Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

43. Platon, Teajtet 163a7–11 & 163d1–164b12

Odrzucenie hipotezy tożsamości wiedzy ze spostrzeżeniem.

Sokrates, Teajtet.

163a7ΣΩ. Τῇδε δὴ σκοπῶμεν εἰ ἄρα ἐστὶν ἐπιστήμη τε καὶ 8αἴσϑησις ταὐτὸν ἢ ἕτερον. εἰς γὰρ τοῦτό που πᾶς ὁ λόγος 9ἡμῖν ἔτεινεν, καὶ τούτου χάριν τὰ πολλὰ καὶ ἄτοπα ταῦτα 10ἐκινήσαμεν. οὐ γάρ;

11ΘΕΑΙ. Παντάπασι μὲν οὖν.

[…]

163d1ΣΩ. Τὸ τοιόνδε· εἴ τις ἔροιτο· ” ῏Αρα δυνατὸν ὅτου τις 2ἐπιστήμων γένοιτό ποτε, ἔτι ἔχοντα μνήμην αὐτοῦ τούτου 3καὶ σῳζόμενον, τότε ὅτε μέμνηται μὴ ἐπίστασϑαι αὐτὸ τοῦτο 4ὃ μέμνηται;” μακρολογῶ δέ, ὡς ἔοικε, βουλόμενος ἐρέσϑαι 5εἰ μαϑών τίς τι μεμνημένος μὴ οἶδε.

6ΘΕΑΙ. Καὶ πῶς, ὦ Σώκρατες; τέρας γὰρ ἂν εἴη ὃ λέγεις.

7ΣΩ. Μὴ οὖν ἐγὼ ληρῶ; σκόπει δέ. ἆρα τὸ ὁρᾶν οὐκ 8αἰσϑάνεσϑαι λέγεις καὶ τὴν ὄψιν αἴσϑησιν;

9ΘΕΑΙ. ῞Εγωγε.

e1ΣΩ. Οὐκοῦν ὁ ἰδών τι ἐπιστήμων ἐκείνου γέγονεν ὃ εἶδεν 2κατὰ τὸν ἄρτι λόγον;

3ΘΕΑΙ. Ναί.

4ΣΩ. Τί δέ; μνήνην οὐ λέγεις μέντοι τι;

5ΘΕΑΙ. Ναί.

6ΣΩ. Πότερον οὐδενὸς ἢ τινός;

7ΘΕΑΙ. Τινὸς δήπου.

8ΣΩ. Οὐκοῦν ὧν ἔμαϑε καὶ ὧν ᾔσϑετο, τοιουτωνί τινων;

9ΘΕΑΙ. Τί μήν;

10ΣΩ. ῝Ο δὴ εἶδέ τις, μέμνηταί που ἐνίοτε;

11ΘΕΑΙ. Μέμνηται.

12ΣΩ. ῏Η καὶ μύσας; ἢ τοῦτο δράσας ἐπελάϑετο;

13ΘΕΑΙ. ᾿Αλλὰ δεινόν, ὦ Σώκρατες, τοῦτό γε ϕάναι.

164a1ΣΩ. Δεῖ γε μέντοι, εἰ σῶσομεν τὸν πρόσϑε λόγον· εἰ 2δὲ μή, οἴχεται.

3ΘΕΑΙ. Καὶ ἐγώ, νὴ τὸν Δία, ὑποπτεύω, οὐ μὴν ἱκανῶς 4γε συννοῶ· ἀλλ' εἰπὲ πῇ.

5ΣΩ. Τῇδε· μὲν ὁρῶν ἐπιστήμων, ϕαμέν, τούτου γέγονεν 6οὗπερ ὁρῶν· ὄψις γὰρ καὶ αἴσϑησις καὶ ἐπιστήμη ταὐτὸν 7ὡμολόγηται.

8ΘΕΑΙ. Πάνυ γε.

9ΣΩ. ῾Ο δέ γε ὁρῶν καὶ ἐπιστήμων γεγονὼς οὗ ἑώρα, ἐὰν 10μύσῃ, μέμνηται μέν, οὐχ ὁρᾷ δὲ αὐτό. ἦ γάρ;

11ΘΕΑΙ. Ναί.

b1ΣΩ. Τὸ δέ γε ”οὐχ ὁρᾷ” ”οὐκ ἐπίσταταί” ἐστιν, εἴπερ 2καὶ τὸ ”ὁρᾷ” ”ἐπίσταται.”

3ΘΕΑΙ. ᾿Αληϑῆ.

