Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

117. Platon, Gorgiasz 474c4–d2

Sokrates dowiaduje się od Polosa, że o ile czynienie niesprawiedliwości (krzywdzenie) jest brzydsze od jego doznawania (doznawania krzywdy), to wcale nie jest gorsze.

Sokrates, Polos:

474c4ΣΩ. Λέγε δή μοι, ἵν' εἰδῇς, ὥσπερ ἂν εἰ ἐξ ἀρχῆς σε 5ἠρώτων· πότερον δοκεῖ σοι, ὦ Πῶλε, κάκιον εἶναι, τὸ 6ἀδικεῖν ἢ τὸ ἀδικεῖσϑαι;

ΠΩΛ. Τὸ ἀδικεῖσϑαι ἔμοιγε.

7ΣΩ. Τί δὲ δή; αἴσχιον πότερον τὸ ἀδικεῖν ἢ τὸ ἀδικεῖσϑαι; 8ἀποκρίνου.

ΠΩΛ. Τὸ ἀδικεῖν.

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ κάκιον, 9εἴπερ αἴσχιον.

ΠΩΛ. ῞Ηκιστά γε.

ΣΩ. Μανϑάνω· οὐ d1ταὐτὸν ἡγῇ σύ, ὡς ἔοικας, καλόν τε καὶ ἀγαϑὸν καὶ κακὸν 2καὶ αἰσχρόν.

ΠΩΛ. Οὐ δῆτα.

1.

δοκεῖ σοι […] κάκιον εἶναι, τὸ ἀδικεῖν ἢ τὸ ἀδικεῖσϑαι; (474c5) τὸ ἀδικεῖσϑαι (474c6)

τὸ ἀδικεῖσϑαι τοῦ ἀδικεῖν ⊆ κάκιον

krzywdzenie od krzywdy ⊆ gorsze

Zał.

2.

αἴσχιον πότερον τὸ ἀδικεῖν ἢ τὸ ἀδικεῖσϑαι; (474c7) Τὸ ἀδικεῖν (474c8)

τὸ ἀδικεῖσϑαι τοῦ ἀδικεῖν ∥ αἴσχιον

krzywdzenie od krzywdy ∥ brzydsze

Zał.

3.

οὐ ταὐτὸν […] καλόν τε καὶ ἀγαϑὸν καὶ κακὸν καὶ αἰσχρόν (474c9–d2)

αἴσχιον ≠ κάκιον

brzydsze ≠ gorsze

1., 2., R1.3.7.1

(Siwek)

Sokrates: Powiedz mi zatem, a będziesz wiedział, jakbym cię od początku zaczął pytać: co z dwojga wydaje ci się, Polosie, gorsze — popełnić niesprawiedliwość czy ją znosić?

Polos: Wydaje mi się, że znosić.

Sokrates: A co jest szpetniejsze? Czy popełnić niesprawiedliwość, czy ją znosić? Odpowiedz.

Polos: Popełnić niesprawiedliwość.

Sokrates: A zatem, jeśli szpetniejsze, to i gorsze?

Polos: Wcale nie.

Sokrates: Rozumiem; jak się wydaje, nie uważasz, by tym samym było dobro i piękno, szpetota i zło.

Polos: Nie, wcale.

(Jowett)

Soc. Tell me, then, and you will know, and let us suppose that I am beginning at the beginning: which of the two, Polus, in your opinion, is the worst? — to do injustice or to suffer?

Pol. I should say that suffering was worst.

Soc. And which is the greater disgrace? — Answer.

Pol. To do.

Soc. And the greater disgrace is the greater evil?

Pol. Certainly not.

Soc. I understand you to say, if I am not mistaken, that the honourable is not the same as the good, or the disgraceful as the evil?

Pol. Certainly not.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.