Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

75. Platon, Alkibiades I 129e3–8

Człowiek nie jest swoim ciałem.

Sokrates, Alkibiades:

129e3ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ παντὶ τῷ σώματι χρῆται ἅνϑρωπος;

4ΑΛ. Πάνυ γε.

5ΣΩ. ῞Ετερον δ' ἦν τό τε χρώμενον καὶ ᾧ χρῆται;

6ΑΛ. Ναί.

7ΣΩ. ῞Ετερον ἄρα ἅνϑρωπός ἐστι τοῦ σώματος τοῦ ἑαυτοῦ;

8ΑΛ. ῎Εοικεν.

1.

τῷ σώματι χρῆται ἅνϑρωπος (129e3)

ἅνϑρωπος χρῆται σώματι

człowiek używa ciało

Zał.

2.

῞Ετερον δ' ἦν τό τε χρώμενον καὶ ᾧ χρῆται (129e5)

x χρῆται yxy

x używa yxy

Zał.

3.

῞Ετερον ἄρα ἅνϑρωπός ἐστι τοῦ σώματος τοῦ ἑαυτοῦ (129e7)

ἅνϑρωπος ≠ σῶμα

człowiek ≠ ciało

1., 2., R2.1.1

(Regner)

Sokrates: Czy człowiek nie posługuje się również całym ciałem?

Alkibiades: Owszem.

Sokrates: Czym innym zaś posługujące się i to, czym się posługuje?

Alkibiades: Tak.

Sokrates: Człowiek różni się przeto od własnego ciała?

Alkibiades: Wydaje się, że tak.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.