Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

49. Platon, Teajtet 201b7–c7

Odrzucenie utożsamienia wiedzy z sądem prawdziwym.

Sokrates, Teajtet:

201b7ΣΩ. Οὐκοκῦν ὅταν δικαίως πεισϑῶσιν δικασταὶ περὶ ὧν 8ἰδόντι μόνον ἔστιν εἰδέναι, ἄλλως δὲ μή, ταῦτα τότε ἐξ c1ἀκοῆς κρίνοντες, ἀληϑῆ δόξαν λαβόντες, ἄνευ ἐπιστήμης 2ἔκριναν, ὀρϑὰ πεισϑέντες, εἴπερ εὖ ἐδίκασαν;

3ΘΕΑΙ. Παντάπασι μὲν οὖν.

4ΣΩ. Οὐκ ἄν, ὦ ϕίλε, εἴ γε ταὐτὸν ἦν δόξα τε ἀληϑὴς 5†καὶ δικαστήρια† καὶ ἐπιστήμη, ὀρϑά ποτ' ἂν δικαστὴς 6ἄκρος ἐδόξαζεν ἄνευ ἐπιστήμης· νῦν δὲ ἔοικεν ἄλλο τι 7ἑκάτερον εἶναι.

1.

τότε (201b8) ἀληϑῆ δόξαν λαβόντες, ἄνευ ἐπιστήμης ἔκριναν (201c1–2)

δικαστὴς ἄνευ ἐπιστήμης ∦ ὀρϑῶς κρίνων

sędzia bez wiedzy ∦ sądzący słusznie

Zał.

2.

εἴ […] ταὐτὸν ἦν δόξα τε ἀληϑὴς […] καὶ ἐπιστήμη (201c4–5), οὐκ ἄν (201c4) ὀρϑά ποτ' ἂν δικαστὴς ἄκρος ἐδόξαζεν ἄνευ ἐπιστήμης (201c5–6)

δόξα ἀληϑὴς = ἐπιστήμη → δικαστὴς ἄνευ ἐπιστήμης ∥ ὀρϑῶς κρίνων

prawdziwe mniemanie = wiedza → sędzia bez wiedzy ∥ sądzący słusznie

Zał.

3.

νῦν δὲ ἔοικεν ἄλλο τι ἑκάτερον εἶναι (201c6–7)

δόξα ἀληϑὴς ≠ ἐπιστήμη

prawdziwe mniemanie ≠ wiedza

1., 2., R2.2.2

(Witwicki)

Sokrates: Kiedy sędziom sprawiedliwy sąd zostanie wmówiony w sprawie, o której wiedzieć coś może jedynie tylko ten, który ją widział, i nikt inny i oni wtedy rzecz tylko ze słyszenia rozstrzygną, wówczas uchwycą i wydadzą sąd prawdziwy, ale bez wiedzy. Wmówiono im tylko słuszność, jeżeli dobrze rozstrzygnęli. Nieprawdaż?

Teajtet: Zupełnie słusznie.

Sokrates: Prawda, przyjacielu, gdyby jednym i tym samym był sąd prawdziwy i wiedza, to znakomity sędzia, sądząc słusznie, nigdy by się bez wiedzy nie obywał. Tymczasem zdaje się, że jedno będzie czymś innym i drugie.

(Jowett)

Soc. When, therefore, judges are justly persuaded about matters which you can know only by seeing them, and not in any other way, and when thus judging of them from report they attain a true opinion about them, they judge without knowledge and yet are rightly persuaded, if they have judged well.

Theaet. Certainly.

Soc. And yet, O my friend, if true opinion in law courts and knowledge are the same, the perfect judge could not have judged rightly without knowledge; and therefore I must infer that they are not the same.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.