Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

158. Platon, Prawa II 654a9–b8

Jak wychowywać młodzież?

Ateńczyk, Kleiniasz:

654a9ΑΘ. Οὐκοῦν ὁ μὲν ἀπαίδευτος ἀχόρευτος ἡμῖν ἔσται, τὸν b1δὲ πεπαιδευμένον ἱκανῶς κεχορευκότα ϑετέον;

2ΚΛ. Τί μήν;

3ΑΘ. Χορεία γε μὴν ὄρχησίς τε καὶ ᾠδὴ τὸ σύνολόν 4ἐστιν.

5ΚΛ. ᾿Αναγκαῖον.

6ΑΘ. ῾Ο καλῶς ἄρα πεπαιδευμένος ᾄδειν τε καὶ ὀρχεῖσϑαι 7δυνατὸς ἂν εἴη καλῶς.

8ΚΛ. ῎Εοικεν.

1.

τὸν δὲ πεπαιδευμένον ἱκανῶς κεχορευκότα ϑετέον (654a9–b1)

πεπαιδευμένος ⊆ κεχορευκώς

wychowany ⊆ występujący w chórze

Zał.

2.

Χορεία γε μὴν ὄρχησίς τε καὶ ᾠδὴ τὸ σύνολόν ἐστιν (654b3–4)

κεχορευκώς ⊆ ᾄδειν καὶ ὀρχεῖσϑαι δυνατὸς

występujący w chórze ⊆ tańczący i śpiewający

Zał.

3.

πεπαιδευμένος ᾄδειν τε καὶ ὀρχεῖσϑαι δυνατὸς ἂν εἴη (654b6–7)

πεπαιδευμένος ⊆ ᾄδειν καὶ ὀρχεῖσϑαι δυνατὸς

wychowany ⊆ tańczący i śpiewający

1., 2., R1.1.1.1

(Maykowska)

Ateńczyk «Niewychowany» będzie więc dla nas znaczył tyle, co nie uczestniczący zgoła w zespołach chórowych, a za «wychowanego» uznać nam przyjdzie tego, kto w zespołach chórowych brał dostateczny udział.

Kleinias Tak jest.

Ateńczyk Chórowy zaś występ obejmuje jako całość taniec i śpiew.

Kleinias Musi obejmować.

Ateńczyk Ten więc, kto jest pięknie wychowany, potrafi pięknie śpiewać i tańczyć.

Kleinias Powinien przynajmniej.

(Jowett)

Ath. And the uneducated is he who has not been trained in the chorus, and the educated is he who has been well trained?

Cle. Certainly.

Ath. And the chorus is made up of two parts, dance and song?

Cle. True.

Ath. Then he who is well educated will be able to sing and dance well?

Cle. I suppose that he will.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.