Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

105. Platon, Eutydem 300a1–5

Eutydem skłania Ktezippa do przyznania, że suknie mogą widzieć.

Eutydem, Ktezippos; Sokrates jako narrator:

300a1Πότερον δὲ ὁρῶσιν, ἔϕη ὁ Εὐϑύδημος, καὶ Σκύϑαι τε καὶ 2οἱ ἄλλοι ἄνϑρωποι τὰ δυνατὰ ὁρᾶν ἢ τὰ ἀδύνατα;

Τὰ 3δυνατὰ δήπου.

Οὐκοῦν καὶ σύ, ἔϕη;

Κἀγώ.

῾Ορᾷς οὖν 4τὰ ἡμέτερα ἱμάτια;

Ναί.

Δυνατὰ οὖν ὁρᾶν ἐστὶν ταῦτα.

5῾Υπερϕυώς, ἔϕη ὁ Κτήσιππος.

Τί δέ; ἦ δ' ὅς.

Μηδέν.

1.

ὁρῶσιν […] οἱ […] ἄνϑρωποι τὰ δυνατὰ ὁρᾶν (300a1–2)

ὁρώμενα ⊆ δυνατὰ ὁρᾶν

widziane ⊆ obdarzone wzrokiem

Zał.

2.

῾Ορᾷς […] τὰ ἡμέτερα ἱμάτια (300a3–4)

ἱμάτια ⊆ ὁρώμενα

suknie ⊆ widziane

Zał.

3.

Δυνατὰ οὖν ὁρᾶν ἐστὶν ταῦτα (300a4)

ἱμάτια ⊆ δυνατὰ ὁρᾶν

suknie ⊆ obdarzone wzrokiem

1., 2., R1.1.1.2

Przez „obdarzone wzrokiem” spróbowałem przetłumaczyć greckie „τὰ δυνατὰ ὁρᾶν”, co może oznaczać zarówno „mogące być widziane”, jak i „mogące widzieć”; w pierwszym sensie obdarzone wzrokiem byłoby to, na co pada wzrok, w drugim to, co dysponuje wzrokiem. Ani Witwickiemu, ani Elzenbergowi i Krońskiej nie udało się nic wymyślić lepszego.

(Witwicki)

A czy i Scytowie — powiada Eutydem — i inni ludzie też widzą takie rzeczy, które mogą widzieć, czy też takie, co do których to jest niemożliwością?

Takie, które mogą widzieć, oczywiście.

Nieprawdaż? I ty też tak samo?

I ja też.

Więc ty widzisz nasze suknie?

Tak.

Więc one mogą widzieć?

I to pierwszorzędnie — powiedział Ktezippos.

A co mianowicie? — powiada.

Nic.

(Jowett)

And do the Scythians and others see that which has the quality of vision, or that which has not? said Euthydemus.

That which has the quality of vision clearly.

And you also see that which has the quality Of vision? he said.

Yes, I do.

Then do you see our garments?

Yes.

Then our garments have the quality of vision.

They can see to any extent, said Ctesippus.

What can they see?

Nothing.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.