Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

127. Platon, Hippiasz większy 295e5–10

Sokrates z Hippiaszem szukają definicji piękna.

Sokrates, Hippiasz:

295e5ΣΩ. ᾿Ορϑῶς ἄρα νῦν λέγομεν ὅτι τυγχάνει παντὸς ὂν 6μᾶλλον καλὸν τὸ χρήσιμον;

ΙΠ. ᾿Ορϑῶς μέντοι, ὦ Σώ7κρατες.

ΣΩ. Οὐκοῦν τὸ δυνατὸν ἕκαστον ἀπεργάζεσϑαι, εἰς 8ὅπερ δυνατόν, εἰς τοῦτο καὶ χρήσιμον, τὸ δὲ ἀδύνατον 9ἄχρηστον;

ΙΠ. Πάνυ γε.

ΣΩ. Δύναμις μὲν ἄρα καλόν, 10ἀδυναμία δέ αἰσχρόν;

ΙΠ. Σϕόδρα γε.

1.

παντὸς ὂν […] καλὸν τὸ χρήσιμον (295e5–6)

χρήσιμον = καλόν

przydatne = piękne

Zał.

2.

τὸ δυνατὸν ἕκαστον […] χρήσιμον (295e7–8)

δυνατόν ⊆ χρήσιμον

zdolne ⊆ przydatne

Zał.

3.

τὸ δὲ ἀδύνατον ἄχρηστον (295e8–9)

ἀδύνατον ∥ χρήσιμον

niezdolne ∥ przydatne

Zał.

4.

Δύναμις μὲν ἄρα καλόν (295e9)

δυνατόν ⊆ καλόν

zdolne ⊆ piękne

1., 2., R1.2.1.4

5.

ἀδυναμία δέ αἰσχρόν (295e10)

ἀδύνατον ∥ καλόν

niezdolne ∥ piękne

1., 3., R1.2.8.4

(Witwicki)

sokrates. Więc słusznie teraz mówimy, że na wszelki sposób to, co przydatne, jest piękne?

hippiasz. Słusznie doprawdy, Sokratesie.

sokrates. A nieprawdaż, że to, co zdolne coś zrobić, jest i przydatne do tego, do czego jest zdolne, a co niezdolne, to nieprzydatne?

hippiasz. Tak jest.

sokrates. Zatem moc to piękno, a niemoc to brzydota?

hippiasz. Bardzo stanowczo tak!


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.