4ΣΩ. Συμβαίνει ἄρα, οὗ τις ἐπιστήμων ἐγένετο, ἔτι μεμνη5μένον αὐτὸν μὴ ἐπίστασϑαι, ἐπειδὴ οὐχ ὁρᾷ· ὃ τέρας ἔϕαμεν 6ἂν εἶναι εἰ γίγνοιτο.

7ΘΕΑΙ. ᾿Αληϑέστατα λέγεις.

8ΣΩ. Τῶν ἀδυνάτων δή τι συμβαίνειν ϕαίνεται ἐάν τις 9ἐπιστήμην καὶ αἴσϑησιν ταὐτὸν ϕῇ εἶναι.

10ΘΕΑΙ. ῎Εοικεν.

11ΣΩ. ῎Αλλο ἄρα ἑκάτερον ϕατέον.

12ΘΕΑΙ. Κινδυνεύει.

1.

σκοπῶμεν εἰ […] ἐστὶν ἐπιστήμη τε καὶ αἴσϑησις ταὐτὸν ἢ ἕτερον (163a7–8)

αἴσϑησις = ἐπιστήμη

spostrzeżenie = wiedza

Hp.

2.

῏Αρα δυνατὸν ὅτου τις ἐπιστήμων γένοιτό ποτε (163d1–2) τότε ὅτε μέμνηται μὴ ἐπίστασϑαι (163d2–3); τέρας […] ἂν εἴη ὃ λέγεις (163d6)

μνήμων ⊆ ἐπιστήμων

pamiętający ⊆ wiedzący

Zał.

3.

λέγεις καὶ τὴν ὄψιν αἴσϑησιν (163d8)

ὄψις = αἴσϑησις

widzenie = spostrzeżenie

Zał.

4.

ὁ […] ὁρῶν ἐπιστήμων […] τούτου γέγονεν οὗπερ ὁρῶν (164a5–6)

ὁρῶν = ἐπιστήμων

widzący = wiedzący

5., instancjacja

5.

ὄψις […] καὶ αἴσϑησις καὶ ἐπιστήμη ταὺτὸν ὡμολόγηται (164a6–7)

ὄψις = ἐπιστήμη

widzenie = wiedza

1., 3., R1.1.2.6

6.

῾Ο […] ὁρῶν […] ἐὰν μύσῃ, μέμνηται μέν, οὐχ ὁρᾷ δὲ αὐτό (164a9–10)

μνήμων ⊈ ὁρῶν

pamiętający ⊈ widzący

Zał.

7.

Τὸ […] ”οὐχ ὁρᾷ” ”οὐκ ἐπίσταταί” ἐστιν (164b1)

¬ ὁρῶν = ¬ ἐπιστήμων

¬ widzący = ¬ wiedzący

4., R1.2.7.1

8.

Συμβαίνει […] μεμνημένον […] μὴ ἐπίστασϑαι (164b4–5)

μνήμων ⊈ ἐπιστήμων

pamiętający ⊈ wiedzący

6., 7., R1.3.12

9.

Τῶν ἀδυνάτων […] τι συμβαίνειν ϕαίνεται ἐάν τις ἐπιστήμην καὶ αἴσϑησιν ταὺτὸν ϕῇ εἶναι (164b8–9)

αἴσϑησις ≠ ἐπιστήμη

spostrzeżenie ≠ wiedza

1., 2., 8., R4.3

(Witwicki)

Sokrates: A zatem tak to weźmy: czy wiedza i spostrzeżenie jest tym samym czy też czymś różnym? Przecież do tego jakoś zmierzała cała myśl nasza i dlategośmy puścili w ruch to wszystko, takie dziwne i nie wiadomo do czego podobne. No nie?

Teajtet: Ależ tak.

[…]

Sokrates: Coś w tym oto rodzaju: gdyby ktoś zapytał, czy to możliwe, żeby ktoś, nauczywszy się czegoś i mając to jeszcze zachowane w pamięci, nie miał wiedzy o tym, co pamięta, wtedy, gdy pamięta. Ja przydługo mówię, zdaje się, a chciałbym się zapytać, czy człowiek, który się nauczył czegoś i pamięta to jeszcze, wiedzy o tym nie posiada?

Teajtet: Jakże to, Sokratesie? To by dziwoląg był, to, co mówisz.

Sokrates: Ja chyba nie plotę od rzeczy. Zobacz no. Czy widzenia nie nazywasz spostrzeganiem, a widoku spostrzeżeniem?

Teajtet: Owszem.

