Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

144. Platon, Rzeczpospolita X 602d6–e3 & 602e8–603a9

Sztuki naśladowcze nie działają na rozum, ale na co innego (uczucia?).

Sokrates, Glaukon:

602d6῏Αρ' οὖν οὐ τὸ μετρεῖν καὶ ἀριϑμεῖν καὶ ἱστάναι βοήϑειαι 7χαριέσταται πρὸς αὐτὰ ἐϕάνησαν, ὥστε μὴ ἄρχειν ἐν ἡμῖν 8τὸ ϕαινόμενον μεῖζον ἢ ἔλαττον ἢ πλέον ἢ βαρύτερον, ἀλλὰ 9τὸ λογισάμενον καὶ μετρῆσαν ἢ καὶ στῆσαν;

10Πῶς γὰρ οὔ;

e1᾿Αλλὰ μὴν τοῦτό γε τοῦ λογιστικοῦ ἂν εἴη τοῦ ἐν ψυχῇ 2ἔργον.

3Τούτου γὰρ οὖν.

[…]

602e8Οὐκοῦν ἔϕαμεν τῷ αὐτῷ ἅμα περὶ ταὐτὰ ἐναντία δοξάζειν 9ἀδύνατον εἶναι;

10Καὶ ὀρϑῶς γ' ἔϕαμεν.

603a1Τὸ παρὰ τὰ μέτρα ἄρα δοξάζον τῆς ψυχῆς τῷ κατὰ τὰ 2μέτρα οὐκ ἂν εἴη ταὐτόν.

3Οὐ γὰρ οὖν.

4᾿Αλλὰ μὴν τὸ μέτρῳ γε καὶ λογισμῷ πιστεῦον βέλτιστον 5ἂν εἴη τῆς ψυχῆς.

6Τί μήν;

7Τὸ ἄρα τοῦτῳ ἐναντιούμενον τῶν ϕαύλων ἄν τι εἴη ἐν 8ἡμῖν.

9᾿Ανάγκη.

1.

τοῦ λογιστικοῦ (602e1) ἔργον (602e2) δοξάζειν (602e8) κατὰ τὰ μέτρα (603a1–2)

λογιστικόν ⊆ δοξάζον κατὰ τὰ μέτρα

rozum ⊆ sądzi według miary

Zał.

2.

Τὸ παρὰ τὰ μέτρα ἄρα δοξάζον (603a1)

τὸ ἕτερον ∥ δοξάζον κατὰ τὰ μέτρα

to drugie ∥ sądzi według miary

Zał.

3.

Τὸ παρὰ τὰ μέτρα ἄρα δοξάζον τῆς ψυχῆς τῷ κατὰ τὰ μέτρα οὐκ ἂν εἴη ταὐτόν (603a1–2)

τὸ ἕτερον ∥ λογιστικόν

to drugie ∥ rozum

1., 2., R1.2.4.5

4.

τὸ μέτρῳ […] καὶ λογισμῷ πιστεῦον βέλτιστον ἂν εἴη τῆς ψυχῆς (603a4–5)

βέλτιστον τῆς ψυχῆς ⊆ δοξάζον κατὰ τὰ μέτρα

najlepsze w duszy ⊆ sądzi według miary

Zał.

5.

Τὸ […] τοῦτῳ ἐναντιούμενον τῶν ϕαύλων ἄν τι εἴη ἐν ἡμῖν (603a7–8)

τὸ ἕτερον ∥ βέλτιστον τῆς ψυχῆς

to drugie ∥ najlepsze w duszy

2., 4., R1.2.4.4

Uwaga: (4.) brzmi dosłownie: „wierzące mierze i rachunkom jest najlepsze w duszy”, ponieważ jednak wiele rzeczy może wierzyć mierze i rachunkom, zaś w dowodzie wykorzystany jest fakt, że tylko jedna rzecz może być najlepsza, więc należy tę przesłankę odwrócić: „nalepsze w duszy jest to, co sądzi według miary”.

(Witwicki)

— A czy mierzenie i liczenie, i ważenie nie okazuje się najmilszą pomocą i lekarstwem na te rzeczy, tak żeby w nas nie miało władzy to pozornie większe albo mniejsze, albo więcej tego, albo cięższe, tylko to, co wylicza i mierzy albo waży?

— Jakżeby nie.

— A to by była robota pierwiastka myślącego w naszej duszy.

— Tak jest, tego przecież.

[…]

— A mówiliśmy, prawda, że jedno i to samo nie może o jednym i tym samym wydawać sądów przeciwnych?

— I słusznieśmy mówili.

— Więc to, co w naszej duszy wydaje sądy wbrew pomiarom, i to, co zgodnie z pomiarami nie może być jednym i tym samym.

— No, nie.

— A to, co wierzy pomiarom i rachunkowi, to byłby najlepszy pierwiastek naszej duszy?

— No, cóż.

— Więc to, co mu się przeciwi, to by było coś z lichszych pierwiastków w nas.

— Z konieczności.

(Jowett)

And the arts of measuring and numbering and weighing come to the rescue of the human understanding — there is the beauty of them — and the apparent greater or less, or more or heavier, no longer have the mastery over us, but give way before calculation and measure and weight?

Most true.

And this, surely, must be the work of the calculating and rational principle in the soul?

To be sure.

[…]

But were we not saying that such a contradiction is impossible — the same faculty cannot have contrary opinions at the same time about the same thing?

Very true.

Then that part of the soul which has an opinion contrary to measure is not the same with that which has an opinion in accordance with measure?

True.

And the better part of the soul is likely to be that which trusts to measure and calculation?

Certainly.

And that which is opposed to them is one of the inferior principles of the soul?

No doubt.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.