Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

7. Eurypides, Cyklop 669–675

Odyseusz właśnie wydłubał Cyklopowi oko. Cyklop zalany krwią wychodzi z groty i zastawia po omacku wejście. Przodownik chóru satyrów zwraca się do niego tymi słowami:

669Χο. τί χρῆμ' ἀυτεῖς, ὦ Κύκλωψ;

Κυ. ἀπωλόμην.

670Χο. αἰσχρός γε ϕαίνῃ.

Κυ. κἀπὶ τοῖσδέ γ' ἄϑλιος.

671Χο. μεϑύων κατέπεσες ἐς μέσους τοὺς ἄνϑρακας;

672Κυ. Οὖτίς μ' ἀπώλεσ'.

Χο. οὐκ ἄρ' οὐδεὶς ἠδίκει.

673Κυ. Οὖτίς με τυϕλοῖ βλέϕαρον.

Χο. οὐκ ἄρ' εἶ τυϕλός.

674Κυ. ὡς δὴ σύ —

Χο. καὶ πῶς σ' οὔτις ἂν ϑείη τυϕλόν;

675Κυ. σκώπτεις. ὁ δ' Οὖτις ποῦ 'στιν;

Χο. οὐδαμοῦ, Κύκλωψ.

Nie ma tu żadnego dowodu, ale jest ciekawa zabawa z negacją.

(Łanowski)

przodownik chóru

669 Czemu tak krzyczysz, Cyklopie?

cyklop

Zginąłem!

przodownik chóru

670 Brzydko wyglądasz.

cyklop

Dodaj — nieszczęśliwie!

przodownik chóru

671 Kiedyś się upił, upadłeś na węgle?

cyklop

672 To Nikt!

przodownik chóru

A zatem nikt ciebie nie skrzywdził!

cyklop

673 To Nikt! Oślepił.

przodownik chóru

Więc nie jesteś ślepy.

cyklop

674 Tak — jak ty mówisz…

przodownik chóru

Nikt może oślepić?

cyklop

675 Szydzisz. A gdzie jest Nikt?

przodownik chóru

Cyklopie, nigdzie!


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.