Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

63. Platon, Parmenides 161c3–6

Jeżeli Jedno nie jest niczemu podobne, nie może uczestniczyć w równości.

Parmenides, Arystoteles:

161c3Καὶ μὴν οὐδ' αὖ ἴσον γ' ἐστὶ τοῖς ἄλλοις· εἰ γὰρ εἴη 4ἴσον, εἴη τε ἂν ἤδη καὶ ὅμοιον ἂν εἴη αὐτοῖς κατὰ τὴν 5ἰσότητα. ταῦτα δ' ἀμϕότερα ἀδύνατα, εἴπερ μὴ ἔστιν ἕν.

6᾿Αδύνατα.

1.

οὐδ' αὖ ἴσον […] ἐστὶ τοῖς ἄλλοις (161c3)

ἕν ∥ ἴσον τοῖς ἄλλοις

Jedno ∥ równe innym

2., 3., R2.2.5

2.

εἰ […] εἴη ἴσον, εἴη τε ἂν ἤδη καὶ ὅμοιον ἂν εἴη αὐτοῖς (161c3–4)

ἕν ∦ ἴσον τοῖς ἄλλοις → ἕν ∦ ὅμοιον τοῖς ἄλλοις

Jedno ∦ równe innym → Jedno ∦ podobne innym

Zał.

3.

ταῦτα […] ἀδύνατα (161c5)

ἕν ∥ ὅμοιον τοῖς ἄλλοις

Jedno ∥ podobne innym

Zał.

(Witwicki)

— No tak. I ono też nie jest równe innym rzeczom. Bo gdyby było równe, to już by było i podobne do nich ze względu na tę równość. A to jest niemożliwe jedno i drugie, jeżeli nie istnieje Jedno.

— Niemożliwe.

(Jowett)

Again, it is not equal to the others; for if it were equal, then it would at once be and be like them in virtue of the equality; but if one has no being, then it can neither be nor be like?

It cannot.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.