Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

104. Platon, Eutydem 299d1–e3

Kolejny sofizmat.

Dionizodoros, Ktezippos:

299d1Οὐκοῦν καὶ 2χρυσίον, ἦ δ' ὅς, ἀγαϑὸν δοκεῖ σοι εἶναι ἔχειν;

Πάνυ, 3καὶ ταῦτά γε πολύ, ἔϕη ὁ Κτήσιππος.

Τί οὖν; ἀγαϑὰ οὐ 4δοκεῖ σοι χρῆναι ἀεί τ' ἔχειν καὶ πανταοῦ;

Σϕόδρα γ', 5ἔϕη.

Οὐκοῦν καὶ τὸ χρυσίον ἀγαϑὸν ὁμολογεῖς εἶναι;

6῾Ωμολόγηκα μὲν οὖν, ἦ δ' ὅς.

Οὐκοῦν ἀεὶ δεῖ αὐτὸ ἔχειν 7καὶ πανταχοῦ καὶ ὡς μάλιστα ἐν ἑαυτῷ; καὶ εἴη ἂν εὐδαιe1μονέστατος εἰ ἔχοι χρυσίου μὲν τρία τάλαντα ἐν τῇ γαστρί, 2τάλαντον δ' ἐν τῷ κρανίῳ, στατῆρα δὲ χρυσοῦ ἐν ἑκατέρῳ 3τὠϕϑαλμῷ;

1.

ἀγαϑὰ […] δοκεῖ σοι χρῆναι ἀεί τ' ἔχειν καὶ πανταοῦ (299d3–4)

ἀγαϑόν ⊆ ἑκτέον ἀεί καὶ πανταοῦ

dobro ⊆ trzeba mieć zawsze i wszędzie

Zał.

2.

τὸ χρυσίον ἀγαϑὸν ὁμολογεῖς εἶναι (298d5)

χρυσίον ⊆ ἀγαϑόν

złoto ⊆ dobro

Zał.

3.

ἀεὶ δεῖ αὐτὸ ἔχειν καὶ πανταχοῦ (299d6–7)

χρυσίον ⊆ ἑκτέον ἀεί καὶ πανταοῦ

złoto ⊆ trzeba mieć zawsze i wszędzie

1., 2., R1.1.1.2

(Witwicki)

No a złoto mieć wydaje ci się rzeczą dobrą?

Tak jest — powiada Ktezippos. — I to dużo.

No cóż, a coś dobrego czy nie sądzisz, że trzeba mieć zawsze i wszędzie?

Bardzo stanowczo — powiada.

A prawda, że i złoto uważasz za dobro?

Uważam — powiada.

A więc zawsze trzeba je mieć i wszędzie, i jak najbardziej w sobie? I najszczęśliwszy byłby ktoś, kto by miał trzy talenty złota w brzuchu, jeden talent w czaszce, a po jednym staterze w każdym oku?

(Jowett)

Do you not think that the possession of gold is a good thing?

Yes, said Ctesippus, and the more the better.

And to have money everywhere and always is a good?

Certain a great good, he said.

And you admit gold to be a good?

Certainly, he replied.

And ought not a man then to have gold everywhere and always, and as much as possible in himself, and may he not be deemed the happiest of men who has three talents of gold in his belly, and a talent in his pate, and a stater of gold in either eye?


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.