Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

4. Arystofanes, Chmury 1055–1057

Niesprawiedliwy „dowodzi” Sprawiedliwemu, że dobrze jest spędzać życie sejmując na Agorze.

1055Αδ. εἶτ' ἐν ἀγορᾷ τὴν διατριβὴν ψέγεις· ἐγὼ δ' ἐπαινῶ.

1056 εἰ γὰρ πονηρὸν ἦν, ῞Ομηρος οὐδέποτ' ἂν ἐποίει

1057 τὸν Νέστορ' ἀγορητὴν ἂν οὐδὲ τοὺς σοϕοὺς ἅπαντας.

1.

ἐν ἀγορᾷ τὴν διατριβὴν […] ἐπαινῶ (1055)

διατριβὴ ἐν ἀγορᾷ ἀγαϑόν ἐστι

sejmowanie jest dobre

2., 3., R2.2.7

2.

εἰ […] πονηρὸν ἦν, ῞Ομηρος οὐδέποτ' ἂν ἐποίει τὸν Νέστορ' ἀγορητὴν ἂν οὐδὲ τοὺς σοϕοὺς ἅπαντας (1056–7)

~ διατριβὴ ἐν ἀγορᾷ ἀγαϑόν ἐστι → ~ ῞Ομηρος ἐποίει τὸν Νέστορ' οὐδὲ τοὺς σοϕοὺς ἀγορητὴν

~ sejmowanie jest dobre → ~ Homer przedstawił Nestora i innych mędrców jako sejmujących

Zał.

[3.

῞Ομηρος ἐποίει τὸν Νέστορ' οὐδὲ τοὺς σοϕοὺς ἀγορητὴν

Homer przedstawił Nestora i innych mędrców jako sejmujących

Fakt]

(Ławińska-Tyszkowska)

NIESPRAWIEDLIWY

Gadanie na agorze ganisz — ja je chwalę.

Gdyby złe było — Homer nigdy by nie czynił

Mówcą agory Nestora ani innych mędrców.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.