Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

54. Platon, Parmenides 144e8–145a4

Jedno, choć jest nieograniczone, jest też ograniczone.

Parmenides, Arystoteles:

144e8Καὶ μὴν ὅτι γε ὅλου τὰ μόρια μόρια, πεπερασμένον ἂν 9εἴη κατὰ τὸ ὅλον τὸ ἕν· ἢ οὐ περιέχεται ὑπὸ τοῦ ὅλου τὰ 145a1μόρια;

᾿Ανάγκη.

᾿Αλλὰ μὴν τὸ γε περιέχον πέρας ἂν εἴη.

2Πῶς δ' οὔ;

Τὸ ἓν ἄρα ὂν ἕν τέ ἐστί που καὶ πολλά, καὶ 3ὅλον καὶ μόρια, καὶ πεπερασμένον καὶ ἄπειρον πλήϑει.

4Φαίνεται.

1.

περιέχεται ὑπὸ τοῦ ὅλου τὰ μόρια (144e9–145a1)

ὅλον ⊆ περιεχόμενον

całość ⊆ obejmujące

Zał.

2.

τὸ […] περιέχον πέρας ἂν εἴη (145a1)

περιεχόμενον⊆ πεπερασμένον

obejmujące ⊆ ograniczone

Zał.

3.

Τὸ ἓν […] ὅλον (145a2–3)

ἓν ⊆ ὅλον

jedno ⊆ całość

Zał.

4.

Τὸ ἓν […] πεπερασμένον (145a2–3)

ἓν ⊆ πεπερασμένον

jedno ⊆ ograniczone

1., 2., 3., R1.1.1.4

(Witwicki)

— A znowu, ponieważ cząstki są cząstkami całości, więc Jedno musi być ograniczone jako całość. Czyż całość nie obejmuje części?

— Koniecznie.

— A przecież to, co obejmuje, musi być granicą.

— Jakżeby nie?

— Zatem to istniejące Jedno jest i jednym, i mnóstwem, jest to i całość, i cząstki, i coś ograniczonego, i coś nieograniczonej mnogości.

— Widocznie.

(Jowett)

Further, inasmuch as the parts are parts of a whole, the one, as a whole, will be limited; for are not the parts contained the whole?

Certainly.

And that which contains, is a limit?

Of course.

Then the one if it has being is one and many, whole and parts, having limits and yet unlimited in number?

Clearly.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.