Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

113. Platon, Protagoras 360a8–b4

Sokrates wskazuje, że jeśli odważni się nawet boją, to jest to dobry strach.

Sokrates, Protagoras:

360a8Οὐκοῦν ὅλως οἱ b1ἀνδρεῖοι οὐκ αἰσχροὺς ϕόβους ϕοβοῦνται, ὅταν ϕοβῶνται, 2οὐδὲ αἰσχρὰ ϑάρρη ϑαρροῦσιν;

᾿Αληϑῆ, ἔϕη.

Εἰ δὲ μὴ 3αἰσχρά, ἆρ' οὐ καλά;

῾Ωμολόγει.

Εἰ δὲ καλά, καὶ ἀγαϑά;

4Ναί.

1.

οἱ ἀνδρεῖοι οὐκ αἰσχροὺς ϕόβους ϕοβοῦνται, ὅταν ϕοβῶνται, οὐδὲ αἰσχρὰ ϑάρρη ϑαρροῦσιν (360a8–b2)

ϕόβος καὶ ϑάρρη ἀνδρείων ∥ αἰσχρόν

strach i zuchwalstwo odważnych ∥ brzydkie

Zał.

2.

Εἰ […] μὴ αἰσχρά, ἆρ' οὐ καλά (360b2–3)

¬ αἰσχρόν ⊆ καλόν

¬ brzydkie ⊆ piękne

Zał.

3.

Εἰ […] καλά, καὶ ἀγαϑά (360b3)

καλόν ⊆ ἀγαϑόν

piękne ⊆ dobre

Zał.

[4.

ϕόβος καὶ ϑάρρη ἀνδρείων ⊆ ἀγαϑόν

strach i zuchwalstwo odważnych ⊆ dobre

1., 2., 3., R1.3.5.9]

(Regner)

— A czy w ogóle nie jest tak, że odważni, jeśli się obawiają, nie są ogarnięci szpetnym lękiem ani nie są zuchwali szkaradnym zuchwalstwem?

— To prawda — powiedział.

— Jeśli zaś nie są szkaradne, to czy nie są piękne?

— Są piękne.

— Jeśli zaś piękne, to i dobre?

— Tak.

(Jowett)

And the courageous man has no base fear or base confidence?

True, he replied.

And if not base, then honourable?

He admitted this.

And if honourable, then good?

Yes.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.