Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

83. Platon, Charmides 160b3–9

Odrzucenie hipotezy, że rozwaga jest odmianą spokoju.

Sokrates, Krytiasz:

160b3Οὐκοῦν πάντα, ἦν δ' ἐγώ, ὦ Χαρμίδη, ἡμῖν καὶ τὰ περὶ τὴν 4ψυχὴν καὶ τὰ περὶ τὸ σῶμα, τὰ τοῦ τάχους τε καὶ τῆς ὀξύτητος 5καλλίω ϕαίνεται ἢ τὰ τῆς βραδυτῆτός τε καὶ ἡσυχιότητος;

6Κινδυνεύει, ἔϕη.

7Οὐκ ἄρα ἡσυχιότης τις ἡ σωρϕοσύνη ἂν εἴη, οὐδ' ἡσύχιος 8ὁ σώϕρων βίος, ἔκ γε τούτου τοῦ λόγου, ἐπειδὴ καλὸν αὐτὸν 9δεῖ εἶναι ὄντα.

1.

καὶ τὰ περὶ τὴν ψυχὴν καὶ τὰ περὶ τὸ σῶμα, τὰ τοῦ τάχους τε καὶ τῆς ὀξύτητος καλλίω ϕαίνεται ἢ τὰ τῆς βραδυτῆτός τε καὶ ἡσυχιότητος (160b3–5)

ἡσυχιότης περὶ ψυχὴν καὶ περὶ σῶμα ⊈ καλόν

spokój duszy i ciała ⊈ piękne

Zał.

2.

Οὐκ ἄρα ἡσυχιότης τις ἡ σωρϕοσύνη ἂν εἴη (160b7)

σωρϕοσύνη ≠ ἡσυχιότης περὶ ψυχὴν καὶ περὶ σῶμα

rozwaga ≠ spokój duszy i ciała

1., 3., R1.3.10.2

3.

καλὸν αὐτὸν δεῖ εἶναι ὄντα (160b8–9)

σωρϕοσύνη ⊆ καλόν

rozwaga ⊆ piękne

Zał.

Ściśle mówiąc, to nie rozwaga, ale rozważne życie ma być piękne.

(Witwicki)

— Nieprawdaż, Charmidesie — powiedziałem — wszystko, i jeśli o duszę chodzi, i jeśli o ciało, wszystko, co związane z prędkością i ostrością, wydaje się nam piękniejsze, niż z powolnością i ze spokojem.

— Gotowo tak być — powiada

— Zatem nie: spokojem jakimś będzie rozwaga, ani życie nacechowane spokojem to nie będzie życie pełne rozwagi, wedle tego przynajmniej wywodu. Bo ono musi być piękne, jeśli będzie rozważne.

(Jowett)

And in all that concerns either body or soul, swiftness and activity are clearly better than slowness and quietness?

Clearly they are.

Then temperance is not quietness, nor is the temperate life quiet, — certainly not upon this view; for the life which is temperate is supposed to be the good.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.