Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

87. Platon, Charmides 162e7–163a5

Sokrates, Krytiasz:

162e7καί μοι λέγε, ἦ 8καὶ ἃ νηνδὴ ἠρώτων ἐγὼ συγχωρεῖς, τοὺς δημιουργοὺς πάντας 9ποιεῖν τι;

10῎Εγωγε.

163a1῏Η οὖν δοκοῦσί σοι τὰ ἑαυτῶν μόνον ποιεῖν ἢ καὶ τὰ τῶν 2ἄλλων;

3Καὶ τὰ τῶν ἄλλων.

4Σωϕρονοῦσιν οὖν οὐ τὰ ἑαυτῶν μόνον ποιοῦντες;

5Τί γὰρ κωλύει; ἔϕη.

1.

συγχωρεῖς, τοὺς δημιουργοὺς πάντας ποιεῖν (162e8–9) καὶ τὰ τῶν ἄλλων (163a1–2)

δημιουργός ⊆ τὰ τῶν ἄλλων ποιῶν

robotnik ⊆ tworzy coś cudzego

Zał.

2.

Σωϕρονοῦσιν […] ποιοῦντες (163a4)

δημιουργός ∦ σώρϕων

robotnik ∦ rozważny

Zał.

3.

Σωϕρονοῦσιν οὖν οὐ τὰ ἑαυτῶν μόνον ποιοῦντες (163a4)

σώρϕων ∦ τὰ τῶν ἄλλων ποιῶν

rozważny ∦ tworzy coś cudzego

1., 2., R1.2.2.2

(Witwicki)

— […] Więc powiedz mi. Czy i to też przyjmujesz, o com przed chwilą pytał, że każdy robotnik coś robi?

— O tak.

— A masz wrażenie, że oni zawsze tylko swoje robią, czy też i cudze też?

— I cudze też.

— I bywają rozważni ci, którzy nie tylko swoje robią?

— A dlaczegóż by nie? — powiada. — Cóż przeszkadza?

(Jowett)

[…] Do you admit, as I was just now saying, that all craftsmen make or do something?

I do.

And do they make or do their own business only, or that of others also?

They make or do that of others also.

And are they temperate, seeing that they make not for themselves or their own business only?

Why not? he said.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.