Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

73. Platon, Alkibiades I 116c9–d4

Sprawiedliwość przynosi korzyść.

Sokrates, Alkibiades:

116c9ΣΩ. Μνημονεύεις οὖν περὶ τῶν δικαίων πῶς ὡμολογή10σαμεν;

11ΑΛ. Οἶμαί γε τοὺς τὰ δίκαια πράττοντας ἀναγκαῖον 12εἶναι καλὰ πράττειν.

13ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ τοὺς τὰ καλὰ ἀγαϑά;

14ΑΛ. Ναί.

d1ΣΩ. Τὰ δὲ ἀγαϑὰ συμϕέρειν;

2ΑΛ. Ναί.

3ΣΩ. Τὰ δίκαια ἄρα, ὦ ᾿Αλκιβιάδη, συμϕέροντά ἐστιν.

4ΑΛ. ῎Εοικεν.

1.

Οἶμαί γε τοὺς τὰ δίκαια πράττοντας ἀναγκαῖον εἶναι καλὰ πράττειν (116c11–12)

δίκαια πράγματα ⊆ καλά

czyny sprawiedliwe ⊆ piękne

Zał.

2.

καὶ τοὺς τὰ καλὰ ἀγαϑά (116c13)

καλά ⊆ ἀγαϑά

piękne ⊆ dobre

Zał.

3.

Τὰ δὲ ἀγαϑὰ συμϕέρειν (116d1)

ἀγαϑά ⊆ συμϕέροντα

dobre ⊆ korzystne

Zał.

4.

Τὰ δίκαια […] συμϕέροντά ἐστιν (116d3)

δίκαια πράγματα ⊆ συμϕέροντα

czyny sprawiedliwe ⊆ korzystne

1., 2., 3., R1.1.1.3

(Regner)

Sokrates: Pamiętasz zaś, jakeśmy się zgodzili co do sprawiedliwego?

Alkibiades: Sądzę, że idzie o to, iż ci, którzy czynią sprawiedliwe, czynią też koniecznie piękne.

Sokrates: Czy również ci, którzy czynią piękne, nie czynią tego, co dobre?

Alkibiades: Tak.

Sokrates: Dobre zaś przynosi korzyść?

Alkibiades: Tak.

Sokrates: A więc sprawiedliwe jest korzystne?

Alkibiades: Tak się wydaje.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.