Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

16. Hipokrates, O naturze ludzkiej II

Hipokrates przeciwstawia się teoriom lekarskim tworzonym na wzór teorii fizjologów jońskich, mówiącym, że człowiek składa się wyłącznie z krwi, żółci lub flegmy. Zamiast tego uważa, że na człowieka składa się więcej elementów. Dowód jest podwójny.

IIἐγὼ δέ ϕημι, εἰ ἓν ἦν ὥνϑρωπος, οὐδέποτ' ἂν ἤλγεεν· οὐδὲ γὰρ ἂν ἦν ὑϕ' ὅτου ἀλγήσειεν ἓν ἐών· εἰ δ' οὖν καὶ ἀλγήσειεν, ἀνάγκη καὶ τὸ ἰώμενον ἓν εἶναι· νῦν δὲ πολλά· πολλὰ γάρ ἐστιν ἐν τῷ σώματι ἐνεόντα, ἅ, ὅταν ὑπ' ἀλλήλων παρὰ ϕύσιν ϑερμαίνηταί τε καὶ ψύχηται, καὶ ξηραίνηται καὶ ὑγραίνηται, νούσους τίκτει· ὥστε πολλαὶ μὲν ἰδέαι τῶν νοσημάτων, πολλὴ δὲ καὶ ἡ ἴησις ἐστίν.

1.

εἰ ἓν ἦν ὥνϑρωπος, οὐδέποτ' ἂν ἤλγεεν (II)

ἄνϑρωπος ⊆ ἕν → ἄνϑρωπος ∥ ἀλγῶν

człowiek ⊆ jedno → człowiek ∥ cierpiący

2., R3.4.8

2.

οὐδὲ […] ἂν ἦν ὑϕ' ὅτου ἀλγήσειεν ἓν ἐών (II)

ἕν ∥ ἀλγῶν

jedno ∥ cierpiący

Zał.

[3.

ἄνϑρωπος ∦ ἀλγῶν

człowiek ∦ cierpiący

Fakt]

4.

πολλὰ […] ἐστιν ἐν τῷ σώματι ἐνεόντα (II)

ἄνϑρωπος ⊈ ἕν

człowiek ⊈ jedno

1., 3., R2.2.6

5.

εἰ […] καὶ ἀλγήσειεν, ἀνάγκη καὶ τὸ ἰώμενον ἓν εἶναι (II)

ἄνϑρωπος ∦ ἕν → ἰώμενον ∦ ἕν

człowiek ∦ jedno → lekarstwo ∦ jedno

Zał.

6.

νῦν δὲ πολλά (II)

ἰώμενον ∥ ἕν

lekarstwo ∥ jedno

Fakt

7.

πολλὰ […] ἐστιν ἐν τῷ σώματι ἐνεόντα (II)

ἄνϑρωπος ∥ ἕν

człowiek ∥ jedno

5., 6., R2.2.5

(Loeb)

… but I hold that if man were a unity he would never feel pain, as there would be nothing from which a unity could suffer pain. And even if he were to suffer, the cure too would have to be one. But as a matter of fact cures are many. For in the body are many constituents, which, by heating, by cooling, by drying or by wetting one another contrary to nature, engender diseases; so that both the forms of diseases are many and the healing of them is manifold.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.