Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

65. Platon, Uczta 187b2–6

Harmonia nie może powstawać z elementów niezgodnych.

Fragment mowy Eryksimacha:

187b2οὐ γὰρ δήπου 3ἐκ διαϕερομένων γε ἔτι τοῦ ὀξέος καὶ βαρέος ἁρμονία ἂν 4εἴη· γὰρ ἁρμονία συμϕωνία ἐστίν, συμϕωνία δὲ ὁμολογία 5τιςὁμολογίαν δὲ ἐκ διαϕερομένων, ἕως ἂν διαϕέρωνται, 6ἀδύνατον εἶναι […].

1.

οὐ […] ἐκ διαϕερομένων […] ἁρμονία ἂν εἴη (187b2–4)

ἁρμονία ∥ ἐκ διαϕερομένων ὄν

harmonia ∥ powstające z elementów niezgodnych

2., 3., 4., R1.2.4.7

2.

ἡ […] ἁρμονία συμϕωνία ἐστίν (187b4)

ἁρμονία ⊆ συμϕωνία

harmonia ⊆ konsonans

Zał.

3.

συμϕωνία δὲ ὁμολογία τις (187b4–5)

συμϕωνία ⊆ ὁμολογία

konsonans ⊆ zgodność

Zał.

4.

ὁμολογίαν […] ἐκ διαϕερομένων […] ἀδύνατον εἶναι (187b5–6)

ὁμολογία ∥ ἐκ διαϕερομένων ὄν

zgodność ∥ powstające z elementów niezgodnych

Zał.

(Witwicki)

Bo przecież, doprawdy, nie podobna sobie wyobrazić harmonii tam, gdzie się jej elementy jeszcze różnią co do wysokości. Bo harmonia to konsonans, a konsonans to pewna zgodność. A zgodność nie może powstać pośród elementów różnych, póki między nimi różnice jeszcze zachodzą.

(Jowett)

[…] for if the higher and lower notes still disagreed, there could be there could be no harmony — clearly not. For harmony is a symphony, and symphony is an agreement; but an agreement of disagreements while they disagree there cannot be; you cannot harmonize that which disagrees.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.