Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

143. Platon, Rzeczpospolita V 477e4–478a2

Mniemanie nie może być tym samym, co wiedza.

Sokrates, Glaukon:

477e4᾿Αλλὰ μὲν δὴ ὀλίγον γε πρότερον ὡμολόγεις μὴ τὸ αὐτὸ 5εἶναι ἐπιστήμην τε καὶ δόξαν.

6Πῶς γὰρ ἂν, ἔϕη, τό γε ἀναμάρτητον τῷ μὴ ἀναμαρτήτῳ 7ταὐτόν τις νοῦν ἔχων τιϑείη;

8Καλῶς, ἦν δ' ἐγώ, καὶ δῆλον ὅτι ἕτερον ἐπιστήμης δόξα 478a1ὁμολογεῖται ἡμῖν.

2῞Ετερον.

1.

ἐπιστήμη (477e5) ἀναμάρτητον (477e6)

ἐπιστήμη ⊆ ἀναμάρτητον

wiedza ⊆ nieomylne

Zał.

2.

δόξα (477e5) μὴ ἀναμάρτητον (477e6)

δόξα ⊈ ἀναμάρτητον

mniemanie ⊈ nieomylne

Zał.

3.

ἕτερον ἐπιστήμης δόξα (477e8)

δόξα ≠ ἐπιστήμη

mniemanie ≠ wiedza

1., 2., R1.3.10.1

(Witwicki)

— A prawda? Zgodziłeś się niedawno, że to nie jest to samo — wiedza i mniemanie?

— A jakżeby mógł człowiek inteligentny uważać za jedno i to samo to, co nie może być mylne, i to, co może być mylne?

— To pięknie — powiedziałem. — I jasna rzecz, zgadzamy się, że mniemanie to coś innego niż wiedza.

— Coś innego.

(Jowett)

And yet you were acknowledging a little while ago that knowledge is not the same as opinion?

Why, yes, he said: how can any reasonable being ever identify that which is infallible with that which errs?

An excellent answer, proving, I said, that we are quite conscious of a distinction between them.

Yes.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.