Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

135. Platon, Ijon 541a1–b5

Ijon, znający na pamięć Homera, winien być też najlepszym znawcą sztuki wojennej.

Sokrates, Ijon:

541a1ΣΩ. Πῶς; οὐδὲν λέγεις διαϕέρειν; μίαν λέγεις τέχνην 2εἶναι τὴν ῥαψῳδικὴν καὶ τὴν στρατηγικὴν ἢ δύο;

ΙΩΝ. Μία 3ἔμοιγε δοκεῖ.

ΣΩ. ῞Οστις ἄρα ἀγαϑὸς ῥαψῳδός ἐστιν, οὖτος 4καὶ ἀγαϑὸς στρατηγὸς τυγχάνει ὤν;

ΙΩΝ. Μάλιστα, ὦ Σώ5κρατες.

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ ὅστις ἀγαϑὸς τυγχάνει 6ὤν, ἀγαϑὸς καὶ ῥαψῳδός ἐστιν.

ΙΩΝ. Οὐκ αὖ μοι δοκεῖ 7τοῦτο.

ΣΩ. ᾿Αλλ' ἐκεῖνο μὴν δοκεῖ σοι, ὅστις γε ἀγαϑὸς b1ῥαψῳδός, καὶ στραγηγὸς ἀγαϑὸς εἶναι;

ΙΩΝ. Πάνυ γε.

2ΣΩ. Οὐκοῦν σὺ τῶν ῾Ελλήνων ἄριστος ῥαψῳδὸς εἶ;

ΙΩΝ. 3Πολύ γε, ὦ Σώκρατες.

ΣΩ. ῏Η καὶ στραγηγός, ὦ ῎Ιων, τῶν 4῾Ελλήνων ἄριστος εἶ;

ΙΩΝ. Εὖ ἴσϑι, ὦ Σώκρατες· καὶ 5ταῦτά γε ἐκ τῶν ῾Ομήρου μαϑών.

1.

῞Οστις ἄρα ἀγαϑὸς ῥαψῳδός ἐστιν, οὖτος καὶ ἀγαϑὸς στρατηγὸς τυγχάνει ὤν (541a3–4)

ἀγαϑὸς ῥαψῳδός ⊆ ἀγαϑὸς στρατηγός

dobry rapsod ⊆ dobry strateg

Zał.

2.

σὺ τῶν ῾Ελλήνων ἄριστος ῥαψῳδὸς εἶ (541b2)

῎Ιων ⊆ ἀγαϑὸς ῥαψῳδός [καὶ τῶν ῾Ελλήνων ἄριστος]

Ion ⊆ dobry rapsod [a nawet najlepszy spośród Hellenów]

Zał.

3.

καὶ στραγηγός, ὦ ῎Ιων, τῶν ῾Ελλήνων ἄριστος εἶ (541b3–4)

῎Ιων ⊆ ἀγαϑὸς στρατηγός [καὶ τῶν ῾Ελλήνων ἄριστος]

Ion ⊆ dobry strateg [a nawet najlepszy spośród Hellenów]

1., 2., R1.1.1.2

(Witwicki)

sokrates. Jakto; mówisz: żadnej różnicy? Mówisz, że to jedna sztuka: śpiewactwo i strategika, czy też dwie sztuki?

ion. Mnie się zdaje, że jedna.

sokrates. I kto tylko jest dobrym śpiewakiem, ten jest już i dobrym wodzem.

ion. Bardzo dobrym, Sokratesie.

sokrates. Aha; i kto jest dobrym wodzem, ten jest już i dobrym śpiewakiem?

ion. Nie — to mi się znowu nie wydaje.

sokrates. A to ci się jednak wydaje, że kto jest dobrym śpiewakiem, ten jest też i dobrym wodzem?

ion. Tak jest.

sokrates. Nieprawda; ty jesteś najlepszym śpiewakiem między Hellenami?

ion. Bez żadnego porównania, Sokratesie.

sokrates. Ionie! a czyż i wodzem jesteś najlepszym spośród Hellenów?

ion. Żebyś wiedział, Sokratesie; i tego też nauczyłem się z Homera!

(Jowett)

Soc. What do you mean? Do you mean to say that the art of the rhapsode and of the general is the same?

Ion. Yes, one and the same.

Soc. Then he who is a good rhapsode is also a good general?

Ion. Certainly, Socrates.

Soc. And he who is a good general is also a good rhapsode?

Ion. No; I do not say that.

Soc. But you do say that he who is a good rhapsode is also a good general.

Ion. Certainly.

Soc. And you are the best of Hellenic rhapsodes?

Ion. Far the best, Socrates.

Soc. And are you the best general, Ion?

Ion. To be sure, Socrates; and Homer was my master.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.