Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

70. Platon, Alkibiades I 111b3–8 & 111e11–112a5 & 112c8–d3

Nie wszyscy posiadają wiedzę.

Sokrates, Alkibiades:

111b3ΣΩ. Οὐκοῦν τοὺς εἰδότας ὁμολογεῖν τε ἀλλήλοις καὶ 4μὴ διαϕέρεσϑαι;

5ΑΛ. Ναί.

6ΣΩ. ᾿Εν οἷς δ' ἂν διαϕέρονται, ταῦτα ϕήσεις εἰδέναι 7αὐτούς;

8ΑΛ. Οὐ δῆτα.

[…]

111e11ΣΩ. Τί δὲ δή; νῦν περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων ἀνϑρώ112a1πων καὶ πραγμάτων οἱ πολλοὶ δοκοῦσί σοι ὁμολογεῖν αὐτοὶ 2ἑαυτοῖς ἢ ἀλλήλοις;

3ΑΛ. ῞Ηκιστα νὴ Δί', ὦ Σώκρατες.

4ΣΩ. Τί δέ; μάλιστα περὶ αὐτῶν διαϕέρεσϑαι;

5ΑΛ. Πολύ γε.

[…]

112c8ΣΩ. Τούτους οὖν ϕῶμεν ἐπίστασϑαι περὶ ὧν οὕτως d1σϕόδρα διαϕέρονται, ὥστε ἀμϕισβητοῦντες ἀλλήλοις τὰ 2ἔσχατα σϕᾶς αὐτοὺς ἐργάζονται;

3ΑΛ. Οὐ ϕαίνεταί γε.

1.

τοὺς εἰδότας ὁμολογεῖν τε ἀλλήλοις καὶ μὴ διαϕέρεσϑαι (111b3–4)

εἰδότες ∥ διαϕερόμενοι

wiedzący ∥ różniący się

Zał.

2.

οἱ πολλοὶ δοκοῦσί σοι (112a1) διαϕέρεσϑαι (112a4)

οἱ πολλοὶ ∦ διαϕερόμενοι

ogół ∦ różniący się

Zał.

3.

Οὐ ϕαίνεταί (112d3) τούτους οὖν ϕῶμεν ἐπίστασϑαι περὶ ὧν οὕτως σϕόδρα διαϕέρονται (112c8–d1)

οἱ πολλοί ⊈ εἰδότες

ogół ⊈ wiedzący

1., 2., R1.3.13

(Regner)

Sokrates: Czy ci, którzy mają wiedzę, zgadzają się jedni z drugimi i nie różnią się?

Alkibiades: Zgadzają się.

Sokrates: Czy zaś powiesz, że oni mają wiedzę o tym, w czym nie są zgodni?

Alkibiades: Wcale nie.

[…]

Sokrates: No cóż? Co się tyczy sprawiedliwych i niesprawiedliwych ludzi i działań, ci, którzy stanowią ogół, wydają ci się zgodni ze sobą i z innymi?

Alkibiades: Na Zeusa. Żadną zaiste miarą, Sokratesie.

Sokrates: Jakże? Więc w tych rzeczach różnią się bardzo?

Alkibiades: Jak najbardziej

[…]

Sokrates: Czy więc o tych, którzy się tak zawzięcie spierali, iż tocząc boje, jedni drugim zadawali śmiertelne ciosy, powiemy, że mieli prawdziwą wiedzę o tym, o co się spierali?

Alkibiades: Zdaje się, że nie.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.