Summary: The Pre-Aristotelian Formal Logic

Część I - Logika formalna przed Arystotelesem

 1. Wstęp
 2. Objaśnienia ważniejszych pojęć
 3. Wybrane dotychczasowe ujęcia przedarystotelesowej logiki formalnej
 4. Plan badań i metodologia
 5. Opis zgromadzonego materiału źródłowego
 6. Fragmenta praearistotelicorum — przykłady
 7. Analiza wyników
 8. Rozstrzygnięcia
 9. Bibliografia

Część II - Katalog przedarystotelesowych fragmentów logicznych

I. Fragmenta prearistotelicorum

 1. Układ pozycji katalogowej
 2. System przyjęty w formalizacji
 3. Reguły logiczne znalezione u prearystotelików
 4. Kanon pism prearystotelików
 5. Spis znalezionych fragmentów logicznych w pismach prearystotelików
 6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików
 7. Dodatek 1.: fragmenty logiczne we fragmentach presokratyków
 8. Dodatek 2.: fragmenty logiczne w pismach pseudoplatońskich

II. Zależności statystyczne

Marek Jerzy. Minakowski, Prehistoria logiki formalnej

I. Fragmenta prearistotelicorum

6. Katalog fragmentów logicznych znalezionych w pismach prearystotelików

149. Platon, Timajos 28a6–b2 & 28c3–29b1

Świat został stworzony na podobieństwo wzoru idealnego.

Fragment wykładu Timajosa:

28a6ὅτου μὲν οὖν ἂν ὁ δημιουργὸς πρὸς τὸ κατὰ ταὐτὰ 7ἔχον βλέπων ἀεί, τοιούτῳ τινὶ προσχρώμενος παραδείγματι, 8τὴν ἰδέαν καὶ δύναμιν αὐτοῦ ἀπεργάζηται,

καλὸν ἐξ ἀνάγκης b1οὕτως ἀποτελεῖσϑαι πᾶν·

οὗ δ' ἂν εἰς γεγονός, γεννητῷ 2παραδείγματι προσχρώμενος,

οὐ καλόν.

[…]

28c3τὸν μὲν οὖν ποιητὴν καὶ πατέρα 4τοῦδε τοῦ παντὸς εὑρεῖν τε ἔργον

καὶ εὑρόντα εἰς πάντας 5ἀδύνατον λέγειν·

τόδε δ' οὖν πάλιν ἐπισκεπτέον περὶ αὐτοῦ,

6πρὸς πότερον τῶν παραδειγμάτων ὁ τεκταινόμενος αὐτὸν 29a1ἀπηργάζετο,

πότερον πρὸς τὸ κατὰ ταὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχον

2ἢ πρὸς τὸ γεγονός.

εἰ μὲν δὴ καλός ἐστιν ὅδε ὁ κόσμος

3τε δημιουργὸς ἀγαϑός,

δῆλον ὡς πρὸς τὸ ἀίδιον ἔβλεπεν·

εἰ 4δὲ ὃ μηδ' εἰπεῖν τινι ϑέμις, πρὸς γεγονός.

παντὶ δὴ σαϕὲς 5ὅτι πρὸς τὸ ἀίδιον·

ὁ μὲν γὰρ κάλλιστος τῶν γεγονότων,

6δ' ἄριστος τῶν αἰτίων.

οὕτω δὴ γεγενημένος πρὸς τὸ λόγῳ 7καὶ ϕρονήσει περιληπτὸν καὶ κατὰ ταὐτὰ ἔχον δεδημιούρb1γηται.

1.

ὅτου μὲν οὖν ἂν ὁ δημιουργὸς πρὸς τὸ κατὰ ταὐτὰ ἔχον βλέπων ἀεί, τοιούτῳ τινὶ προσχρώμενος παραδείγματι, […] καλὸν ἐξ ἀνάγκης οὕτως ἀποτελεῖσϑαι πᾶν· οὗ δ' ἂν εἰς γεγονός, γεννητῷ παραδείγματι προσχρώμενος, οὐ καλόν (28a6–b2)

δεδημιουργημένον πρὸς κατὰ ταὐτὰ ἔχον = καλόν

stworzone według niezmiennego = piękne

Zał.

2.

