγειν· ὥστε οὐκ ἔστι δι' ὅτι ἂν ἐπήρϑη ἀδίκως ἐπ' Εὐϑύνουν ἐλϑεῖν.

1.

μάλιστα συκοϕαντεῖν ἐπιχειροῦσιν οἱ λέγειν μὲν δεινοί, ἔχοντες δὲ μηδέν, τοὺς ἀδυνάτους μὲν εἰπεῖν, ἱκανοὺς δὲ χρήματα τελεῖν

συκοϕάντης ⊆ δεινὸς λέγειν, μηδὲν ἔχων, κατὰ τοὺς ἀδυνάτους εἰπεῖν, ἱκανοὺς χρήματα τελεῖν

oskarżyciel niesprawiedliwy ⊆ dobry mówca bez majątku przeciw złemu mówcy ale majętnemu

Zał.

2.

Νικίας […] Εὐϑύνου πλείω μὲν ἔχει, ἧττον δὲ δύναται λέγειν

Νικίας ∥ δεινὸς λέγειν, μηδὲν ἔχων, κατὰ τοὺς ἀδυνάτους εἰπεῖν, ἱκανοὺς χρήματα τελεῖν

Nikias ∥ dobry mówca bez majątku przeciw złemu mówcy ale majętnemu

Zał.

3.

οὐκ ἔστι δι' ὅτι ἂν ἐπήρϑη ἀδίκως ἐπ' Εὐϑύνουν ἐλϑεῖν

Νικίας ∥ συκοϕάντης

Nikas ∥ oskarżyciel niesprawiedliwy

1., 2., R1.2.4.5

(Loeb)

I think that you all know that malicious prosecution is most generally attempted by those who are clever speakers but possess nothing, whereas the defendants lack skill in speaking but are able to pay money. Well. Nicias is better off than Euthynus, but has less ability as a speaker; so that there is no reason why he should have proceeded against Euthynus unjustly.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.