Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

74. Platon, Alkibiades I 125a1–b8

Sokrates doprowadza Alkibiadesa do sprzeczności, pokazując mu trudności związane z pojęciem bycia dobrym.

125a1ΣΩ. Καλοὺς δὲ κἀγαϑοὺς λέγεις τοὺς ϕρονίμους ἢ τοὺς 2ἄϕρονας;

3ΑΛ. Τοὺς ϕρονίμους.

4ΣΩ. Οὐκοῦν ὃ ἕκαστος ϕρόνιμος, τοῦτ' ἀγαϑός;

5ΑΛ. Ναί.

6ΣΩ. ῝Ο δὲ ἄϕρων, πονηρός;

7ΑΛ. Πῶς γὰρ οὔ;

8ΣΩ. ῏Αρ' οὖν ὁ σκυτοτόμος ϕρόνιμος εἰς ὑποδημάτων 9ἐργασίαν;

10ΑΛ. Πάνυ γε.

11ΣΩ. ᾿Αγαϑὸς ἄρ' εἰς αὐτά;

12ΑΛ. ᾿Αγαϑός.

13ΣΩ. Τί δ'; εἰς ἱματίων ἐργασίαν οὐκ ἄϕρων ὁ σκυ14τοτόμος;

15ΑΛ. Ναί.

b1ΣΩ. Κακὸς ἄρα εἰς τοῦτο;

2ΑΛ. Ναί.

3ΣΩ. ῾Ο αὐτὸς ἄρα τούτῳ γε τῷ λόγῳ κακός τε καὶ 4ἀγαϑός.

5ΑΛ. Φαίνεται.

6ΣΩ. ῏Η οὖν λέγεις τοὺς ἀγαϑοὺς ἄνδρας εἶναι καὶ κακούς;

7ΑΛ. Οὐ δῆτα.

8ΣΩ. ᾿Αλλὰ τίνας ποτὲ τοὺς ἀγαϑοὺς λέγεις;

1.

ὃ ἕκαστος ϕρόνιμος, τοῦτ' ἀγαϑός (125a4)

ϕρόνιμος ⊆ ἀγαϑός

rozumny ⊆ dobry

Zał.

2.

῝Ο […] ἄϕρων, πονηρός (125a6)

ἄϕρων ⊆ πονηρός

nierozumny ⊆ zły

Zał.

3.

ὁ σκυτοτόμος ϕρόνιμος εἰς ὑποδημάτων ἐργασίαν (125a8–9)

σκυτοτόμος ⊆ ϕρόνιμος

szewc ⊆ rozumny

Zał.

4.

᾿Αγαϑὸς ἄρ' εἰς αὐτά (125a11)

σκυτοτόμος ⊆ ἀγαϑός

szewc ⊆ dobry

1., 3., R1.1.1.2

5.

εἰς ἱματίων ἐργασίαν οὐκ ἄϕρων ὁ σκυτοτόμος (125a13–14)

σκυτοτόμος ⊆ ἄϕρων

szewc ⊆ nierozumny

Zał.

6.

Κακὸς ἄρα εἰς τοῦτο (125b1)

σκυτοτόμος ⊆ πονηρός

szewc ⊆ zły

2., 5., R1.1.1.2

7.

῾Ο αὐτὸς […] κακός τε καὶ ἀγαϑός (125b3–4)

πονηρός ∦ ἀγαϑός

zły ∦ dobry

4., 6., R1.2.2.1

8.

Οὐ (125b7) λέγεις τοὺς ἀγαϑοὺς ἄνδρας εἶναι καὶ κακούς (125b6)

πονηρός ∥ ἀγαϑός

zły ∥ dobry

Zał.

9.

᾿Αλλὰ τίνας ποτὲ τοὺς ἀγαϑοὺς λέγεις; (125b8)

; ⊆ ἀγαϑός

? ⊆ dobry

sprzeczność 7. i 8.

Trudno jest wyrazić formalnie to wnioskowanie; przesłanki 3. i 5. głoszą w zasadzie, że w pewnym aspekcie ten sam człowiek jest zły, a w innym dobry. Gdyby jednak przyjąć, że jest on czasem dobry, a czasem zły, dowód non sequitur.

(Regner)

Sokrates: Czy za szlachetnych i dobrych uważasz rozumnych, czy nierozumnych?

Alkibiades: Rozumnych.

Sokrates: Czy nie jest zawsze tak, że w czym ktoś jest rozumny, w tym też jest dobry?

Alkibiades: Tak.

Sokrates: W czym zaś nierozumny, w tym zły?

Alkibiades: Jakże inaczej?

Sokrates: A czy szewc rozumie się na robieniu sandałów?

Alkibiades: Na pewno.

Sokrates: A więc jest dobry w robieniu ich?

Alkibiades: Dobry.

Sokrates: No cóż? A czy szewc rozumie się na szyciu odzieży?

Alkibiades: Nie.

Sokrates: A więc w tym jest zły?

Alkibiades: Tak.

Sokrates: A więc, zgodnie z tym, co było powiedziane, jeden i ten sam jest zły i dobry.

Alkibiades: Tak się zdaje.

Sokrates: Czy więc twierdzisz, że dobrzy mężowie bywają też źli?

Alkibiades: Bynajmniej.

Sokrates: Kogóż więc w ogóle nazywasz dobrym?


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.