εἰ μὲν δὴ καλός ἐστιν ὅδε ὁ κόσμος ὅ τε δημιουργὸς ἀγαϑός, δῆλον ὡς πρὸς τὸ ἀίδιον ἔβλεπεν (29a2–3)

κόσμος ⊆ καλός ∧ δημιουργός ⊆ ἀγαϑός → κόσμος ⊆ πρὸς τὸ ἀίδιον δεδημιουργημένον

kosmos ⊆ piękny ∧ demiurg ⊆ dobry → kosmos ⊆ stworzone według wiecznego

Zał.

3.

παντὶ δὴ σαϕὲς ὅτι πρὸς τὸ ἀίδιον (29a4–5)

κόσμος ⊆ πρὸς τὸ ἀίδιον δεδημιουργημένον

kosmos ⊆ stworzony według wiecznego

2., 4., R2.1.2

4.

ὁ μὲν γὰρ κάλλιστος τῶν γεγονότων, ὁ δ' ἄριστος τῶν αἰτίων (29a5–6)

κόσμος ⊆ καλός ∧ δημιουργός ⊆ ἀγαϑός

kosmos ⊆ piękny ∧ demiurg ⊆ dobry

Zał.

5.

πρὸς (29a6) κατὰ ταὐτὰ ἔχον δεδημιούργηται (29a7–b1)

κόσμος ⊆ δεδημιουργημένον πρὸς κατὰ ταὐτὰ ἔχον

kosmos ⊆ stworzone według niezmiennego

1., 4., R1.2.1.6

(Witwicki)

Ile razy ten, co coś tworzy z oczyma nieustannie utkwionymi w to, co istnieje samo w sobie, i posługuje się takim modelem, ile razy stara się wywołać w swej kreacji jego formę i jej cechy,

tyle razy wszystko to, co tak tworzy, jest z konieczności piękne.

Przeciwnie, jeśli wpatruje się w to, co jest zrodzone, jeśli posługuje się modelem zrodzonym,

jego kreacja nie będzie piękna.

[…]

Znaleźć Twórcę i Ojca tego całego Wszechświata jest wielkim przedsięwzięciem.

Lecz gdy się Go odkryło, jest niemożliwe objawić Go wszystkim.

Należy zatem zbadać, według którego z dwóch modeli budowniczy świata zbudował go:

czy według tego, który jest zawsze tym samym,

czy według tego, który jest zrodzony.

Jeśli ten świat jest piękny,

a jego konstruktor jest dobry,

jasno stąd wynika, że patrzył na model wieczny.

W przeciwnym bowiem razie — tego nawet przypuścić nie można — patrzyłby na model zrodzony.

Świat bowiem jest rzeczą najpiękniejszą spośród zrodzonych,

a jego budowniczy jest najdoskonalszą z przyczyn.

Konsekwentnie, świat zrodzony w tych warunkach został utworzony według modelu, który jest przedmiotem rozumu i myśli, i jest tym samym.

(Jowett)

The work of the creator, whenever he looks to the unchangeable and fashions the form and nature of his work after an unchangeable pattern,

must necessarily be made fair and perfect;

but when he looks to the created only, and uses a created pattern,

it is not fair or perfect.

[…]

But the father and maker of all this universe is past finding out;

and even if we found him, to tell of him to all men would be impossible.

And there is still a question to be asked about him:

Which of the patterns had the artificer in view when he made the world —

the pattern of the unchangeable,

or of that which is created?

If the world be indeed fair

and the artificer good,

it is manifest that he must have looked to that which is eternal;

but if what cannot be said without blasphemy is true, then to the created pattern.

Every one will see that he must have looked to, the eternal;

for the world is the fairest of creations

and he is the best of causes.

And having been created in this way, the world has been framed in the likeness of that which is apprehended by reason and mind and is unchangeable.


Prehistoria logiki formalnej to praca doktorska Marka Jerzego Minakowskiego, obroniona 5.11.1998 na Uniwersytecie Jagiellońskim (pod oryginalnym tytułem: Logika formalna przed Arystotelesem).
Przeniesiona z wersji oryginalnej (WordPerfect 6.1) do HTML w roku 2000, bez zmian w tekście (początkowo pod adresem ancientlogic.republika.pl, obecnie logika.minakowski.pl)
Licencja Creative Commons
Prehistoria logiki formalnej by Marek Jerzy Minakowski is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.