Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

41. Platon, Fedon 106b2–3 & c9–d2 & e1–4

Dowód niezniszczalności duszy, wyrażony trzykrotnie: najpierw ogólnie (106b2–3), potem problematycznie (c9–d2), wreszcie rekapitulacja (e1–4).

Sokrates, Kebes:

106b2εἰ μὲν τό ἀϑάνατον καὶ ἀνώλεϑρόν ἐστιν, ἀδύνατον ψυχῇ, 3ὅταν ϑάνατος ἐπ' αὐτὴν ἴῃ, ἀπόλλυσϑαι […].

[…]

c9Οὐκοῦν καὶ νῦν περὶ τοῦ ἀϑανάτου, εἰ μὲν ἡμῖν ὁμολογεῖται 10καὶ ἀνώλεϑρον εἶναι, ψυχὴ ἂν εἴη πρὸς τῷ ἀϑάνατος εἶναι d1καὶ ἀνώλεϑρος· εἰ δὲ μή, ἄλλου ἂν δέοι λόγου.

2᾿Αλλ' οὐδὲν δεῖ, ἔϕη, τούτου γε ἕνεκα· […].

[…]

e1῾Οπότε δὴ τὸ ἀϑάνατον καὶ ἀδιάϕϑορόν ἐστιν, ἄλλο 2τι ψυχὴ ἤ, εἰ ἀϑάνατος τυγχάνει οὖσα, καὶ ἀνώλεϑρος 3ἂν εἴη;

4Πολλὴ ἀνάγκη.

Najlepsza do formalizacji jest wersja druga (106c9–d1):

1.

περὶ τοῦ ἀϑάνατου […] ἡμῖν ὁμολογεῖται καὶ ἀνώλεϑρον εἶναι (106c9–10)

ἀϑάνατον ⊆ ἀνώλεϑρον

nieśmietelne ⊆ niezniszczalne

Zał.

2.

ψυχὴ […] πρὸς τῷ ἀϑάνατος εἶναι (106c10)

ψυχή ⊆ ἀϑάνατον

dusza ⊆ nieśmietelne

Zał.

3.

ψυχὴ ἂν εἴη (106c10) καὶ ἀνώλεϑρος (106d1)

ψυχή ⊆ ἀνώλεϑρον

dusza ⊆ niezniszczalne

1., 2., R1.1.1.2

(Legutko)

Jeśli nie-śmiertelne jest również nie-zniszczalne, to niemożliwe, żeby wraz z przyjściem śmierci dusza ulegała zagładzie. […]

[…]

„A teraz weźmy przypadek nie-śmiertelnego. Jeśli zgodzimy się, że jest ono również niezniszczalne, to dusza nie będzie tylko «nie-śmiertelna», ale także niezniszczalna. Jeśli zaś na to się nie zgodzimy, to potrzebny będzie inny wywód”.

„Nie będzie potrzebny — odparł — przynajmniej w tej kwestii. […]

[…]

„A jeśli nieśmiertelne jest również tym, co nie ulega zagładzie, to czy dusza, o ile okaże się nieśmiertelna, nie będzie też i niezniszczalna?”

„Koniecznie”.

(Jowett)

[…] if the immortal is also imperishable, the soul when attacked by death cannot perish; […].

[…]

And the same may be said of the immortal: if the immortal is also imperishable, then the soul will be imperishable as well as immortal; but if not, some other proof of her imperishableness will have to be given.

No other proof is needed, he said; […].

[…]

Seeing then that the immortal is indestructible, must not the soul, if she is immortal, be also imperishable?

Most certainly.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.