Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

29. Ksenofont, Cyropedia IV, 5, 27–28

Cyrus pisze do wodza Medów, Kyaksaresa:

IV, 5, 27ἡμεῖς σε οὔτε ἔρεμον κατελίπομεν· οὐδεὶς γάρ, ὅταν ἐχϑρῶν κρατῇ, τότε ϕίλων ἔρημος γίγνεται· οὐδὲ μὴν ἀποχωροῦντές γέ σε οἰόμεϑα ἐν κινδύνῳ καϑιστάναι· ἀλλὰ ὅσῳ πλέον ἀπέχομεν, τοσούτῳ πλέονά σοι τὴν ἀσϕάλειαν ποιεῖν νομίζομεν· 28οὐ γὰρ οἱ ἐγγύτατα τῶν ϕίλων καϑήμενοι μάλιστα τοῖς ϕίλοις τὴν ἀσϕάλειαν παρέχουσιν, ἀλλ' οἱ τοὺς ἐχϑροὺς μήκιστον ἀπελαύνοντες μᾶλλον τοὺς ϕίλους ἐν ἀκινδύνῳ καϑιστᾶσι.

1.

ἡμεῖς σε οὔτε ἔρεμον κατελίπομεν (VI, 1, 41)

Κυαξάρης ∥ ϕίλων ἔρημος

Kyaksares ∥ opuszczony przez przyjaciół

2., 3., R1.2.4.1

[2.

Κυαξάρης ⊆ κρατῶν ἐσϑρῶν

Kyaksares ⊆ podbijający wrogów

Fakt]

3.

οὐδεὶς γάρ, ὅταν ἐχϑρῶν κρατῇ, τότε ϕίλων ἔρημος γίγνεται (VI, 1, 41)

κρατῶν ἐσϑρῶν ∥ ϕίλων ἔρημος

podbijający wrogów ∥ opuszczony przez przyjaciół

Zał.

(Loeb)

We have not left you deserted; for no one is deserted by his friends at a time when he is conquering his enemies. We do not even think that we have brought you into any danger through our departure; but we maintain that the farther away we are, the greater the security we provide for you.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.