Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

64. Platon, Fileb 54c1–d3

Rozkosz nie jest dobrem.

Sokrates, Protarchos:

54c1ΣΩ. Φημὶ δὴ γενέσεως μὲν ἕνεκα ϕάρμακά τε καὶ πάντα 2ὄργανα καὶ πᾶσαν ὕλην παρατίϑεσϑαι πᾶσιν, ἑκάστην δὲ 3γένεσιν ἄλλην ἄλλης οὐσίας τινὸς ἑκάστης ἕνεκα γίγνεσϑαι, 4σύμπασαν δὲ γένεσιν οὐσίας ἕνεκα γίγνεσϑαι συμπάσης.

5ΠΡΩ. Σαϕέστατα μὲν οὖν.

6ΣΩ. Οὐκοῦν ἡδονή γε, εἴπερ γένεσίς ἐστιν, ἕνεκά τινος 7οὐσίας ἐξ ἀνάγκης γίγνοιτ' ἄν.

8ΠΡΩ. Τί μήν;

9ΣΩ. Τό γε μὴν οὗ ἕνεκα τὸ ἕνεκά του γιγνόμενον ἀεὶ 10γίγνοιτ' ἄν, ἐν τῇ τοῦ ἀγαϑοῦ μοίρᾳ ἐκεῖνό ἐστι· τὸ δὲ 11τινὸς ἕνεκα γιγνόμενον εἰς ἄλλην, ὦ ἄριστε, μοῖραν ϑετέον.

12ΠΡΩ. ᾿Αναγκαιότατον.

d1ΣΩ. ῏Αρ' οὖν ἡδονή γε εἴπερ γένεσίς ἐστιν, εἰς ἄλλην 2ἢ τὴν τοῦ ἀγαϑοῦ μοῖραν αὐτὴν τιϑέντες ὀρϑῶς ϑήσομεν;

3ΠΡΩ. ᾿Ορϑότατα μὲν οὖν.

1.

Φημὶ (54c1) σύμπασαν δὲ γένεσιν οὐσίας ἕνεκα γίγνεσϑαι συμπάσης (54c4)

γένεσις ⊆ γιγνόμενον οὐσίας ἕνεκα

powstawanie ⊆ powstające ze względu na istotę

Zał.

2.

ἡδονή εἴπερ γένεσίς ἐστιν (54c6)

ἡδονή ⊆ γένεσις

rozkosz ⊆ powstawanie

Zał.

3.

Οὐκοῦν ἡδονή […] ἕνεκά τινος οὐσίας ἐξ ἀνάγκης γίγνοιτ' ἄν (54c6–7)

ἡδονή ⊆ γιγνόμενον οὐσίας ἕνεκα

rozkosz ⊆ powstające ze względu na istotę

1., 2., R1.1.1.2

4.

τὸ δὲ τινὸς ἕνεκα γιγνόμενον εἰς ἄλλην (54c10–11) [ἢ τὴν] τοῦ ἀγαϑοῦ (54c10) μοῖραν ϑετέον (54c11)

γιγνόμενον οὐσίας ἕνεκα ∥ εἰς τὴν τοῦ ἀγαϑοῦ μοῖραν ϑετέον

powstające ze względu na istotę ∥ należące do rodzaju dobra

Zał.

5.

῏Αρ' οὖν ἡδονή […] εἰς ἄλλην ἢ τὴν τοῦ ἀγαϑοῦ μοῖραν […] ϑήσομεν (54d1–2)

ἡδονή ∥ εἰς τὴν τοῦ ἀγαϑοῦ μοῖραν ϑετέον

rozkosz ∥ należące do rodzaju dobra

3., 4., R1.2.4.1

(Witwicki)

sokrates. Więc ja powiadam, że powstawania mają na celu lekarstwa i wszelkie narzędzia i materiały do wszystkiego, ale każde powstawanie ma za każdym razem na celu jakąś istotę.

protarchos. To bardzo jasne.

sokrates. Nieprawdaż, jeśli rozkosz to pewne powstawanie, to musi się chyba odbywać ze względu na jakieś istnienie i musi je mieć na celu.

protarchos. No, cóż?

sokrates. A ten cel, ze względu na który coś innego powstaje, to musi być coś w rodzaju dobra. A to, co powstaje dla pewnego celu, to trzeba, przyjacielu, zaliczyć do innego rodzaju.

protarchos. Koniecznie i bezwzględnie.

sokrates. Więc, jeżeli rozkosz jest powstawaniem, to zaliczając ją do innego rodzaju, a nie do dobra, czy słusznie ją pomieścimy?

protarchos. Ależ najsłuszniej.

(Jowett)

Soc. My answer is, that all things instrumental, remedial, material, are given to us with a view to generation, and that each generation is relative to, or for the sake of, some being or essence, and that the whole of generation is relative to the whole of essence.

Pro. Assuredly.

Soc. Then pleasure, being a generation, must surely be for the sake of some essence?

Pro. True.

Soc. And that for the sake of which something else is done must be placed in the class of good, and that which is done for the sake of something else, in some other class, my good friend.

Pro. Most certainly.

Soc. Then pleasure, being a generation, will be rightly placed in some other class than that of good?

Pro. Quite right.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.