Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

152. Platon, Timajos 29a2–6 & 30c2–5

Świat nie mógł być stworzony na podobieństwo jakiejś rzeczy niedoskonałej.

Fragment wykładu Timajosa:

29a2εἰ μὲν δὴ καλός ἐστιν ὅδε ὁ κόσμος

3τε δημιουργὸς ἀγαϑός,

δῆλον ὡς πρὸς τὸ ἀίδιον ἔβλεπεν·

εἰ 4δὲ ὃ μηδ' εἰπεῖν τινι ϑέμις, πρὸς γεγονός.

παντὶ δὴ σαϕὲς 5ὅτι πρὸς τὸ ἀίδιον·

ὁ μὲν γὰρ κάλλιστος τῶν γεγονότων,

6δ' ἄριστος τῶν αἰτίων.

[…]

30c2Τούτου δ' ὑπάρχοντος αὖ τὰ τούτοις ἐϕεξῆς ἡμῖν λεκτέον,

3τίνι τῶν ζῴων αὐτὸν εἰς ὁμοιότητα ὁ συνιστὰς συνέστησεν.

4τῶν μὲν οὖν ἐν μέρους εἴδει πεϕυκότων μηδενὶ καταξιώσωμεν 5

ἀτελεῖ γὰρ ἐοικὸς οὐδέν ποτ' ἀν γένοιτο καλόν.

1.

ὁ κόσμος (29a2) κάλλιστος τῶν γεγονότων (29a5)

κόσμος ⊆ καλόν

świat ⊆ piękne

Zał.

2.

τῶν […] ἐν μέρους εἴδει πεϕυκότων μηδενὶ καταξιώσωμεν (30c4)

κόσμος ∥ ἀτελεῖ ἐοικὸς

świat ∥ podobizna niedoskonałego

1., 3., R1.2.4.3

3.

ἀτελεῖ […] ἐοικὸς οὐδέν ποτ' ἀν γένοιτο καλόν (30c5)

ἀτελεῖ ἐοικὸς ∥ piękne

podobizna niedoskonałego ∥ piękne

Zał.

(Siwek)

Jeśli ten świat jest piękny,

a jego konstruktor jest dobry,

jasno stąd wynika, że patrzył na model wieczny.

W przeciwnym bowiem razie — tego nawet przypuścić nie można — patrzyłby na model zrodzony.

Świat bowiem jest rzeczą najpiękniejszą spośród zrodzonych,

a jego budowniczy jest najdoskonalszą z przyczyn.

[…]

Po ustaleniu tego punktu przychodzi nam jeszcze z kolei mówić o tym, co się z nim bezpośrednio łączy:

na podobieństwo jakiego Żyjącego Stwórca zbudował świat?

Przecież nie można przypuścić, żeby to uczynił na podobieństwo którejś spośród rzeczy, która ma kształt części.

Cokolwiek bowiem jest podobne do rzeczy niedoskonałej, nie może być piękne.

(Jowett)

If the world be indeed fair

and the artificer good,

it is manifest that he must have looked to that which is eternal;

but if what cannot be said without blasphemy is true, then to the created pattern.

Every one will see that he must have looked to, the eternal;

for the world is the fairest of creations

and he is the best of causes.

[…]

This being supposed, let us proceed to the next stage:

In the likeness of what animal did the Creator make the world?

It would be an unworthy thing to liken it to any nature which exists as a part only;

for nothing can be beautiful which is like any imperfect thing.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.