Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

24. Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie IV, 6,10

Dyskusja nad istotą dzielności.

Sokrates, Eutydem:

IV, VI, 10῏Αρ' οὖν δοκεῖ σοι πρὸς τὰ δεινά τε καὶ ἐπικίνδυνα χρήσιμον εἶναι τὸ ἀγνοεῖν αὐτά;

῞Ηκιστά γ', ἔϕη.

Οἱ ἄρα μὴ ϕοβούμενοι τὰ τοιαῦτα διὰ τὸ μὴ εἰδέναι τί ἐστιν οὐκ ἀνδρεῖοί εἰσι;

Νὴ Δί', ἔϕη, πολλοὶ γὰρ ἂν οὕτω γε τῶν τε μαινομένων καὶ τῶν δειλῶν ἀνδρεῖοι εἶεν.

1.

Οἱ […] μὴ ϕοβούμενοι τὰ τοιαῦτα διὰ τὸ μὴ εἰδέναι τί ἐστιν οὐκ ἀνδρεῖοί εἰσι (IV, 6,10)

μὴ εἰδὼς κίνδυνον ∥ ἀνδρεῖος

nieświadom niebezpieczeństwa ∥ dzielny

2., 3., 4., R4.3

2.

Οἱ […] μὴ ϕοβούμενοι τὰ τοιαῦτα διὰ τὸ μὴ εἰδέναι τί ἐστιν […] ἀνδρεῖοί εἰσι (IV, 6,10)

μὴ εἰδὼς κίνδυνον ∦ ἀνδρεῖος

nieświadom niebezpieczeństwa ∦ dzielny

Hp.

3.

πολλοὶ γὰρ ἂν οὕτω γε τῶν τε μαινομένων καὶ τῶν δειλῶν ἀνδρεῖοι εἶεν

μαινόμενος δειλός ∦ ἀνδρεῖος

szalony tchórz ∦ dzielny

2., reguła specyficzna

[4.

μαινόμενος δειλός ∥ ἀνδρεῖος

szalony tchórz ∥ dzielny

Fakt]

(Joachimowicz)

— Jak ci się zdaje, Eutydemie, czy jest dobrze, jeżeli ktoś w groźnych i niebezpiecznych okolicznościach nie uświadamia sobie swego położenia?

— W żadnym wypadku! — zaprzeczył.

— Kto więc nie lęka się w groźnych momentach tylko dlatego, że nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie mu niebezpieczeństwo zagraża, ten chyba nie jest dzielnym człowiekiem?

— Na pewno nie jest! W przeciwnym razie wielu szaleńców i tchórzów świeciłoby w podobnych okolicznościach przykładem dzielności.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.