Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

155. Platon, Timajos 87c4–6

Świat mający duszę („zwierzę”) musi być symetryczny.

Fragment wykładu Timajosa:

87c4πᾶν δὴ τὸ ἀγαϑὸν 5καλόν,

τὸ δὲ καλὸν οὐκ ἄμετρον·

καὶ ζῷον οὖν τὸ τοιοῦτον 6ἐσόμενον

σύμμετρον ϑετέον.

1.

πᾶν δὴ τὸ ἀγαϑὸν καλόν (87c4–5)

ἀγαϑόν ⊆ καλόν

dobre ⊆ piękne

Zał.

2.

τὸ δὲ καλὸν οὐκ ἄμετρον (87c5)

καλόν ⊆ σύμμετρον

piękne ⊆ symetryczne

Zał.

3.

καὶ ζῷον οὖν τὸ τοιοῦτον ἐσόμενον (87c5–6)

ζῷον ⊆ ἀγαϑόν

zwierzę ⊆ dobre

Zał.

4.

ζῷον […] σύμμετρον ϑετέον (87c5–6)

ζῷον ⊆ σύμμετρον

zwierzę ⊆ symetryczne

1., 2., 3., R1.1.1.4

(Siwek)

Wszystko, co jest dobre, jest piękne,

a nie ma piękna bez symetrii.

Zatem i jestestwo żyjące musi być symetryczne,

by być dobrym.

(Jowett)

Everything that is good is fair,

and the animal fair is not without proportion,

and the animal which is to be fair

must have due proportion.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.