Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

47. Platon, Teajtet 187a9–b7

Wstęp do powtórnych rozważań nad naturą wiedzy.

Sokrates, Teajtet:

187a9ΣΩ. ᾿Ορϑῶς γὰρ οἴει, ὦ ϕίλε. καὶ ὅρα δὴ νῦν πάλιν ἐξ b1ἀρχῆς, πάντα τὰ πρόσϑεν ἐξαλείψας, εἴ τι μᾶλλον καϑορᾷς, 2ἐπειδὴ ἐνταῦϑα προελήλυϑας. καὶ λέγε αὖϑις τί ποτ' ἐστὶν 3ἐπιστήμη.

4ΘΕΑΙ. Δόξαν μὲν πᾶσαν εἰπεῖν, ὦ Σώκρατες, ἀδύνατον, 5ἐπειδὴ καὶ ψευδής ἐστι δόξα. κινδυνεύει δὲ ἡ ἀληϑὴς δόξα 6ἐπιστήμη εἶναι, καί μοι τοῦτο ἀποκεκρίσϑω. ἐὰν γὰρ μὴ 7ϕανῇ προϊοῦσιν ὥσπερ τὸ νῦν, ἄλλο τι πειρασόμεϑα λέγειν.

1.

δόξαν […] πᾶσαν εἰπεῖν (187b4) ἐπιστήμη (187b3) ἀδύνατον (187b4)

δόξα ⊈ ἐπιστήμη

sąd ⊈ wiedza

2., 3., R1.2.5.2

2. καὶ ψευδής ἐστι δόξα (187b5)

δόξα ⊈ ἀληϑής

sąd ⊈ prawdziwy

Zał.

3. κινδυνεύει […] ἀληϑὴς […] ἐπιστήμη εἶναι (185b5–6)

ἐπιστήμη ⊆ ἀληϑὴς

wiedza ⊆ prawdziwa

Zał.

(Witwicki)

Sokrates: Słusznie ci się zdaje, przyjacielu. Więc patrzajże znowu teraz od początku; wszystko, co dotąd zmaż — może teraz wyraźniej widzisz, kiedyś aż dotąd doszedł. I powiedz znowu, czym właściwie jest wiedza.

Teajtet: Powiedzieć, że nią jest wszelki sąd, nie sposób, Sokratesie, bo przecież i mylne bywają sądy. A wiedzą gotów być tylko sąd prawdziwy. Więc niech to będzie moja odpowiedź. Jeżeli się nam w dalszym toku wyda prawdą coś innego niż teraz, spróbujemy inaczej odpowiedzieć.

(Jowett)

Soc. You conceive truly. And now, my friend, Please to begin again at this point; and having wiped out of your memory all that has preceded, see if you have arrived at any clearer view, and once more say what is knowledge.

Theaet. I cannot say, Socrates, that all opinion is knowledge, because there may be a false opinion; but I will venture to assert, that knowledge is true opinion: let this then be my reply; and if this is hereafter disproved, I must try to find another.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.