Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

154. Platon, Timajos 31b4–8

Z czego Bóg stworzył świat?

Fragment wykładu Timajosa:

31b4Σωματοειδὲς δὲ δὴ καὶ ὁρατὸν ἁπτόν τε δεῖ τὸ γενόμενον 5εἶναι,

χωρισϑὲν δὲ πυρὸς οὐδὲν ἄν ποτε ὁρατὸν γένοιτο,

οὐδὲ 6ἁπτὸν ἄνευ τινὸς στερεοῦ,

στερεὸν δὲ οὐκ ἄνευ γῆς·

ὅϑεν ἐκ 7πυρὸς καὶ γῆς τὸ τοῦ παντὸς ἀρχόμενος συνιστάναι σῶμα ὁ 8ϑεὸς ἐποίει.

1.

ὁρατὸν ἁπτόν τε δεῖ τὸ γενόμενον εἶναι (31b4–5)

γενόμενον ⊆ ὁρατόν ∩ ἁπτόν

stworzone ⊆ widzialne ∩ dotykalne

Zał.

2.

χωρισϑὲν δὲ πυρὸς οὐδὲν ἄν ποτε ὁρατὸν γένοιτο (31b5)

ὁρατόν ⊆ ἐκ πυρός

widzialne ⊆ z ognia

Zał.

3.

οὐδὲ ἁπτὸν ἄνευ τινὸς στερεοῦ (31b5–6)

ἁπτόν ⊆ στερεόν

dotykalne ⊆ stałe

Zał.

4.

στερεὸν δὲ οὐκ ἄνευ γῆς (31b6)

στερεόν ⊆ ἐκ γῆς

stałe ⊆ z ziemi

Zał.

5.

ὅϑεν ἐκ πυρὸς καὶ γῆς τὸ τοῦ παντὸς ἀρχόμενος συνιστάναι σῶμα ὁ ϑεὸς ἐποίει (31b6–8)

γενόμενον⊆ ἐκ πυρός ∩ ἐκ γῆς

stworzone ⊆ z ognia ∩ z ziemi

1., 2., 3., 4., R1.2.6.5

(Siwek)

To, co się zrodziło, musi być cielesne, widzialne i dotykalne.

Lecz nic nie mogłoby być widzialne bez ognia,

ani dotykalne bez tego, co jest w stanie stałym [bryłą],

ani nie mogłoby być niczego w stanie stałym bez ziemi.

Pochodzi to stąd, że gdy Bóg zaczynał składać ciało świata, używał do tego celu ognia i ziemi.

(Jowett)

Now that which is created is of necessity corporeal, and also visible and tangible.

And nothing is visible where there is no fire,

or tangible which has no solidity,

and nothing is solid without earth.

Wherefore also God in the beginning of creation made the body of the universe to consist of fire and earth.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.