Sokrates: Nieprawdaż? Człowiek, który coś zobaczył, posiada wiedzę o tym, co ujrzał, wedle tego, co się dopiero co mówiło?

Teajtet: Tak jest.

Sokrates: No cóż? Pamięcią chyba nazywasz coś?

Teajtet: Tak jest.

Sokrates: Ona dotyczy niczego, czy czegoś?

Teajtet: Czegoś przecież.

Sokrates: Nieprawdaż, tego czego się człowiek nauczył i co spostrzegł, czegoś z tych właśnie rzeczy?

Teajtet: No, może.

Sokrates: I co człowiek zobaczył, o tym pamięta czasami?

Teajtet: Pamięta.

Sokrates: Czy nawet, kiedy oczy zamknie? Czy, kiedy to zrobi, zapomina?

Teajtet: Ależ to strach, Sokratesie, coś takiego powiedzieć.

Sokrates: A jednak trzeba, jeśli mamy ocalić myśl poprzednią; a jeśli nie, to ona sobie pójdzie precz.

Teajtet: Ja, na Zeusa, coś przypuszczam, ale jasno sobie sprawy nie zdaję; więc mi powiedz, jak to jest.

Sokrates: Tak to jest: mówimy, że człowiek, który widzi, zyskuje wiedzę o tym, co widzi; zgadzamy się przecież, że widok i spostrzeżenie, i wiedza jest tym samym.

Teajtet: Najzupełniej.

Sokrates: A ten, co widzi i zyskał wiedzę o tym, co zobaczył, jeśli oczy zamknie, wtedy pamięta, a nie widzi tego. Czy prawda?

Teajtet: Tak jest.

Sokrates: A to „nie widzi” to znaczy „nie wie”, skoro „widzi” znaczy „wie”?

Teajtet: To prawda.

Sokrates: Więc wypada, że jeśli ktoś zyskał wiedzę o czymś, to choć jeszcze to pamięta, już tej wiedzy nie posiada, skoro nie widzi; a myśmy to dziwolągiem nazwali, gdyby to było możliwe.

Teajtet: Najzupełniejszą masz słuszność.

Sokrates: Zdaje się doprawdy, że wynika coś niemożliwego, jeżeliby ktoś powiedział, że wiedza i spostrzeżenie jest tym samym.

Teajtet: Zdaje się.

Sokrates: Więc trzeba powiedzieć, że jedno jest czym innym i drugie.

Teajtet: Zdaje się.

(Jowett)

Soc. And the way will be to ask whether perception is or is not the same as knowledge; for this was the real point of our argument, and with a view to this we raised (did we not?) those many strange questions.

Theaet. Certainly.

[…]

Soc. Some one will say, Can a man who has ever known anything, and still has and preserves a memory of that which he knows, not know that which he remembers at the time when he remembers? I have, I fear, a tedious way of putting a simple question, which is only, whether a man who has learned, and remembers, can fail to know?

Theaet. Impossible, Socrates; the supposition is monstrous.

Soc. Am I talking nonsense, then? Think: is not seeing perceiving, and is not sight perception?

Theaet. True.

Soc. And if our recent definition holds, every man knows that which he has seen?

Theaet. Yes.

Soc. And you would admit that there is such a thing as memory?

Theaet. Yes.

Soc. And is memory of something or of nothing?

Theaet. Of something, surely.

Soc. Of things learned and perceived, that is?

Theaet. Certainly.

Soc. Often a man remembers that which he has seen?

Theaet. True.

Soc. And if he closed his eyes, would he forget?

Theaet. Who, Socrates, would dare to say so?

Soc. But we must say so, if the previous argument is to be maintained.

Theaet. What do you mean? I am not quite sure that I understand you, though I have a strong suspicion that you are right.

Soc. As thus: he who sees knows, as we say, that which he sees; for perception and sight and knowledge are admitted to be the same.

Theaet. Certainly.

Soc. But he who saw, and has knowledge of that which he saw, remembers, when he closes his eyes, that which he no longer sees.

Theaet. True.

Soc. And seeing is knowing, and therefore not-seeing is not-knowing?

Theaet. Very true.

Soc. Then the inference is, that a man may have attained the knowledge, of something, which he may remember and yet not know, because he does not see; and this has been affirmed by us to be a monstrous supposition.

Theaet. Most true.

Soc. Thus, then, the assertion that knowledge and perception are one, involves a manifest impossibility?

Theaet. Yes.

Soc. Then they must be distinguished?

Theaet. I suppose that they must.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.