Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

92. Platon, Laches 193d1–10

Temat ten sam.

Sokrates, Laches:

193d1ΣΩ. Οὐκοῦν αἰσχρὰ ἡ ἄϕρων τόλμα τε καὶ καρτέρησις 2ἐν τῷ πρόσϑεν ἐϕάνη ἡμῖν οὖσα καὶ βλαβερά;

3ΛΑ. Πάνυ γε.

4ΣΩ. ῾Η δέ γε ἀνδρεία ὡμολογεῖτο καλόν τι εἶναι.

5ΛΑ. ῾Ωμολογεῖτο γάρ.

6ΣΩ. Νῦν δ' αὖ πάλιν ϕαμὲν ἐκεῖνο τὸ αἰσχρόν, τὴν 7ἄϕρονα καρτέρησιν, ἀνδρείαν εἶναι.

8ΛΑ. ᾿Εοίκαμεν.

9ΣΩ. Καλῶς οὖν σοι δοκοῦμεν λέγειν;

10ΛΑ. Μὰ τὸν Δί', ὦ Σώκρατες, ἐμοὶ μὲν οὔ.

1.

αἰσχρὰ ἡ ἄϕρων τόλμα τε καὶ καρτέρησις (193d1)

ἄϕρων καρτέρησις ∥ καλόν

nierozsądna wytrwałość ∥ piękne

Zał.

2.

῾Η δέ γε ἀνδρεία ὡμολογεῖτο καλόν τι εἶναι (193d4)

ἀνδρεία ⊆ καλόν

męstwo ⊆ piękne

Zał.

3.

οὔ (193d10) καλῶς (193d9) ϕαμὲν […] τὴν ἄϕρονα καρτέρησιν, ἀνδρείαν εἶναι (193d6–7)

ἄϕρων καρτέρησις ∥ ἀνδρεία

nierozsądna wytrwałość ∥ męstwo

1., 2., R1.2.4.4

(Witwicki)

Sokrates: Nieprawdaż; a przecież brzydką nam się wydała nierozsądna zuchwałość i wytrwałość przed chwilą. — I brzydką i szkodliwą?

Laches: Tak jest.

Sokrates: A stanęła między nami zgoda, że męstwo jest czymś pięknym.

Laches: Stanęła zgoda przecież.

Sokrates: A teraz znowu mówimy, że tamto brzydkie, ta nierozsądna wytrwałość bywa męstwem.

Laches: Jakoś niby tak mówimy.

Sokrates: A wydaje ci się, że dobrze mówimy?

Laches: Na Zeusa, Sokratesie, mnie zgoła nie.

(Jowett)

Soc. But foolish boldness and endurance appeared before to be base and hurtful to us.

La. Quite true.

Soc. Whereas courage was acknowledged to be a noble quality.

La. True.

Soc. And now on the contrary we are saying that the foolish endurance, which was before held in dishonour, is courage.

La. Very true.

Soc. And are we right in saying so?

La. Indeed, Socrates, I am sure that we are not right.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.