Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

57. Platon, Parmenides 145e7–146a3

Jedno jest z natury nieruchome.

Parmenides, Arystoteles:

145e7Οὕτω δὴ πεϕυκὸς τὸ ἓν ἆρ' οὐκ ἀνάγκη καὶ κινεῖσϑαι 8καὶ ἑστάναι;

Πῇ;

῞Εστηκε μέν που, εἴπερ αὐτὸ ἐν ἑαυτῷ 146a1ἐστιν· ἐν γὰρ ἑνὶ ὂν καὶ ἐκ τούτου μὴ μεταβαῖνον ἐν τῷ 2αὐτῷ ἂν εἴη, ἐν ἑαυτῷ

῎Εστι γάρ.

Τὸ δέ γε ἐν τῷ αὐτῷ 3ἀεὶ ὂν ἑστὸς δήπου ἀνάγκη ἀεὶ εἶναι.

Πάνυ γε.

1.

῞Εστηκε […] εἴπερ αὐτὸ ἐν ἑαυτῷ ἐστιν (145e8–146a1)

ἕν ⊆ ἑστός

jedno ⊆ spoczywające

2., 3., R1.1.1.1

2.

τὸ ἓν (145e7) ἂν εἴη […] ἐν ἑαυτῷ (146a2)

ἕν ⊆ ἐν ἑαυτῷ ὄν

jedno ⊆ istniejące w sobie samym

Zał.

3.

Τὸ […] ἐν τῷ αὐτῷ ἀεὶ ὂν ἑστὸς […] ἀεὶ εἶναι (146a2–3)

ἐν ἑαυτῷ ὄν ⊆ ἑστός

istniejące w sobie samym ⊆ spoczywające

Zał.

(Witwicki)

— Kiedy Jedno jest takie, to czy ono nie musi i poruszać się, i stać na miejscu?

— Jakim sposobem?

— Stoi chyba, skoro jest samo w sobie. Bo będąc jednym i nie wychodząc z niego, musi być w jednym i tym samym, w sobie.

— No jest.

— Przecież to, co zawsze jest w tym samym, musi chyba wciąż stać.

— Tak jest.

(Jowett)

The one then, being of this nature, is of necessity both at rest and in motion?

How?

The one is at rest since it is in itself, for being in one, and not passing out of this, it is in the same, which is itself.

True.

And that which is ever in the same, must be ever at rest?

Certainly.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.