Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

100. Platon, Eutydem 286d4–10

Dionizodor, pytany przez Sokratesa, stwierdza, że nie tylko nie można mówić nieprawdy, ale i nie można mniemać fałszywie.

Sokrates, Dionizodor; Sokrates jako narrator:

286d4Οὐδ' ἄρα ψευδής, ἦν δ' ἐγώ, δόξα ἔστι τὸ παράπαν.

5Οὐκ ἔϕη.

6Οὐδ' ἄρα ἀμαϑία οὐδ' ἀμαϑεῖς ἄνϑρωποι· ἢ οὐ τοῦτ' ἂν 7εἴη ἀμαϑία, εἴπερ εἴη, τὸ ψεύδεσϑαι τῶν πραγμάτων;

8Πάνυ γε, ἔϕη.

9᾿Αλλὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν, ἦν δ' ἐγώ.

10Οὐκ ἔϕη.

1.

Οὐδε […] ψευδής […] δόξα ἔστι (286d4)

ψευδής δόξα ∥ ὄν

błędne mniemanie ∥ istniejące

Zał.

2.

ἂν εἴη ἀμαϑία […] τὸ ψεύδεσϑαι τῶν πραγμάτων (286d6–7)

ἀμαϑία ⊆ ψευδής δόξα

niewiedza ⊆ błędne mniemanie

Zał.

3.

ἀμαϑία (286d6) οὐκ ἔστιν (286d9)

ἀμαϑία ∥ ὄν

niewiedza ∥ istniejące

1., 2., R1.2.4.2

(Witwicki)

Jak to? — mówię. — Więc błędne mniemanie nawet nie istnieje w ogóle?

Nie — powiada.

Ani niewiedza, ani ludzie niewiedzący? Czyż nie to byłoby niewiedzą, gdyby istniało: być w błędzie co do rzeczywistości?

No tak — powiada.

Ale tego nie ma w ogóle — mówię.

Nie — powiada.

(Jowett)

Then there is no such thing as false opinion?

No, he said.

Then there is no such thing as ignorance, or men who are ignorant; for is not ignorance, if there be such a thing, a mistake of fact?

Certainly, he said.

And that is impossible?

Impossible, he replied.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.