Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

111. Platon, Protagoras 359e1–4

Protagoras stwierdza, że w innych okolicznościach idą do bitwy odważni, a w innych tchórzliwi.

Protagoras:

359e1᾿Αλλὰ μέντοι, ἔϕη, 2ὦ Σώκρατες, πᾶν γε τοὐναντίον ἐστὶν ἐπὶ ἃ οἵ τε δειλοὶ 3ἔρχονται καὶ οἱ ἀνδρεῖοι. αὐτίκα εἰς τὸν πόλεμον οἱ μὲν 4ἐϑέλουσιν ἰέναι, οἱ δὲ οὐκ ἐϑέλουσιν.

1.

πᾶν γε τοὐναντίον ἐστὶν ἐπὶ ἃ οἵ τε δειλοὶ ἔρχονται καὶ οἱ ἀνδρεῖοι (359e2–3)

ἃ οἵ δειλοὶ ἔρχονται ≠ ἃ οἵ ἀνδρεῖοι ἔρχονται

jak idą do bitwy tchórzliwi ≠ jak idą do bitwy odważni

2., 3., R1.3.7.3

2.

εἰς τὸν πόλεμον οἱ μὲν ἐϑέλουσιν ἰέναι (359e3–4)

ἃ οἵ ἀνδρεῖοι ἔρχονται ⊆ ἐϑελῶν

jak idą do bitwy odważni ⊆ chętnie

Zał.

3.

οἱ δὲ οὐκ ἐϑέλουσιν (359e4)

ἃ οἵ δειλοὶ ἔρχονται ∥ ἐϑελῶν

jak idą do bitwy tchórzliwi ∥ chętnie

Zał.

(Regner)

— Ale jednak, Sokratesie — on na to — okoliczności, w jakich ruszają bojaźliwi, są całkowicie przeciwne tym, w jakich ruszają odważni. Na przykład do bitwy ci gotowi są iść natychmiast, tamci zaś nie.

(Jowett)

And yet, Socrates, said Protagoras, that to which the coward goes is the opposite of that to which the courageous goes; the one, for example, is ready to go to battle, and the other is not ready.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.