Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

157. Platon, Minos 317b2–7

Z założenia, że ludzie znający się na rzeczy nie zmieniają poglądów wywodzi się, że ci, którzy robią odwrotnie nie znają się na rzeczy.

Sokrates, jego Przyjaciel:

317b2ΣΩ. ῎Αλλο τι οὖν οἵ γε ἐπιστάμενοι οὐκ ἄλλοτε ἄλλα 3συγγράψουσι περὶ τῶν αὐτῶν;

ΕΤ. Οὔ.

ΣΩ. Οὐδὲ μετα4ϑήσονταί ποτε περὶ τῶν αὐτῶν ἕτερα καὶ ἕτερα νόμιμα;

5ΕΤ. Οὐ δῆτα.

ΣΩ. ᾿Εὰν οὖν ὁρῶμέν τινας ὁπουοῦν τοῦτο 6ποιοῦντας, πότερα ϕήσομεν ἐπιστήμονας εἶναι ἢ ἀνεπιστή7μονας τοὺς τοῦτο ποιοῦντας;

ΕΤ. ᾿Ανεπιστήμονας.

1.

ἐπιστάμενοι οὐκ ἄλλοτε ἄλλα συγγράψουσι περὶ τῶν αὐτῶν (317b2–3)

ἐπιστάμενοι ∥ ἄλλα συγγράψαντες

znawcy ∥ zmieniający zdanie

Zał.

2.

τοῦτο ποιοῦντας […] ϕήσομεν […] εἶναι […] ἀνεπιστήμονας (317b5–7)

ἄλλα συγγράψαντες ⊆ ¬ ἐπιστάμενοι

zmieniający zdanie ⊆ ¬ znawcy

1., R1.3.5.1

(Regner)

Sokrates: Czyżby więc ci znawcy pisali o tym samym przedmiocie różnie w różnym czasie?

Przyjaciel: Nie.

Sokrates: Ani chybi nie stanowili o tym samym przedmiocie raz takich, drugi raz innych praw?

Przyjaciel: Oczywiście.

Sokrates: Jeżeli przeto ujrzymy gdzieś, że niektórzy tak postępują, to czy o tych, którzy tak postępują, powiemy, że są znawcami, czy nieukami?

Przyjaciel: Nieukami.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.